Zpět na výběr čísla
Zpět na Home page


Obsah 1/2000

Odborné aktuality

Vážení čtenáři
V nemoci nebo v bezmoci?
Ceny ministra zdravotnictví za nejlepší výzkumné výsledky v r. 1999
Aktuální poznámky k současné chřipkové epidemii
Vysoká pokuta za nečitelný recept
Naléhavá výzva Svazu soukromých lékařů a podnikatelů ve zdravotnictví ČR pro poskytovatele zdravotní péče
Klinické výsledky léčby statiny (metaanalýza klinických studií)
Mamografický screening ve Velké Británii
Neštovice jako historický předchůdce AIDS?

Věda pro praxi

Statiny stimulují tvorbu kosti
Alternativní pohled na úlohu homocysteinu
Jedinou možností, jak zlepšit funkce ztracené při roztroušené skleróze, je rehabilitace
Kravské mléko a diabetes typu I - úloha imunity
Eotaxin - od chemokinu k řídící složce alergických reakcí?
Řepka je z vyvolávání alergií podezírána neprávem
Podíl B lymfocytů na organogenezi
Je třeba odstranit obchodní omezení, která brání rozvojovým zemím v přístupu k léčivům

Farmakoterapie / Farmacie

Nový přístup k farmakoterapii obezity
ZODAC – nové generické antihistaminikum na našem trhu
Kontraceptiva a riziko tromboembolizmu- pokus o nalezení mechanizmu

Manažerem vlastního zdraví

Význam životního stylu pro vývoj osteoporózy
Výživa po padesátém roce života
Je třezalka opravdu zcela bezpečná?

Systémová enzymoterapie

Z historie systémové enzymoterapie
Pět let činnosti Sekce enzymoterapie
Medicínský informační systém (MIS)

Geriatrie

Alternativy v léčbě osteoartrózy

Infekční choroby

Dosavadní výsledky celoevropské atudie Achilles a mezioborových diskusí o preskripci systémových antimykotik v ČR
Další krok k prevenci a léčbě chřipky
Španělská chřipka pravděpodobně byla francouzsko-britská
Nově a účinně proti klíšťové encefalitidě
Běžná herpesvirová onemocnění – herpes genitalis
Očkování proti rubeole- buď systematicky, nebo vůbec
Ad - rekurentní tuberkulóza

Urologie

Inkontinence moči – meze možností léčby
Vliv spermicidní látky N-9 na vaginální flóru
Chlamydie v urogenitálním traktu
Benigní hyperplázie prostaty a hypertenze – možnost současné léčby
Infekce urogenitálního traktu – aktuální otázky ve zkratce
Přínos substituce estrogenů a gestagenů po menopauze

Gynekologie

Hormonální substituce a maligní nádory prsu
Orální kontracepce v perimenopauzálním období
Novinka v hormonální antikoncepci

Kardiologie

Deset nejdůležitějších objevů za rok 1999 podle American Heart Association aneb genetika vítězí
Prevence pooperační fibrilace síní
Troponiny při bolesti na hrudi

Konference / Semináře

Následky hepatitid
Jonášův večer
Konference Americké diabetologické společnosti (ADA)

www servis

Virová příčina ALS..?
Děti a alkohol...
Enzymy a ploténky...
Jablka a dýchání...
Umělé oko...
„Stealth Station“...
Nejen vápník...
Stárnutí...
Agresivní chování...
Agresivní chování... (2)
Patologická stydlivost...
Kolorektální Ca...
Kulturistika- duševní choroba..?
Mamografie...
Sebevraždy...
Transplantace jater... (1)
Transplantace jater... (2)
Padla bariéra..?
Nitrooční čočky...
Morfin pro děti...
Bič na neschopné...
Hypertenze...

Inzerce

CC7 Clinical Care
Řádková inzerce

l_med.gif (3046 bytes)

INFEKČNÍ CHOROBY / 27. 1. 2000 / STRANA 12 / MEDICÍNA 1 / VII

„Španělská chřipka“ pravděpodobně byla francouzsko-britská

Největší dokumentovaná pandemie chřipky, která proběhla v 1918-19, byla vyvolána virem chřipky A vepřů subtypu H1N1. Je v literatuře označovaná jako španělská, i když je zřejmé, že první onemocnění se s největší pravděpodobností vyskytla jinde: genetická analýza nasvědčuje tomu, že k vzniku nového subtypu došlo v r. 1915.

Skupina pracovníků několika britských výzkumných center se snažila rozborem různých dokumentů a zpráv z doby první světové války najít pravděpodobné primární epidemické ohnisko. Podařilo se najít dva významné údaje.

V roce 1916 byla zaznamenána epidemie „hnisavé bronchitidy“ v jedné z nemocnic ve velké vojenské základně u Etaples na severu Francie, kde bylo soustředěno přes 100 tisíc vojáků. Pro onemocnění byla charakteristická nápadná cyanóza a mimořádně vysoká mortalita.

Počátkem roku 1917 došlo k podobné epidemii v britském vojenském táboře Aldershot Barracks. V klinickém obrazu dominovala hnisavá bronchitida, která u části případů přešla v bronchopneumonii. Charakteristická byla opět cyanóza, dyspnoe, pyrexie a vysoká mortalita (20-50%).

K největšímu rozšíření chřipky na severní polokouli, počet jejíž obětí některé prameny odhadují až na 40 milionů, došlo v průběhu jen několika málo týdnů od září do listopadu 1918, pandemie pak dobíhala do jara 1919. Všeobecný souhlas je s tím, že vrchol pandemie souvisí s demobilizací vojáků a jejich odjezdem z Evropy do USA i dalších zámořských zemí.

V literatuře je chřipka z pandemie 1918-19 někdy označována jako „španělská dáma“. Nyní se tedy ukazuje, že ve skutečnosti šlo o dvě jiné dámy – francouzskou a anglickou, obě zřejmě uniformované.

f