Zpět na výběr čísla
Zpět na Home page


Obsah 1/2000

Odborné aktuality

Vážení čtenáři
V nemoci nebo v bezmoci?
Ceny ministra zdravotnictví za nejlepší výzkumné výsledky v r. 1999
Aktuální poznámky k současné chřipkové epidemii
Vysoká pokuta za nečitelný recept
Naléhavá výzva Svazu soukromých lékařů a podnikatelů ve zdravotnictví ČR pro poskytovatele zdravotní péče
Klinické výsledky léčby statiny (metaanalýza klinických studií)
Mamografický screening ve Velké Británii
Neštovice jako historický předchůdce AIDS?

Věda pro praxi

Statiny stimulují tvorbu kosti
Alternativní pohled na úlohu homocysteinu
Jedinou možností, jak zlepšit funkce ztracené při roztroušené skleróze, je rehabilitace
Kravské mléko a diabetes typu I - úloha imunity
Eotaxin - od chemokinu k řídící složce alergických reakcí?
Řepka je z vyvolávání alergií podezírána neprávem
Podíl B lymfocytů na organogenezi
Je třeba odstranit obchodní omezení, která brání rozvojovým zemím v přístupu k léčivům

Farmakoterapie / Farmacie

Nový přístup k farmakoterapii obezity
ZODAC – nové generické antihistaminikum na našem trhu
Kontraceptiva a riziko tromboembolizmu- pokus o nalezení mechanizmu

Manažerem vlastního zdraví

Význam životního stylu pro vývoj osteoporózy
Výživa po padesátém roce života
Je třezalka opravdu zcela bezpečná?

Systémová enzymoterapie

Z historie systémové enzymoterapie
Pět let činnosti Sekce enzymoterapie
Medicínský informační systém (MIS)

Geriatrie

Alternativy v léčbě osteoartrózy

Infekční choroby

Dosavadní výsledky celoevropské atudie Achilles a mezioborových diskusí o preskripci systémových antimykotik v ČR
Další krok k prevenci a léčbě chřipky
Španělská chřipka pravděpodobně byla francouzsko-britská
Nově a účinně proti klíšťové encefalitidě
Běžná herpesvirová onemocnění – herpes genitalis
Očkování proti rubeole- buď systematicky, nebo vůbec
Ad - rekurentní tuberkulóza

Urologie

Inkontinence moči – meze možností léčby
Vliv spermicidní látky N-9 na vaginální flóru
Chlamydie v urogenitálním traktu
Benigní hyperplázie prostaty a hypertenze – možnost současné léčby
Infekce urogenitálního traktu – aktuální otázky ve zkratce
Přínos substituce estrogenů a gestagenů po menopauze

Gynekologie

Hormonální substituce a maligní nádory prsu
Orální kontracepce v perimenopauzálním období
Novinka v hormonální antikoncepci

Kardiologie

Deset nejdůležitějších objevů za rok 1999 podle American Heart Association aneb genetika vítězí
Prevence pooperační fibrilace síní
Troponiny při bolesti na hrudi

Konference / Semináře

Následky hepatitid
Jonášův večer
Konference Americké diabetologické společnosti (ADA)

www servis

Virová příčina ALS..?
Děti a alkohol...
Enzymy a ploténky...
Jablka a dýchání...
Umělé oko...
„Stealth Station“...
Nejen vápník...
Stárnutí...
Agresivní chování...
Agresivní chování... (2)
Patologická stydlivost...
Kolorektální Ca...
Kulturistika- duševní choroba..?
Mamografie...
Sebevraždy...
Transplantace jater... (1)
Transplantace jater... (2)
Padla bariéra..?
Nitrooční čočky...
Morfin pro děti...
Bič na neschopné...
Hypertenze...

Inzerce

CC7 Clinical Care
Řádková inzerce

l_med.gif (3046 bytes)

www servis / 27. 1. 2000 / STRANA 17 / MEDICÍNA 1 / VII

Sebevraždy...

BMJ, 8. 1. 00 – Podle sdělení Národního statistického úřadu Velké Británie dochází po vzestupu v letech 1970-1980 v posledních deseti letech v této zemi k významnému poklesu počtu sebevražd. Otravy pevnými látkami a kapalinami poklesly v tomto období o 22%, otravy plynem (vč. výfukových zplodin) o 60%. Mírně se zvýšil pouze počet případů oběšení u mužů. K poklesu došlo také u takzvaných „nejasných úmrtí“, která mohou rovněž zahrnovat sebevraždy. Autor studie, londýnský psychiatr dr. McClure, se domnívá že příčin je několik. Jako hlavní příčinu vidí obecné snížení psychosociálního stresu v Anglii, významná je také preventivní kampaň „Defeat Depression“, vedená Royal College of Psychiatrists. Byla rovněž zpřísněna pravidla pro předepisování barbiturátů. Své výsledky přináší také častější používání bezolovnatého benzínu a změna svítiplynu na zemní plyn v domácnostech, dodává s úsměvem dr. McClure. Není totiž tak jednoduché se otrávit. Nárůst počtu oběšených glosuje v této souvislosti slovy, že na koupi lana není dosud lékařského předpisu třeba. Že však sebevraždy nejsou tak veselým tématem, o tom přesvědčuje závěr článku: nejčastějšími obětmi sebevražd ve Velké Británii jsou mladí muži okolo 20 let. Každoroční počet těch, kteří mají celý život před sebou, a přesto volí dobrovolnou smrt, je bolestně vysoký.

zdroj: www.bmj.com