Zpět na výběr čísla
Zpět na Home page


Obsah 2/2000

Odborné aktuality

Hromadné psychogenní onemocnění (masová hysterie)
Genová terapie ztratila svou nevinnost
Ceny některých léčiv se zdají neúměrně vysoké i v USA a v Británii
Nejjednodušší rady k zhubnutí
MEDsport sympozium 2000
Výcvik v kognitivně behaviorální terapii obezity

Věda pro praxi

Infekcím novorozenců streptokokem B lze úspěšně předcházet
Průlom ve výzkumu regulace spánku
Regulační aktivitu p53 je možné obnovit
Zaviňuje relapsy při léčbě obezity biologie nebo psychika?

Farmakoterapie / Farmacie

Nové antibiotkum quinupristin -dalfopristin
Diagnostika a léčba dyspepsie

Systémová enzymoterapie

Sport, imunita a enzymoterapie
Wobenzym a Phlogenzym ve sportovní medicíně, chirurgii a traumatologii

Neurologie / Psychiatrie

Soudobé pohledy na Alzheimerovu chorobu
Kontrolní otázky pro kontinuální vzdělávání lékařů
Deprese – „znamení doby“ (teoreticky přijaté, prakticky nerespektované)
„Směrnice“ pro péči o ženy s epilepsií?
Léčba bolesti v praxi
Klíšťová meningoencefalitida – přírodní ohniska
Specifická antimigrenika
Migréna – několik praktických poznámek
Opioidy – účinné a užitečné
Status epilepticus
Parkinsonova nemoc – nové suplementy v praxi

Kardiovaskulární choroby

ACE inhibitory u pacientů s vysokým rizikem srdečních příhod
Etiologie srdečního selhání
Splňují koronární stenty očekávání?
Význam vitaminu E pro prevenci kardiovaskulárních chorob zůstává sporný
Léčba srdečního selhání – výhledy do budoucna

Gynekologie

Femoston 2-10, nový kombinovaný hormonální přípravek na našem trhu
Registr komplikací uživatelek hormonální antikoncepce za rok 1998

Imunologie

Anti-IgE protilátka v léčbě astmatu- nové poznatky
Britská polemika o léčbě astmatu

www servis

TBC...
Náplast...
Laser proti mrtvici..?
Radioterapie...
Reparace nervů...
Roztroušená skleróza...
Alkohol v těhotenství...
Mrtvice- vzestup..?
Asociálové...
Deprese...
DNA-čip...
Kuřáci, jezte citróny!
Obezita dětí...
Rizika KVCh...
Reparace nervů...(2)
Ovariektomie...
Vakcína povolena...
Alzheimer...
Antidepresiva...
Deprese a AD...
Salmonela a artritis...
Diabetes – nový test...
Onkologie...
Uhlohydrátová dieta...
Helikobakter...

Inzerce

Topiramát (TOPAMAX®)- nová alternativa efektivní terapie epilepsie
Lék na Alzheimerovu nemoc má dlouhodobý účinek
Achilles projekt – aneb od řecké mytologie k praktické mykologii
Řádková inzerce

l_med.gif (3046 bytes)

www servis / 23. 2. 2000 / STRANA 16 / MEDICÍNA 2 / VII

DNA-čip...

AP, 3. 2. 00 – První rozsáhlý experiment s využitím nové technologie provedli lékaři Stanford University pod vedením dr. Browna. Jde o využití počítačového čipu v diagnostice rakoviny. Skleněný čip o velikosti mince je schopen sledovat genetickou aktivitu zhruba 18 000 nádorových genů. Jako první byl ke sledování vybrán jeden z typů maligního lymfomu (ML z B-lymfocytů). U tohoto nádoru bylo totiž známo, že zhruba 2/5 pacientů lze vyléčit standardní chemoterapií, zatímco u zbývajících 3/5 často dochází k relapsu nebo ke smrti. Pomocí sledování genetické aktivity nádorových buněk lékaři zjistili, že existují dvě přesně vymezené formy tohoto onemocnění, lišící se právě aktivitou různých genových skupin. Samotný princip funkce nové technologie je ve sledování chemických markerů, uvolňovaných buňkou po aktivaci určitého genu. Počítač pak zajistí přiřazení zjištěného markeru k příslušnému genu. Lékař tak může sledovat jak a kdy přesně je jaký gen aktivní. Vzhledem k tomu, že cena čipu nepřesahuje 100 USD, mohlo by rozšíření nové technologie přinést významné úspory ve zdravotnickém systému. Odpadla by totiž nutnost dosavadních složitých a drahých laboratorních vyšetření. K definitivnímu potvrzení účinnosti nového způsobu diagnostiky však bude třeba provést ještě řadu klinických testů.

zdroj: AP na www.newsday.com