Zpět na výběr čísla
Zpět na Home page


Obsah 2/2001

l_med.gif (3046 bytes)

MEDICÍNA 2 / Roč. VIII / Strana 13

Dioxin: rozhodnuto…

EurekAlert, 19.1.00 – Vedení National Toxicology Program při National Institute of Enviromental Health Sciences USA oznámilo výsledek dlouhotrvajících sporů o rozsah nebezpečí, je představuje pro lidský organizmus 2-3-7-8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD, Dioxin). Vdodatku k9. zprávě o karcinogenech byl dioxin definitivně přeřazen zkategorie „předpokládaný karcinogen“ do kategorie „látka se známými karcinogenními účinky na lidský organizmus“. Přestože se o karcinogenitě dioxinu svědčily údaje, získané jak Enviromental Protection Agency (EPA), tak FDA, již delší čas, konečné rozhodnutí bylo umožněno teprve po úspěšném ukončení soudního sporu, který proti FDA vedli producenti dioxinu (jde hlavně o výrobce pesticidů a herbicidů, jejichž je dioxin častou složkou, a o provozovatele spaloven veřejného odpadu, jejichž činností dioxin vzniká). Přestože na základě působení výsledků mnoha vědeckých studií (viz např. Medicína 4/2000) na veřejné mínění obsah dioxinu vprostředí vposledních letech zvolna klesá, stále existuje nejen rozsáhlé zamoření prostředí touto látkou, ale malá množství dioxinu lze prokázat i vorganizmech miliónů lidí.

Bližší info: http://ntp-server.niehs.nih.gov
zdroj: http://www.eurekalert.org