Zpět na výběr čísla
Zpět na Home page


Obsah 3/2000

Odborné aktuality

Embryonální kmenové buňky – žhavá aktualita výzkumu, politiky a obchodu
Tuberkulóza ve střední Evropě
Sto let očkování proti tuberkulóze

Farmakoterapie / Farmacie

Funkční dyspepsie
Omyly, chyby a nedostatky v léčbě endokrinních onemocnění

Kardiologie

Nestabilní angina pectoris- soudobý pohled
Postupné snižování dávek inhibitorů ACE
Chronické srdeční selhání- rýsuje se koncepce léčby šité na míru
Koronární ateroskleróza – od prevence k intervenci
Poškozují stenty koronární arterie?
Blokátory adrenergních receptorů beta a srdeční selhání
Akutní koronární syndromy- konzervativní vs. invazivní léčba
Léčba fibromyalgie venlafaxinem
Klasifikace blokátorů kalciového kanálu
Vliv diety na hladinu cholesterolu

Manažerem vlastního zdraví

Fytoestrogeny a medicína založená na důkazech
Dva pohledy na osteoporózu

Nervová a duševní onemocnění

Chlamydie jako příčina roztroušené sklerózy?
Nestandardní léčba pacientů s epilepsií a psychózou

Urologie / Gynekologie

Vulva jako predilekční místo vzniku melanomu?
Stresová inkontinence moči - nová miniinvazivní metoda TVT

Infekční onemocnění

Lék proti nachlazení je na obzoru
Nákaza člověka virem klíšťové encefalitidy
Jak rotaviry vyvolávají průjem

Metabolické poruchy

Obezita zvyšuje mortalitu, ale k přesnějšímu odhadu rizika je třeba spolehlivěji měřit podíl tuku

Systémová enzymoterapie

Wobenzym a Phlogenzym v léčbě sportovních úrazů
Systémová enzymoterapie v léčbě sportovních úrazů dětí
Systémová enzymoterapie u hráčů vrcholové kopané

Klinická imunologie

Mezinárodní konsensus o léčbě alergické rinitidy
Třetí funkce thymu
Spontánní aborty může způsobovat neregulovaná přirozená imunita

Ortopedie

Dekáda kostí a kloubů 2000 - 2010

www servis

Komplikace KBP...
Genotyp...
Pozor na kontaktní čočky...
Aspirin ve stomatologii...
Beznaděj...
Obezita...
Souboj dietologů...
Smrtelné omyly...
Čistota nad zlato...
Radiofrekvenční ablace...
EBM- Zvyk je železná košile
Jiný přístup..?
Smrtící plyny...
Perkinsonova choroba...
Ca ledvin- vakcína..?
Kardio...
KVCh a imunita...
Ca prostaty...
Metronidazol...
Morfin...
Zdravý nikotin..?

Inzerce

Rekurující infekce močových cest – problém stále aktuální v klinické ambulantní praxi

l_med.gif (3046 bytes)

INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ / 27. 3. 2000 / STRANA 16 / MEDICÍNA 3 / VII

Nákaza člověka virem klíšťové encefalitidy

Člověk se nakazí virem klíšťové encefalitidy, resp. meningoencefalitidy (KE) většinou sáním klíštěte. Předpokladem je, aby bylo klíště infikováno dostatečně virulentním kmenem viru KE a mohlo sát určitou dobu, asi dva a více dní, kdy již začíná regurgitací zpětné pronikání viru z ústního ústrojí klíštěte do krve nebo do mízních cév. Dalším předpokladem nákazy je nepřítomnost imunity člověka. Může být imunní po předchozí bezsymptomní infekci některým málo virulentním kmenem viru nebo po očkování. V ČR podléhá KE hlášení a Státní zdravotní ústav vydává soustavně aktualizované zprávy nejen o počtu a místě nákaz, ale i komentář o tom, zda pacient klíště sobě nebo jinému odstraňoval. Přítomnost přisátého klíštěte není u menšího podílu nemocných v anamnéze udána. To může znamenat, že bylo přehlédnuto, což je možné u starých osob nebo u dětí, svěřených o prázdninách do péče starších prarodičů. K nákaze může dojít také při odstraňování klíštěte zvířatům nebo lidem, je-li přenašeč viru rozmačkán a není-li rozmazaná infekční krev dezinfikována. Inhalační nákaza přichází v úvahu při vdechnutí infekčního trusu klíštěte nebo v laboratoři při práci s virem. Pochybný význam mají ojedinělé údaje o pokousání jiným členovcem než klíštětem. Je nutno počítat s tím, že mnozí lidé přesně nevědí, jak klíště a jeho vývojová stadia vypadají.

V roce 1951 byla v Rožňavě popsána epidemie KE, k níž došlo pitím špatně pasteurovaného mléka. Tehdy byly ještě povinné dodávky mléka a někteří zemědělci si usnadňovali plnění povinnosti přidáváním kozího mléka. Tím se zřejmě dostalo do směsi mlék hojně živého viru. Onemocnění vemene koz bylo pak spolu se skupinovým onemocněním lidí KE popsáno i jinde. Význam infekce krav na pastvě byl dříve dosti diskutován, ale zdá se, že infikování dávkou viru, kterou může kráva získat od klíštěte, nehrozí nebezpečím přestupu viru do mléka. Pasteurací by byl virus zcela usmrcen. Obecně lze předpokládat, že požitím infikovaného mléka hospodářských zvířat dochází k manifestní KE u člověka méně často a že průběh bude mírnější. Podle našich starých studií patogeneze to souvisí s tím, že po perorální infekci je inkubační doba prodloužená a že každé prodloužení mitiguje průběh onemocnění KE.

Zajímavá epidemie byla popsána vloni na Vsetínsku. V letních měsících došlo k onemocnění 22 osob různého věku a obojího pohlaví a podle komentáře MUDr. Orolinové souvisely všechny případy s požíváním ovčího sýra, dováženého v malém množství od farmáře z Hrachovce na Slovensku. Virus nebyl od ovcí ani od lidí při epidemii izolován. Diagnóza byla sérologicky potvrzena a u části zvířat, od nichž farmář používal mléko k výrobě sýra, byly rovněž prokázány protilátky proti KE. Podle prim. MUDr. Janečkové byly případy onemocnění typickými KE s obrazy lehkých i těžkých meningoencefalitid. Jde o episodu, která se nám jeví jako velmi zajímavá v souvislosti s našimi experimentálními poznatky před lety při studiu účinnosti moderní české inaktivované očkovací látky z buněčných kultur. Tehdy jsme experimentálně infikovali virem KE (kmenem B3, pocházejícím z klíštěte z Čech) mj. dospělé ovce a zjistili jsme u nich velikou rezistenci, která dovolila vyvolat virémii jen obrovskými dávkami injikovaného viru. Epidemiologické šetření ze vsetínské epidemie přesvědčuje o souvislosti onemocnění s ovcemi a jejich mlékem. Je škoda, že se nepodařilo z této epidemie získat živý virus a pokusit se prokázat, zda šlo o virus s mimořádně vysokou virulencí pro ovce.

Epidemie ukázala, že po letech sníženého zájmu o KE může přinést přírodní ohniskovost nákazy nové překvapení a stimulovat výzkum nových otázek – na příklad úlohy ovcí. Naopak se zdá, že minulá léta nepotvrdila předpoklad, že útlum zemědělské velkovýroby družstev bude následován zvýšeným drobným chovem koz a přinese více mléčných epidemií KE. Toto riziko sice stouplo, ale proti němu působí vliv životní úrovně a potravinových návyků. Kozí mléko se zřejmě ponechává pro krmení zvířat a lidé je konzumují málo.

Společným znakem všech nemocných, kteří uvedli nákazu klíštětem nebo u nich byla epidemiologickým šetřením prokázána alimentární infekce, je skutečnost, že nebyli očkováni proti KE. Zdá-li se někomu, že již skoro zmeškal vhodný termín pro zahájení očkování podle klasického schématu, je stále možnost dohnat čas očkováním se zkrácenými intervaly. Ostatně můžeme počítat s tím, že očkování jakkoli opožděné by při nákaze virem KE nevedlo se vší pravděpodobností k těžkému onemocnění, ale vyústilo by v kombinaci s nákazou k imunitě, která by vydržela po celý život.

Doc. MUDr. Luděk Daneš, DrSc.