Zpět na výběr čísla
Zpět na Home page


Obsah 3/2001

l_med.gif (3046 bytes)

MEDICÍNA 3 / Roč. VIII / Strana 3

Jaroslav Hrubý – tři významné publikace pro neslyšící

Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu, díl I a II (dop. cena 190 a 250 Kč), Mobilní telefony pro neslyšící (dop. cena 50 Kč). Knihy vydala Federace rodičů a přátel sluchově postižených, Hábova 1571, 155 00 Praha 5-Stodůlky (tel. 02/651 73 13, fax 02/651 78 08). Tam je také možné všechny tři tituly objednat.

Průvodce“ je monografie, která zpřístupňuje zásadní poznatky o sluchových postiženích a o problematice jazykové a kulturní menšiny českých neslyšících široké veřejnosti. Ve druhém díle pak autor plně využil svého elektrotechnického vzdělání a hlubokých znalostí oboru i svého důvěrného a osobně prožitého vztahu k nedoslýchavým a neslyšícím, k jejich problémům a potřebám. Výsledkem je encyklopedické dílo, které se může stát cennou informací pro laiky, pro vzdělávání příslušných pedagogů i pro lékaře nespecializované v oboru otologie a audiologie, zejména pro pediatry. Dílo je ojedinělé nejen svým rozsahem, ale zejména sdělností a invencí.

Mobilní telefony se především díky možnosti zasílat krátké textové zprávy staly jedním z nejdůležitějších komunikačních prostředků i pro neslyšící. V knize je popsáno i mnoho dalších možností jejich využití. Pro neslyšícího člověka je to téměř ideální průvodce po spletitém trhu mobilní telefonie. Pro její srozumitelnost a názornost ji však ocení i slyšící čtenáři.

Doc. ing. Jaroslav Hrubý, CSc. je pracovníkem Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.