Zpět na výběr čísla
Zpět na Home page


Obsah 4/2002

l_med.gif (3046 bytes)

MEDICÍNA 4 / Roč. IX / Strana 3

Britští vojenští vysloužilci žalují vládu

Počátkem března 2002 podalo 254 britských vysloužilců, účastníků vojenských operací v Irsku, na Falklandech, v Zálivu a na Balkáně, společnou žalobu proti britské vládě. Vysloužilci si stěžují na poškození zdraví, protože u nich byla diagnostikována posttraumatická stresová porucha, případně jiné následky stresu. Svou žalobu zdůvodňují tím, že „Ministerstvo obrany je z nedbalosti dostatečně nepřipravilo na horory války, nevyhledávalo zvláště ohrožené jedince, aby byli pořádně vyšetřeni a léčeni, a dostatečně jim nepomohlo zařadit se do civilního života.“

Žalující vysloužilci se opírají o prohlášení britského psychiatra, konzultanta ministerstva obrany, o nedostačující reakci armádní zdravotnické služby na vznik posttraumatických stresových poruch. Současně si stěžují, že Americký úřad pro otázky vojenských veteránů nepovolil svým psychiatrům, aby vBritánii svědčili ve prospěch obžaloby, protože „zájmům americké vlády by více odpovídalo svědectví ve prospěch britské vlády“.

Veteránů připravených podat žaloby je asi 1600. Zatím čekají na výsledek prvního soudního jednání. Soud se v první fázi hodlá zabývat 15 nejdůležitějšími případy. Jejich projednání bude trvat asi sedm měsíců. Podle právního poradce veteránů bude soud stát vládu asi 12 milionů britských liber - mohla by je ušetřit, kdyby i bez soudu vyhověla nárokům jeho klientů na odškodné. Poněkud komické ovšem je, že veškeré náklady v každém případě zaplatí titíž daňoví poplatníci: veteráni mají ze zákona doživotní právo na bezplatnou právní poradu (kterou platí stát), a ministerstvo obrany samozřejmě použije peníze ze svého oddílu státního rozpočtu.

Poradce veteránů zdůraznil, že jeho klienti nežalují vládu proto, že se zúčastnili bojů, ale protože o ně nebylo dost postaráno. Armáda se odvolává na svůj systém zdravotního zabezpečení, ale podle žaloby je zřejmé, že tento systém funguje špatně a je třeba ho změnit.

Zdroj: British Medical Journal 324:563. 9 March 2001