Zpět na výběr čísla
Zpět na Home page


Obsah 4/2002

l_med.gif (3046 bytes)

MEDICÍNA 4 / Roč. IX / Strana 5

Snižuje vápník riziko kolorektálního ca.?

JNCI, 20.3.02 — Již delší dobu existuje hypotéza, podle které zvýšený příjem vápníku působí preventivně proti vzniku kolorektálního karcinomu (KRCa). Nedávná studie pak ukázala, že suplementace vápníkem snižuje i riziko rekurence kolorektálních adenomů.

Vědci z Harvard School of Public Health pod vedením dr. E. L. Giovanucciho proto analyzovali údaje, získané během dvou velkých prospektivních studií – Nurses Health Study (87998 žen) a Health Professionals Follow-up

Study (47344 mužů). V hodnocení byly zohledněny dietní návyky, anamnéza a životní styl jednotlivých účastníků.

A výsledky?

V obou souborech byl zaznamenán výskyt celkem 626 KRCa u žen a 399 KRCa u mužů. U žen, které přijímaly vápník v množství více než 1250 mg/den bylo oproti těm s příjmem pod 500 mg/den relativní riziko vzniku KRCa sníženo na 0,13, u mužů dokonce až na 0,65. Souvislost se více projevovala u mužů-kuřáků, míru rizika snižovala suplementace vitamínem D, ale nezávisela na konzumaci mléčných výrobků.

Vápník tedy skutečně snižuje riziko vzniku KRCa. Důležitým zjištěním však rovněž je, že zvýšený příjem vápníku (1) neovlivňuje riziko vzniku karcinomu proximálního, ale jen distálního kolon, a (2) příjem zvýšený nad 1250 g/den již dále riziko nesnižuje.

bližší info: J. National Cancer Institute 2002:94:437-446
zdroj: http://jncicancerspectrum.oupjournals.org