Zpět na výběr čísla
Zpět na Home page


Obsah 4/2002

l_med.gif (3046 bytes)

MEDICÍNA 4 / Roč. IX / Strana 8

Astma vUSA: stálý nárůst

APAM, 183.02 Výsledky 3. kola studie National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III) ukazují, že incidence astmatu v USA mezi dětmi ve věku od 2 měsíců do 16 let je stále na vzestupu. Studie hodnotila situaci v letech 1988-1994. Zatímco NHANES II (1976-1980) zjistila prevalenci astmatu v této věkové skupině 3,6%, podle výsledků NHANES III dosáhla již 6,7%; jde tedy téměř o dvojnásobek.

Samostatnými rizikovými faktory vzniku astmatu jsou: (1) obezita, (2) astma či senná rýma v rodinné anamnéze a (3) jiná než bílá rasa.

Vědci z University of California, kteří NHANES III vyhodnocovali, věnovali zvláštní pozornost souvislosti obezity s astmatem. Dosud totiž nevíme, co je její příčinou. Uvažuje se o třech možnostech:

Astma způsobuje, že děti jsou méně fyzicky aktivní a tedy obézní.

Obezita se podílí na zvýšené hyperreaktivitě bronchů

Obézní děti jsou obecně nemocnější, navštěvují tedy lékaře častěji a tudíž je u nich astma častěji diagnostikováno.

Ať už je souvislost jakákoli, výsledky studie by měly sloužit k co nejrychlejšímu vypracování systému, který by (1) identifikoval a zachycoval ohrožené skupiny a (2) sloužil k poradenství ohledně zdravého životního stylu (pohyb, dieta aj.).

bližší info: Arch. Pediatrics and Adolescent Med. 2002;156:269-275
zdroj: http://archpedi.ama-assn.org