Zpět na výběr čísla
Zpět na Home page


Obsah 4/2002

l_med.gif (3046 bytes)

MEDICÍNA 4 / Roč. IX / Strana 8

Endoskopická operace Achillovy šlachy

Arthroscopy. 25.3.02 - Argentinští specialisté z Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo v Buenos Aires zkoumali přínos chirurgického řešení u pacientů s chronickými problémy s Achillovou šlachou, kteří neodpovídali na konzervativní terapii. Bylo vybráno 7 pacientiů; 2 trpěli peritendinitidou, 4 peritendinitidou a degenerativní lendinózou. poslední měl chronické natržení šlachy.

Výkon byl u všech proveden pomocí endoskopie, ambulantně, v lokální anestezii. U pacientů s čistou tendinitidou bylo uvolněno peritenonium a odstraněna mrtvá tkáň z rány, u pacientů s tendinózou byly navíc provedeny 2 podélné tenotomie.

U všech pacientů přinesla operace zlepšení (na stobodové škále se zlepšení pohybovalo v průměru ze 39 bodů před na 88 po operaci). Nejméně se zlepšil stav pacienta s chronicky natrženou šlachou. Pooperační MRI u tendinóz nezjistila žádná ložiska degenerativní tkáně.

Podle názoru šéflékaře týmu, dr. Javiera Maquirriaina, by endoskopický chirurgický zákrok mohl být výhodným řešením pro pacienty s problémy s Achillovou šlachou, kteří neodpovídají na konzervativní terapii.

bližší info: Arthroscopy 2002;18:298-303
zdroj: http://www.arthroscopyjournal.org