Zpět na výběr čísla
Zpět na Home page


Obsah 4/2002

l_med.gif (3046 bytes)

MEDICÍNA 4 / Roč. IX / Strana 14

Obézní děti: těžké problémy

APAM, 26.2.02 - Výsledky studie „Project EAT“ (Eating Among Teens; studie vzorku 4746 středoškoláků zoblasti Minneapolis) přinesly znepokojivá zjištění, týkající se chování obézních adolescentů.

Obézní děti řeší své problémy často nezdravým (57% všech dívek a 33% chlapci) či dokonce extrémním (12% dívek a 5% chlapci) způsobem. Školáci, traumatizovaní svou obezitou, nezřídka již v ranném věku sahají k farmakoterapii (pilulky na hubnutí, laxativa), vyvolávají u sebe zvracení, výjimečné nejsou ani případy násilného přejídání se (tzv.,‘ binge eating“, neurotická konzumace nadměrného množství potravy v krátkém čase).

Dr. Dianne Neumark-Sztainer z University of Minnesota, vedoucí lékařka studie, upozorňuje na nezbytnost co nejrychlejšího vypracování programů, které by měly mladým lidem pomoci řešit problémy s nadváhou navozením zdravých životních návyků. Klíčem ke zdraví není polykání tabletek či jiné rizikové chování. Žádoucí je na straně jedné zvýšený pohyb, na straně druhé omezení konzumace nezdravých potravin (např. hamburgerů, hranolků, přeslazených limonád aj.). Pokud nedojde k vytvoření takových podpůrných a výukových programů velmi rychle, může dnešní situace, charakterizovaná stále se zvyšujícím počtem obézních mezi dětmi, přinést velmi nešťastné následky.

bližší info: Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine 2002;156:171-178
zdroj: http://archpedi.ama-assn.org