Zpět na výběr čísla
Zpět na Home page


Obsah 4/2002

l_med.gif (3046 bytes)

MEDICÍNA 4 / Roč. IX / Strana 15

Hubnutí: proteinová dieta

JACN, 26.2.02 - Současné poznatky naznačují, že pro hubnuti je nízkotučná dieta s vysokým obsahem proteinů významně účinnější, než široce doporučovaná nízkotučná dieta s vysokým obsahem karbohydrátů. Proč tomu tak je však dosud nevíme. Studii, která měla k objasnění této otázky přispět, provedla dr. Carol S. Johnston s kolegy z Arizona State University.

Studie se zúčastnilo 10 zdravých mladých žen ve věku 19-22 let. Všechny byly nekuřačky a neměly nadváhu. Ve dvou 28-denních intervalech byla porovnávána účinnost proteinové nízkotučné a karbohydrátové nízkotučné diety. Měřen byl klidový energetický výdej (REE), tělesná teplota, respirační kvocient (RQ), dusíková rovnováha (resp. exkrece dusíku močí) a další hodnoty. Měření probíhalo 10 hodin před a 2,5 hodiny po jednotlivých jídlech (snídaně, oběd, večeře). Všem účastnicím byly odebírány vzorky krve a moči.

Výsledky ukázaly, že postprandiální termogeneze, měřená 2,5 hodiny po jídle, byla u skupiny s proteinovou dietou přibližně 2x vyšší, než u osob s dietou karbohydrátovou (nejvyšší rozdíl byl po snídani a obědě). U osob s proteinovou dietou byla též naměřena mírně vyšší tělesní teplota. V ostatních ukazatelích se diety významně nelišily.

Podle dr. Johnston výsledky naznačují, že vyšší účinnost nízkotučné diety s vysokým obsahem proteinů by mohla být způsobena vyšším energetickým výdejem při této dietě.

bližší info: J. American College of Nutrition 2002;21:55
zdroj: http://www.am-coll-nutr.org/jacn