Zpět na výběr čísla
Zpět na Home page


Obsah 4/2002

l_med.gif (3046 bytes)

MEDICÍNA 4 / Roč. IX / Strana 15

Stres a riziko úmrtí na KVCH

Circulation, 25.3.02 - Je známo, že stres zhoršuje prognózu u osob s nemocným srdcem. Výsledky poslední studie, provedené lékaři z kardiocentra při University of Florida, však naznačují, že stres ovlivňuje prognózu úmrtí na kardiovaskulární choroby ještě více než se dosud předpokládalo. Na vzorku téměř 200 pacientů se totiž ukázalo, že u osob s kardiovaskulárními chorobami (KVCh), vystavených působení stresu, je riziko úmrtí téměř 3x vyšší, než u těch, kteří se stresu úspěšně vyhýbají.

Do studie byli zařazeni pacienti s 50% zúžením alespoň jedné z hlavních koronárních arterií, u kterých byla prokázána KVCh a námahová ischémie. Všichni podstoupili (1) test fyzické zátěže na veloorgometru a (2) psychologický stresový test (PST). Během obou testů byly pomocí radionuklidové angiografie měřeny změny ve funkci stěn koronárních arterií, resp. průtok krve těmito arteriemi. Osoby, u nichž byly odchylky zjištěny během PST, měly 2,8x vyšší riziko úmrtí než ty, u kterých stres činnost arteriální stěny neovlivnil. Mezi 17 účastníky, kteří zemřeli do 5 let po ukončení studie, byly odchylky v činnosti stěn koronárních arterií zaznamenány u 40% (u přeživších jen u 19%). Mezi změnami ejekční frakce během testů a rizikem úmrtí nebyla souvislost prokázána, stejně jako a dalších hodnocených faktorů (deprese ST-segmentu EKG, bolest na hrudi aj.).

bližší info: Circulation 2002, rapid online access, March 25th
zdroj: http://circ.ahajournals.org