Zpět na výběr čísla
Zpět na Home page


Obsah 4/2002

l_med.gif (3046 bytes)

MEDICÍNA 4 / Roč. IX / Strana 17

Kofein a riziko hypertenze

AIM, 25.3.02 - Pití černé kávy je často dáváno do souvislosti se zvýšeným rizikem hypertenze. Nejde však o pouhý předsudek?

Vědci z John Hopkins University sledovali 1017 bývalých studentů medicíny po dobu 33 let. Dnešní lékaři každoročně hlásili průměrný počet vypitých šálků černé kávy denně a hodnoty svého TK (případně výskyt hypertenze). Výsledky vyzněly z hlediska vžité představy poněkud překvapivě. Po vyhodnocení shromážděných údajů (vč. zhodnocení rizikových faktorů pro hypertenzi, jimiž byly: hypertenze v rodinné anamnéze, index tělesné hmotnosti v průběhu studie, kouření, pití alkoholu a fyzická aktivita) dospěl tým dr. Michaela J. Klaga k následujícím výsledkům:

  1. Konzumace v průměru 1 šálku černé kávy denně zvýší sTK o 0,19 mmHg a dTK o 0,27 mmHg
  2. Riziko hypertenze je u pijáků kávy vyšší, než u nepijáků, avšak jen o málo (28,3% vs. 18,8%).
  3. Relativní riziko vzniku hypertenze se u osob, pijících 5 a více šálků kávy denně, zvyšuje 1,35x (rozdíl není statisticky významný).

Podle názoru dr. Klaga výsledky této dlouhodobé studie naznačují, že pití kávy jen minimálně zvyšuje krevní tlak a má jen malý vliv na vývoj hypertenze.

bližší info: Archives Internal Medicine 2002;162:657-662
zdroj: http://archinte.ama-assn.org