Zpět na výběr čísla
Zpět na Home page


Obsah 4/2002

l_med.gif (3046 bytes)

MEDICÍNA 4 / Roč. IX / Strana 17

Léčba osteoporózy: bisfofonát aplikovaný jedenkrát ročně?

Je několik možností léčby osteoporózy a prevence osteoporotických zlomenin u žen v postmenopauze - hormonální substituce nebo selektivní modulátor estrogenových receptorů raloxifen, případně kalcitonin či perorální bisfosfonáty. Posledně uvedená skupina přípravků je na základě výsledků velkých kontrolovaných studií považována za nejúčinnější prevenci osteoporotických fraktur, zejména zlomenin krčku stehenní kosti.

Bisfosfonáty ale mají i některé slabé stránky. Jejich biologická dostupnost je nízká, ze zažívacího traktu se vstřebává jen malá a navíc variabilní část účinné látky. Mohou způsobit zánět, výjimečně i ulceraci ezofagu. Pacient je proto musí užívat ve vzpřímené pozici, na prázdný žaludek a zapít sklenicí vody, a to alespoň 30 minut před jídlem. I když dnes již jsou na trhu přípravky s vyšším obsahem účinné látky, které je možné brát jen jednou týdně, z hlediska pacienta a jeho spolupráce (compliance) stále ještě není stav optimální. Pozornost se proto zaměřuje k možnosti intravenózního podávání v delších intervalech - jak se osvědčuje při léčbě Pagetovy choroby, kostních komplikací karcinomu prsu nebo mnohočetného myelomu pamidronátem.

Tuto otázku měla vyjasnit studie, při které byl ženám s vysokým rizikem osteoporotických zlomenin v postmenopauze podáván nejúčinnější z bisfosfonátů, zoledronát (kyselina zoledronová, ve formě k iv. aplikaci schválená FDA k léčbě hyperkalcémie při malignitách).

Do studie bylo zařazeno 351 žen ve věku mezi 45 až 80 lety, u nichž byla objektivně prokázána osteoporóza. V rámci jednoroční studie jim byl intravenózně podáván zoledronát v různých dávkách a intervalech (0,25 mg, 0,50 mg nebo 1,0 mg 1x za tři měsíce, 2 mg 1x za šest měsíců nebo 4 mg 1x za rok, vždy v objemu 20 mL), aplikovaný infuzí během pěti minut. Kontrolám bylo v tříměsíčních intervalech intravenózně aplikováno placebo.

Ve všech skupinách bylo na konci jednoročního období prokázáno zvýšení denzity kostního minerálu v obratlích i kostech kyčelního kloubu a pokles markerů kostního metabolizmu. Rozsah zjištěných změn odpovídal výsledkům, jaké jsou dosahovány při soustavném perorálním užívání bisfosfonátů.

Největším překvapením bylo, že jediná dávka, podaná v začátku studie, byla stejně účinná, jako opakované (tj. že inhibice funkce osteoklastů a stimulace osteoblastů přetrvávala nejméně rok po podání zoledronátu).

Léčba nebyla provázena žádnými závažnějšími nežádoucími účinky. Takové výsledky jsou hodnoceny jako nadějné, i když definitivní závěry bude možné učinit až po dlouhodobém sledování účinků i bezpečnosti intravenózní aplikace.

Na studii se podílelo 24 zdravotnických center z deseti zemí, koordinačním pracovištěm byla lékařská fakulta univerzity v australském Aucklandu.

Zdroj: New England Journal of Medicine 346:653, 28 February 2002