Zpět na výběr čísla
Zpět na Home page


Obsah 4/2002

l_med.gif (3046 bytes)

MEDICÍNA 4 / Roč. IX / Strana 18

Léčba vaginálních bakteriálních infekcí

Souhrn poznatků o léčbě bakteriální vaginózy podle principů medicíny založené na důkazech (Evidence Based Medicine, EBM), přináší analýza, vypracovaná dr. Kevinem Y. Kanem z University of Missouri.

Současné směrnice doporučují léčbu metronidazolem, podávaným perorálně (500 mg 2x denně 7 dní) či aplikovaným lokálně (0,75 gel 5g 2x denně 5 dní) nebo lokálně aplikovaným klindamycinem (2% krém 5 g denně před spaním, 7 dní). Alternativní léčbu lze provádět podáním klindamycinu p.o. (300 mg 2x denně 7 dní). Účinek léčby pouze jednou dávkou 2 g metronidazolu je sporný. Ofloxacin 200-300 mg 2x denně je méně účinný, lze ho však využít u žen se sníženou tolerancí k metronidazolu či klindamycinu. Jde o doporučení st. A (velmi průkazné).

Podklady pro doporučení bylo několik metaanalýz, z nichž nejzajímavější uvádíme:

  1. Metaanalýza pěti randomizovaných, placebem kontrolovaných studií (porovnávány byly metronidazol 500 mg / 2x denně po 7 dní, metronidazol 0,75% vaginální gel a klindamycin 2% vaginální krém) prokázala, že všechny zkoušené způsoby léčby jsou účinné, nežádoucími účinky byly převážně kandidové infekce (u všech typů léčby) a gastrointestinální symptomy (p.o. metronidazol). Úspěšnost léčby se pohybovala mezi 77% (metronidazol gel aplikovaný 2x denně) a 96% (po. metronidazol 500 mg 2x denně po 7 dní); účinnost klindamycinu p.o. (300mg 2x denně 7 dní) byla 94%.
  2. Metaanalýza deseti studií, porovnávajících účinek různého dávkování metronidazolu. Léčba 500 mg 2x denně 7 dní byla při jednom způsobu hodnocení účinnější, než podání jednotlivé dávky 2 g (88% vs. 54%), při druhém byly účinky obou způsobů téměř shodné (80% vs. 77%).
  3. Porovnávání léčby jednotlivými perorálními ATB ukázalo, že nejúčinnější je metronidazol, znatelně méně účinná jsou ATB otloxacin, ampicilin sulbaktam a ciprofloxacin, neúčinný je erytromycin a ampicilin.
  4. Účinnost experimentální léčby pomocí jogurtů s obsahem laktobacila je nulová (4 studie).
  5. Neúčinná je rovněž léčba partnera (6 studií).

Klinický komentář ke článku vypracoval dr. Robert Pierce z Fulton Family Health Associates. Praví v něm, že ve své praxi používá u naprosté většiny pacientek s úspěchem p.o. metronidazol 500 mg 2x denně 7 dní. Lokální léčbu využívá jen zřídka; většina pacientek totiž přes četnější výskyt nežádoucích účinků perorální léčbu preferuje. Perorální klindamycin si nechává „do rezervy“ pro těhotné pacientky. Léčbu jednou dávkou 2 g metronidazolu se rozhodl nepoužívat na základě svých špatných zkušeností s nízkou účinností takové terapie.

podle J. Family Practice 2001;50(5)-EBM na www.jfponline.com

shp.