Zpět na výběr čísla
Zpět na Home page


Obsah 4/2002

l_med.gif (3046 bytes)

MEDICÍNA 4 / Roč. IX / Strana 19

Rizika porodů ve starším věku

CFAH, 21.3.02 - Dnešní trend západních zemích je oddalovat založení rodiny, resp. porod dítěte. Ženy dávají přednost budování kariéry přesto, že je známo, že vyčkávání s porodem do pozdějšího věku s sebou nese jistá rizika. Jaká, to ve své studii specifikoval dr. Angelo Alonzo z Ohio University.

Analyzoval údaje, získané během studie NHANES III, která zahrnula 6559 žen, z nichž 84% mělo první dítě do 35 let, 2% první dítě po 35 letech a 14% první před a další po 35 letech.

Výsledky: u žen, které rodily až po 35. roce věku, ukázala analýza výrazně horší ukazatele onemocnění, jakými jsou infarkt myokardu, městnavé srdeční selhání, diabetes, problémy s chrupem a zrakem. Zvýšenou četnost výskytu poporodního diabetu a hypertenze lze pozorovat u žen s těmito chorobami v rodinné anamnéze.

Na druhou stranu, ženy, které rodí až po 35. roce, mají nižší riziko mrtvice, hypercholesterolémie a lepší ukazatele denzity kostního minerálu. Méně často také trpí infekcemi močových cest. Zajímavé je, že subjektivně se cítí stejně zdravé, jako ženy, které porodily dříve.

Dr. Alonzo ovšem zdůrazňuje, že u pozdních porodů nejde zdaleka jen o dlouhodobé následky pro zdraví ženy, ale především o následky pro samo dítě

zdroj: Center for Advancement of Health na www.hbns.org