Zpět na výběr čísla
Zpět na Home page


Obsah 4/2002

l_med.gif (3046 bytes)

MEDICÍNA 4 / Roč. IX / Strana 19

Souvisí vývoj CIN svýskytem bradavic na zevních genitáliích?

Karcinom endometria je čtvrtou nejčastější malignitou, postihující ženy (častěji se vyskytují jen karcinomy prsu, plic a kolorektální). Karcinom děložního čípku je pak druhou nejčastěji se vyskytující malignitou pohlavních orgánů žen. Vyskytuje se častěji u žen s brzkým nástupem a vyšší frekvencí pohlavního styku.

Jednou z nejčastějších příčin vzniku cervikální intraepiteliální neoplazie (CIN) je sexuálně přenosná infekce humánním papilomavirem (HPV); nebezpečné jsou především jeho subtypy 16, 18, 31, 33 a 35. Subtypy HPV 6 a 11, které jsou příčinou vzniku bradavic na zevních genitáliích, nejsou považovány za nebezpečné. Je to však skutečně pravda?

Dr. Michelle Howard z kanadské McMaster University vHamiltonu zpracovala s kolegy malou studii, ve které na vzorku 64 žen v průměrném věku 22,5 roku (19,5-25,5) zkoumala souvislost výskytu bradavic na zevních genitáliích (BZG) a CIN, resp. přínos kolposkopie u těchto pacientek. Šlo o retrospektivní analýzu údajů z let 1992 až 1995.

Dr. Howard přivedly k vypracování studie dva důvody: za prvé šlo o ověření hypotézy, že i BZG mohou ukazovat na vyšší riziko CIN; příčinou by mohla být relativní imunitní deficience. Druhým důvodem je relativní nepřesnost běžného Papanicolauova testu; měla by proto být u těchto „rizikových“ žen kolposkopie standardním vyšetřením?

Výsledky: BZG byly u všech sledovaných žen. Chlamydiální cervicitis se vyskytla u 13%, gonokoková cervicitis u 2% a herpes genitalis u 1% žen ve sledované skupině. Citlivost histologického průkazu jakékoli cytologické abnormality jako předpovědního faktoru pro CIN kteréhokoli stupně byla nízká - pouze 39% (specifičnost 68%). Citlivost histologického průkazu cytologické abnormality jako předpovědního faktoru CIN stupně 2-3 byla 80% (specifičnost 69%).

Souvislost cytologického nálezu s výskytem CIN jednotlivých stupňů u žen s BZG udává následující tabulka:

cytologický nález benigní CIN st. 1 CIN st. 2 n. 3
normální n. benigní buněčné změny 68% 72% 20%
atypické epitelové buňky, nejde však zatím o léze 12% 11% 0%
malé intraepiteliální léze ve vrstvě dlaždicového epitelu 17% 11% 20%
značné intraepiteliální léze ve vrstvě dlaždicového epitelu 2% 0% 60%

Výskyt bradavic na zevních genitáliích zvyšuje riziko CIN, resp. karcinomu děložního čípku (riziko vývoje CIN je zhruba 36%). Neboť předpovědní hodnota cytologie pro CIN je nízká, autorka doporučuje rutinní provádění kolposkopie u všech žen s BZG.

Dr. Howard připouští, že rozsah studie byl malý. Výsledky by však mohly povzbudit jiná pracoviště k vypracování podstatně rozsáhlejší studie na toto téma.

podle Canadian Medical Association J. 2002;166:598-599 na http://www.cma.ca/cmaj

shp.