Zpět na výběr čísla
Zpět na Home page


Obsah 4/2002

l_med.gif (3046 bytes)

MEDICÍNA 4 / Roč. IX / Strana 21

Statiny proti demenci?

AN, 20.3.02 — Dr. Kristino Yaffe s kolegyněmi z University of California se zabývá vlivem obsahu lipoproteinů v séru na změny mentálních funkcí u starších žen. Poslední prací její skupiny je analýza údajů, získaných během rozsáhlí studie HERS. Vzorek čítal 1037 postmenopauzálních žen s kardiovaskulárními chorobami. Studie trvala 4 roky, sledovány byly hladiny celkového, LDL a HDL cholesterolu a triglyceridů. Změny mentálního stavu byly hodnoceny podle Modified Mini-Mental State Examination (MMMSE).

Ženy byly pudle obsahu lipoproteinů v séru rozděleny do čtyř skupin, přičemž ty ve skupině s nejvyšším obsahem celkového a LDL cholesterolu měly nejhorší skóre podle MMMSE a zároveň nejhorší vývoj poznávacích schopností (1,76x horší než ženy s nejnižší hladinou LDL cholesterolu v krvi). Pokud se během 4 let trvání studie podařilo hladiny LDL cholesterolu snížit, zhoršování mentálního stanu probíhalo podstatně pomaleji než u žen, u kterých se hladiny zvýšily. Hladiny HDL cholesterolu a triglyceridů změny mentálního stavu neovlivňovaly. Vedlejším nálezem bylo, že u žen, léčených statiny, probíhalo zhoršování mentálních funkcí pomaleji, než u neléčených - a to nezávisle na hladinách lipidů v krvi.

Podle dr. Yaffe tedy zvýšené hladiny LDL cholesterolu souvisí se zhoršováním mentálních funkcí u starších žen. Co se týče preventivního působení statinů, podle autorky by takovou hypotézu ještě měla potvrdit cílená rozsáhlá studie.

bližší info: Archives Neurology 2002;59:378-384
zdroj: http://archneuro.ama-assn.org