Zpět na výběr čísla
Zpět na Home page


Obsah 4/2002

l_med.gif (3046 bytes)

MEDICÍNA 4 / Roč. IX / Strana 21

Fetální alkoholový syndrom: kanadský průzkum

Je obecně známo, že alkohol ovlivňuje růst plodu po celou dobu těhotenství (nejvíce v průběhu 1. trimestru). Nadměrné pití alkoholu matkou může vést ke vzniku fetálního alkoholového syndromu (FAS). Jaká je zkušenost praktických lékařů s touto problematikou, zjišťoval tým kanadských lékařů z University of Toronto pod vedením dr. Alexandry C. Nevin.

Několik údajů úvodem: neradostnou skutečností je, že (nejen?) kanadské ženy stále častěji pravidelně pijí alkohol; od roku 1986 dodnes se podíl jeho konzumentek zvýšil z 67% na 80%. Americké statistiky dokladují, že 37% adolescentek a 24% dospělých se nejméně jednou opije i během 1. trimestru těhotenství, kdy je vyvíjející se organizmus k alkoholu nejvíce citlivý. Pravidelně pije asi 20% amerických těhotných žen.

Vezmeme-li v úvahu klasifikaci Centre for Addiction and Mental Health (CAMH), pak nízké riziko podstupují ženy, které pijí nejvýše dva standardní alkoholické nápoje denně, ale ne více než celkem devět týdně. Větší množství pití v těhotenství s sebou nese riziko vývoje FAS; současné statistiky uvádějí četnost výskytu FAS 4,3% ze všech živě narozených dětí silných pijaček alkoholu.

Příznaky FAS jsou následující: jde o charakteristický vzhled (mikrocefalie, mikrooftalmie, krátká oční štěrbina, epikantus, plochý, široký nos, nedostatečně vyvinutá rýha horního rtu), postižení CNS (mentální retardace, hyperaktivita, neurologické odchylky) a intrauterinní retardace růstu symetrického typu (snížená pohyblivost v kloubech končetin, zvýšená frekvence vrozených malformací srdečních, urogenitálních a CNS).

Jak z uvedených skutečností vyplývá, riziko vývoje FAS se v dnešní populaci zvyšuje. Přesto autoři vyhodnocením dotazů na informační lince CAMH zjistili, že úroveň znalostí lékařů týkajících se FAS je pravděpodobně nízká. Proto vypracovali průzkum, který měl zmapovat situaci v Torontském regionu a přinést odpověď, jak je tomu se znalostmi problematiky FAS v běžném vzorku kanadských lékařů.

Náhodně bylo vybráno 103 lékařů, kterým byl rozeslán dotazník, ve kterém odpovídali na 12 otázek, týkajících se dané problematiky. Odpovědělo celkem 75 lékařů, průměrná délka výkonu praxe u nich byla 16,1 roku. Některé ze zajímavých výsledků:

  1. Na otázku, zda jejich vlastní vztah k alkoholu může ovlivnit jejich úsudek o nadměrném pití pacientky, odpovědělo 12% ano, 86,5% ne a jeden z lékařů odpověděl, že neví.
  2. Těhotných žen se na pití alkoholu pravidelně ptalo 75% lékařů, 61% z nich zkoumalo vztah k pití u všech žen v reprodukčním věku.
  3. 57% lékařů se domnívalo, že množství alkoholu, které může těhotná žena vypít aniž by ohrozila plod, je v podstatě neznámé.
  4. 65% se domnívá, že žena by v těhotenství neměla pít alkohol vůbec, 5% si myslí, že stačí vyhýbat se pití jen v prvním trimestru. Naopak, 54% lékařů soudí, že jedna sklínka piva či vína, vypitá kdykoli během těhotenství, „nestojí za řeč“.
  5. Znalosti lékařů, týkající se FAS, byly obecně špatné; namátkou, skutečnosti, že při FAS dochází k postižení CNS, vědělo jen 58% dotazovaných lékařů, o mentální retardaci jen 14%, možných malformacích srdce dokonce jen 2,5% z nich...
  6. Snad nejvíce překvapila autory skutečnost, že žádný z dotazovaných nikdy ve své praxi nevyužil jediného současně doporučovaného dotazníku na alkoholismus matky, tzv. TWEAK, vypracovaného CAMH.

Podle názoru autorů průzkumu svědčí výsledky o tom, že problému užívání alkoholu v těhotenství není na lékařských fakultách věnována dostatečná pozornost. Sami lékaři vesměs přiznávají, že jejich znalosti o FAS jsou nedostatečné. Dr. Nevin se navíc domnívá, že důležitá je nejen prevence, ale i včasná detekce FAS (může vést k intervenci, mající za cíl zlepšení kvality života postižených dětí).

Co je to TWEAK?

TWEAK je dotazník, který s poměrně značnou účinností odhaluje alkoholismus resp. nadměrné pití alkoholu) u pacienta. Proč zrovna TWEAK? Jde o zkratku z počátečních písmen jednotlivých otázek (Tolerance, Worry, Eye opener, Amnesia, Cut down).

Podívejme se, jak nový kanadský test vypadá konkrétně:

Sledujeme Otázka Bodů
tolerance Kolik alkoholu musíte pít, abyste se cítil v „povznesené náladě“? více než dva „drinky“ = 2 hody
obavy Máte blízké přátele, kteří dali v poslední době najevo znepokojení z vašeho pití? ano = 1 bod
ranní pití Dáte si někdy „sklínku po ránu“? ano = 1 bod
amnézie Měla jste někdy na dobu pití tzv. „okno“? ano = 1 bod
přestat Přemýšlíte někdy o tom, že byste měla přestat pít? ano = 1 bod

Vyhodnocení: Má-li některá z pacientek skóre vyšší než 3 body, jde s největší pravděpodobností o silnou pijačku.

podle BioMed Central - Family Practice 2002;3/1471 na http://www.biomedcentral.com

(popis příznaků FAS převzat z dr. E. Čech - Porodnictví, Grada 1999)

shp.