Zpět na výběr čísla
Zpět na Home page


Obsah 5/2000

Odborné aktuality

Co přinese dokončení projektu identifikace lidského genomu medicíně, především výzkumu a vývoji nových léčiv?
Ad- Hypokalémie – podceňované riziko
Prezident Clinton se snaží

Farmakoterapie / Farmacie

Antioxidanty paradoxně mohou škodit
Bakteriální enterotoxiny je možné zneškodnit
Botulotoxinem proti vráskám

Kožní onemocnění

Psychosociální důsledky akné
Terapie akné
Riziko lékových interakcí v dermatologii
Výzkum patogeneze a léčby psoriázy
Současné trendy v léčbe ulcus cruris – lokální péče o ránu
Intertrigo – nepříjemná zkušenost, které lze předejít

Choroby jater

Léčba chronické hepatitidy C kombinací INFalfa + ketoprofen
Autoimunitní hepatitida
Očkování proti hepatitidě B - je přeočkovávání nutné?
Nové pohledy na primární biliární cirhózu

Onemocnění zažívacího ústrojí

Stárnutí, antacida a deficit vitaminu B12
Alkoholická cirhóza a interleukin 10
Význam konzumace vlákniny pro prevenci kolorektálního karcinomu se nedaří prokázat
Letní cestování – doporučení z ordinace praktického lékaře

Metabolické poruchy

Efektivita léčby diabetu 1. typu- švýcarský model
Diabetes mellitus v číslech
Farmakologická léčba obezity – roční zkušenosti s „výchovným lékem“

Klinická imunologie a alergologie

Mezinárodní konsensus o alergické rinitidě
Světový den astmatu a alergie – 3. květen

Nádorová onemocnění

Je potřeba naučit se hodnotit rizika vzniku karcinomu prsu
Klinické zkušenosti s taxany
Chemoterapie nádorů a ojedinělý příklad špatného chování

Systémová enzymoterapie

Imunologie a imunopatologie mužského a ženského pohlavního systému
Systémová enzymoterapie u gynekologických, andrologických a urologických zánětů

Věda pro praxi

Nová perspektiva očkování proti rakovině
Vakcína brání následkům mrtvice a epileptických záchvatů

Konference / Semináře

Pražské gerontologické dny 2000

www servis

Mobilní telefony...
Děti a pesticidy...
Pesticidy a Parkinsonova choroba...
Kardiochirurgie...
Ferritin...
Parkinsonova choroba...
Bolesti zad- Botulin..?
Chřipková vakcína...
Warfarin? Potvrzeno.
Pozor na CK-MB!
Štítná žláza...
Líné děti..?
Rakovina kůže...
Heroin...
Astma...
Estrogen a Ca plic...
Roztroušená skleróza...
Autismus...
Trombolytika...
Po mrtvici domů...
Antipyretika u dětí...
TBC- kde se léčit?
Depresivní matky...
Nové limity...
Videohry a násilí...

Inzerce

Farmakologické možnosti kauzální léčby benigní hyperplazie prostaty
3rd Miacalcic Expert Meeting
Řádková inzerce

l_med.gif (3046 bytes)

www servis / 24. 5. 2000 / STRANA 17 / MEDICÍNA 5 / VII

Roztroušená skleróza...

Ohio State University (OSU), 1. 5. 00 – Podle výsledků studie, provedené týmem dr. Kottila Rammohana z OSU, lze pocit únavy, pronásledující zhruba 70% pacientů, trpících roztroušenou sklerózou, potlačit podáním 200mg modafinilu (Provigil) denně. 72 pacientů s RS prošlo 9týdenními testy, rozdělenými do 4 fází. V první (14 dní) dostávali placebo, ve druhé (14 dní) 200 mg modafinilu, ve třetí (14 dní) 400 mg modafinilu a ve čtvrté (21 dní) opět placebo. Po ukončení každé fáze byli pacienti dotazováni na stupeň únavy. Vyhodnocení ukázalo, že nejlepší výsledky přineslo podávání 200 mg modafinilu denně (pacienti udávali znatelné snížení pocitu únavy), při denní dávce 400 mg již nežádoucí účinky převýšily klady léčby. Nežádoucí účinky se vyskytly rovněž při léčbě 200 miligramy (19% pacientů udávalo bolesti hlavy, 14% zvýšenou nervozitu, 12% fyzickou slabost), u žádného z pacientů se však neprojevily nikterak vážně. Modafinil, běžně užívaný v terapii narkolepsie, zvolil Rammohan z důvodu nízké možnosti vzniku závislosti. Na rozdíl od jiných podobných léků (Ritalin, amfetaminy aj.) totiž nepůsobí na celou CNS, ale jen na části mozku, odpovědné za pocity slabosti a únavy. Výsledky studie byly předneseny na konferenci AAN v Ohiu 1. května 2000.

bližší info: Rammhan.2@osu.edu

zdroj: OSU na http://sunsite2.dc.stanford.org