Zpět na výběr čísla
Zpět na Home page


Obsah 6/2000

Odborné aktuality

Zdravotní rizika cestování
Život udržující terapie- má adolescent právo ji odmítnout?
Impact factor- abychom věděli, o čem mluvíme
Impaktní faktory – požehnání nebo prokletí?
Problémy lékařů ve Velké Británii- zvolit kariéru, nebo rodinný život?
Je něco nového v léčbě roztroušené sklerózy?
Metastázy mohou vzniknout i bez angiogeneze
Průlom v léčbě neplodnosti – první antagonista GnRH
Hlavní příčinou časného vzniku Parkinsonovy choroby je mutace genu parkin
Znovu k otázce karcinomu prsu u mladých žen
Lidský parvovirus B19 sexuálně přenosný?
Anorexia nervosa- faktory ovlivňující dlouhodobou prognózu

Farmakoterapie / Farmacie

Interakce antibiotik s orálními kontraceptivy?
Některé aspekty farmakoterapie hyperlipoproteinémií
Sedativní působení nesedativních antihistaminik
Přehled 12 nejžádanějších OTC léčiv v SRN
Chemoterapie nádorů- více nemusí znamenat lépe
Na český trh je uváděn nový analog somatostatinu s prodlouženým účinkem – Sandostatin LAR

Anesteziologie / Resuscitace

Pacient v dlouhodobé intenzivní resuscitační péči – hledání vhodného modelu
„Umělé dýchání“ během laické kardiopulmonální resuscitace – ano či ne?
Opioidy a bolest

Osteoporóza

XXVII. evropské symposium o kalcifikovaných tkáních – Tampere, 6.-10. května 2000

Kardiovaskulární choroby

VIII. výroční sjezd České kardiologické společnosti – Brno, 28.- 31. května 2 000
Losartan vs. kaptopril při selhání levé srdeční komory
Nediagnostikované akutní koronární příhody
Ischemická choroba srdeční u diabetiků
Nitráty stále užitečné

Klinická imunologie a alergologie

Další potenciální cíl při léčbě astmatu- chemokiny a jejich receptory
Bioenergetická náročnost imunitních funkcí
Souvisí diabetes mellitus 1. typu se slizniční imunitou střeva?

ORL

Léčba ORL infekcí

Systémová enzymoterapie

Systémová enzymoterapie chlamydiových, ureaplazmových a mykoplazmových infekcí a pohlavních chorob
Systémová enzymoterapie preeklampsie
Prevence a léčba imunologicky podmíněného opakovaného potrácení

Konference / Semináře

Neuromuskulární odpoledne – problematika myozitid z multidisciplinárního pohledu
Hormonální léčba karcinomu prostaty
1st Congress of the Federation of National European Menopause Societies
Prusíkův večer

www servis

Smog...
MRI u restenóz...
Bakteriociny...
Endarterektomie...
Záhada objasněna...
Mobilní telefony...
Revmatoidní artritida...
Virová myokarditida...
E. Coli- ATB..?
MSS a anémie...
Studie v médiích...
Kozel zahradníkem..?
REM-spánek a srdeční selhání...
apoE a CAA...
Rehabilitace CNS...
Rehabilitace po mrtvici (2)...
Viagrou proti slepotě...?
Prokalcitonin...
Detoxifikace...
Glaukom...
Glaukom...(2)
Sklerodermie...
Plicní hypertenze...
Diabetes a retinopatie...
Tyroxin a osteoporóza...

Inzerce

K suplementaci potravy chromem
Možnosti farmakologického ovlivnění benigní hyperplázie prostaty
Řádková inzerce

l_med.gif (3046 bytes)

www servis / 30. 6. 2000 / STRANA 21 / MEDICÍNA 6 / VII

Sklerodermie...

Westport/Reuters, 6. 6. 00 – Podle výsledků malé studie, provedené skupinou dr. Seibolda z University of Medicine v New Jersey, může léčba hormonem relaxinem výrazně pomoci pacientům, trpícím sklerodermií. Relaxin, těhotenský hormon, strukturálně blízký inzulínu, je znám svými antifibrotickými účinky a účinky na remodelaci tkání. V současné době není terapeuticky využíván, uvažuje se však o jeho použití v léčbě nemocí periferních cév či neplodnosti. Do studie bylo zahrnuto 68 pacientů se střední až těžkou formou sklerodermie. Byli rozděleni do tří skupin. První dostávala v subkutánní infuzi (2x během 24 dnů) nižší, druhá vyšší dávky relaxinu, třetí placebo. Výsledky ukázaly, že pacienti ze skupiny, která dostala infuzi nižší dávky relaxinu, dosáhli výrazného zlepšení svého stavu (měřeno na modifikované Rodnanově stupnici). Nejen tak. Bylo zjištěno také významné zlepšení vitální kapacity plic, schopnosti otevírat ústa či natahovat končetiny, a celkový funkční status byl vyhodnocen jako výrazně lepší. U třetiny pacientů první skupiny došlo ke tvorbě protilátek proti relaxinu, jejich výskyt však léčebné účinky neovlivnil. Vyšší dávky relaxinu nebyly shledány účinnými, výsledky byly srovnatelné se skupinou placebo. Dr. Seibold je výsledky studie velmi potěšen: „Poprvé v historii se v léčbě sklerodermie ukázala být nějaká látka účinnější, než placebo. Doufejme, že naše očekávání potvrdí rozsáhlejší studie, která probíhá v současné době. Výsledky bychom mohli mít v prosinci letošního roku.“

bližší info: Ann Intern Med. na www.acponline.org

zdroj: www.reutershealth.com