Zpět na výběr čísla
Zpět na Home page


Obsah 10/99

Odborné aktuality

Překročena hranice šesti miliard
5. výročí založení sekce enzymoterapie Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP
České zdravotnictví – šance a rizika III
Hrozí další drogový boom?

Věda pro praxi

Populační studie chronické bolesti
BMI (body-mass index) optimální pro dlouhověkost
CC7- CLINICAL CARE kvalitní britská kosmetika pod vánočním stromečkem
Botulismus – současný pohled na vstřebávání a účinky toxinu
Možnosti prevence karcinomu pankreatu jsou omezené
Význam eradikace helikobaktera při neulcerativní dyspepsii je sporný
Psychologie ovlivňuje progresi nádorového onemocnění
Absorpce perorálně podaných proteolytických enzymů – nové výsledky

Farmakoterapie / Farmacie

Podpora perorálnímu podávání vitaminu B12
Rakouský projekt antibiotické strategie
Pentoxifylin v léčbě bércových vředů

Gynekologie

Premenstruační syndrom – zjevný biologický podklad
Kontroverzní názory na kontraceptiva třetí generace
Mezinárodní kongres Kontroverze v gynekologii, porodnictví a léčbě sterility
Příčinou 48% případů SIDS je kouření matky v těhotenství

Kardiovaskulární choroby

S prevencí aterosklerózy je třeba začít už před porodem?
Studie DASH – dietou proti hypertenzi
Inovace doporučených postupů při léčbě TIA
Preventivní dieta po infarktu myokardu

Infekční choroby

Je rekurentní tuberkulóza důsledkem exogenní infekce?
Herpesviry v těhotenství
Mechanizmus ničení řasinkového epitelu při pertusi
Hypokalémie – podceňované riziko
Nehospitalizované pneumonie

Pediatrie

Terapeutické možnosti v pediatrii – léčba závažných infekcí

Neurologie

Tiky a tiková nemoc
Antibiotika a léčivé rostliny

Manažerem vlastního zdraví

Diskuse o samoléčení pokračuje
„Klid na lůžku“ může přinést více škody, než užitku
Pojídání jogurtu a imunita
Antibiotika a léčivé rostliny

Systémová enzymoterapie

Komplexní mechanismy účinků SET a jejich vliv na cévní řečiště
Vliv SET na některé etiologické faktory cévních onemocnění a experimentální modely

Imunologie dnes

Pasivní imunoterapie – II. Využití v onkologii a imunologii

Počítače v medicíně

Rok 2000 na našem počítači - důvod k panice?
Jak zjistit a nastavit datum a čas

www servis

Helicobacter & anemie...
HDL-cholesterol...
Po mrtvici- irskou kávu..?
Máte doma defibrilátor..?
Kojení...
Interleukin a KVCh...
Geny & Ca prostaty...
Deficit vitaminu B...
Detoxifikace...
Poškození míchy...
Samostatné myocyty...
Karcinom prsu...
Onkologie...
Genetický kurs...
Nová forma detoxifikace..?
Kuřáci, jezte zdravě..!
Doppler...
Cévní náhrady...
Angiogeneze...
Angiogeneze 2...
Kouření – prostá věc..?
Schizofrenie...
SSRI & PMS - změna..?

Inzerce

Zpráva ze sympozia s mezinárodní účastí na téma - Multidisciplinární léčba bolestivých a zánětlivých stavů
Řádková inzerce

l_med.gif (3046 bytes)

VĚDA PRO PRAXI / 25. 11. 1999 / STRANA 4 / MEDICÍNA 10 / VI

CC7- CLINICAL CARE kvalitní britská kosmetika pod vánočním stromečkem

Proč právě tyto dárky?

Protože jsou určeny nejen pro radost, ale i jako prevence předčasného stárnutí pleti.


Pouze v lékárnách:

  • Dárkový balíček obsahující noční regenerační krém a pleťové čistící mléko (a jako dárek zdarma kvalitní kosmetické zvětšovací zrcátko v ceně 168 Kč), 439 Kč
  • Dárkový balíček obsahující denní liposomový krém a pleťové čistící mléko (a jako dárek zdarma kvalitní kosmetické zvětšovací zrcátko v ceně 168 Kč), 499 Kč

Jak vlastně kůže stárne?

Výzkum biologických a fyzikálních příčin stárnutí poskytuje ohromné množství informací. I tak může pouze zlomek prací odpovědět na to, jak vlastně kůže stárne. V zásadě existují dvě příčiny. Jedná se především o přirozené stárnutí kůže (tzv. intrinsic aging - vnitřní stárnutí), které je dáno geneticky. O procesech s ním spojených víme dnes jen to, že jsou ovlivňovány neznámými biologickými hodinami a jsou spouštěny délkou života. Po předurčené době jsou buňky určeny k degeneraci. Předpokládá se, že svou roli může hrát postupná neschopnost eliminovat škodlivé látky, chyby v genové replikaci vedoucí k tomu, že se svazky kolagenu stávají tlustší a hustší, elastinová síť houstne, snižuje se množství telomerů, atd.

Vnitřní procesy stárnutí kůže pro nás stále zůstávají tajemstvím a jsou tudíž kosmetikou neovlivnitelné. Vyskytují se však ruku v ruce se stárnutím vyvolaným vnějšími vlivy (tzv. actinic aging). Mnohé z těchto procesů jsou rozsáhle prozkoumány a srozumitelně vysvětleny.Jedná se především o stárnutí vyvolané UV zářením, volnými radikály a oxidačním poškozením. Všechny tyto vlivy mohou chemicky měnit důležité metabolické pochody , čímž snižují schopnost plnit normální funkci. Mohou však také způsobovat ztrátu schopnosti autoimunitního dozoru a napadání normální tkáně lymfocyty. Moderní kosmetologie se dnes stále více zaměřuje na hledání látek, které dokáží tyto vnější faktory stárnutí pleti maximálně eliminovat. Takto bylo přistupováno také k formulaci přípravků základní řady CC7 CLINICAL CARE, proto obsahují velké množství antioxidantů, lapačů volných radikálů a UV filtr a to zejména v přípravcích pro denní použití. K zvýšení účinnosti jsou použity kombinace látek s tímto efektem (vitamín A, E s UV filtrem). Důležitá je také koncentrace použitých látek, např. vitamín E (α-tokoferylacetát) je obsažen v Unigue Complex CliniCare v optimální 1% koncentraci.

Jak kosmetika CC7 koriguje tvorbu hlubokých vrásek?

Za primární příčinu tvorby vrásek je považováno snížení kožní elasticity. V dermis se tvoří hluboké vrásky, což je spojeno právě s morfologickými změnami elastických, kolagenních vláken a glukosaminoglykanů. Fibroblasty totiž ztrácejí schopnost produkovat je v přiměřeném množství. Je důležité připomenout, že např. celá řada tzv. protistárnoucích účinků v lokálně aplikovaných kosmetických přípravcích má pouze přechodný hydratační efekt, který snižuje existenci povrchových defektů a vad pleti, ale nedělá nic pro dlouhodobější změny v kůži. Jde o subjektivní pocit svěžesti či příjemné parfemace. Skutečně protistárnoucí působení vyžaduje důkaz návratu pokožky směrem k normální regeneračně-degenerativní rovnováze tj. důkaz doložený zvýšeným množstvím kolagenu a syntézy elastinu. A právě přibývající studie naznačují, že některé skupiny lokálně aplikovaných, v dermatologii i delší dobu používaných substancí či jejich kombinací, ve vyšších než doposud použitých koncentracích, mají ten účinek, že dokáží zvrátit u pokožky degenerativní změny viditelné věkem, a to stimulací syntézy kolagenu a elastinových vláken, čímž je regeneračně-degenerativní rovnováha upravována žádoucím směrem. Mezi tyto látky patří zejména retinová kyselina, která se tvoří z lokálně aplikovaného vitamínu A, který je rovněž součástí Unique Complex CliniCare. Tato látka má zatím nejdůležitější léčebný efekt na stárnoucí pokožku. Při lokální aplikaci inhibuje kolagenázu a gelatinázu a zvyšuje tak množství kolagenu I a III.


CC7 CLINICAL CARE:

  • dokonalé vyčištění pleti
  • dokonalé noční ošetření a regenerace
  • dokonalá hydratace a ochrana před vnějšími vlivy

Jak je to s jemnými vráskami?

Jemné vrásky odrážejí změny především v epidermis a zdá se, že jsou spojeny především se správnou funkcí rohové vrstvy – stratum corneum. V té hrají důležitou roli mezibuněčné lipidy, které brání ztrátám vody. Ty pak vedou k projevům dehydratované šupinaté pleti, poklesu elasticity a následné tvorbě jemných vrásek. Proto obsahuje Unique Complex CliniCare ve všech svých přípravcích látky typu nenasycených mastných kyselin (vitamín F) a přirozené hydratační faktory (laktát, glycerin, vitamin E, panthenol), které mají opravný efekt na retenci vody. Liposomový krém pak obsahuje v komplexu speciální hydratační faktor tzv. Aquaderm®, který (vázán v liposomech) má zvýšený rekonstitutivní efekt, který se projeví dokonalým vyhlazením pleti. Proto je určen především pro zralou pleť.

Všechny výše uvedené procesy jsou společné všem typům pleti. Přípravky CC7 CLINICAL CARE jsou charakteristické a výjimečné mimořádně vysokým obsahem účinných látek, ale vždy tak, aby přípravky bylo možno schválit ještě jako kosmetikum. Unique Complex CliniCare složený obvykle ze 7 aktivních látek ve vysokých koncentracích zajišťuje synergickým multifunkčním působením optimální funkci daného přípravku.

Změny kůže jsou stářím a civilizačními vlivy neodvratitelné – jsou však ovlivnitelné. Záleží na tom, jak se k tomuto postavíme nejen sami, ale především při poskytování odborných informací našim pacientům.

Ještě jednu podstatnou funkci musí každý přípravek splňovat a to bezpečnost. Minimální dráždivost je docílena použitím surovin ve farmakvalitě a použitím vhodného konzervačního systému více látek v minimálních koncentracích, které umožní výrazné snížení prahu pro vznik nežádoucí alergické reakce.


CC7 CLINICAL CARE:

Pouze v lékárnách

  • pleťové mléko čistící, 200 ml, 139 Kč
  • pleťová voda čistící, 200 ml, 119 Kč
  • noční regenerační krém, 50 ml, 259 Kč
  • denní hydratační krém, 50 ml, 239 Kč
  • denní liposomový krém, 50 ml, 319 Kč

K zajištění bezpečnosti výrazně přispívá výroba přípravků výhradně v provozech splňujících GMP.

Pevně věříme, že CC7 CLINICAL CARE brzy přesvědčí o svých kvalitách Vás i širokou veřejnost.

Mgr. Marie Svobodová,
Green-Swan Pharmaceuticals
pr.