Zpět na výběr čísla
Zpět na Home page


Obsah 10/99

Odborné aktuality

Překročena hranice šesti miliard
5. výročí založení sekce enzymoterapie Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP
České zdravotnictví – šance a rizika III
Hrozí další drogový boom?

Věda pro praxi

Populační studie chronické bolesti
BMI (body-mass index) optimální pro dlouhověkost
CC7- CLINICAL CARE kvalitní britská kosmetika pod vánočním stromečkem
Botulismus – současný pohled na vstřebávání a účinky toxinu
Možnosti prevence karcinomu pankreatu jsou omezené
Význam eradikace helikobaktera při neulcerativní dyspepsii je sporný
Psychologie ovlivňuje progresi nádorového onemocnění
Absorpce perorálně podaných proteolytických enzymů – nové výsledky

Farmakoterapie / Farmacie

Podpora perorálnímu podávání vitaminu B12
Rakouský projekt antibiotické strategie
Pentoxifylin v léčbě bércových vředů

Gynekologie

Premenstruační syndrom – zjevný biologický podklad
Kontroverzní názory na kontraceptiva třetí generace
Mezinárodní kongres Kontroverze v gynekologii, porodnictví a léčbě sterility
Příčinou 48% případů SIDS je kouření matky v těhotenství

Kardiovaskulární choroby

S prevencí aterosklerózy je třeba začít už před porodem?
Studie DASH – dietou proti hypertenzi
Inovace doporučených postupů při léčbě TIA
Preventivní dieta po infarktu myokardu

Infekční choroby

Je rekurentní tuberkulóza důsledkem exogenní infekce?
Herpesviry v těhotenství
Mechanizmus ničení řasinkového epitelu při pertusi
Hypokalémie – podceňované riziko
Nehospitalizované pneumonie

Pediatrie

Terapeutické možnosti v pediatrii – léčba závažných infekcí

Neurologie

Tiky a tiková nemoc
Antibiotika a léčivé rostliny

Manažerem vlastního zdraví

Diskuse o samoléčení pokračuje
„Klid na lůžku“ může přinést více škody, než užitku
Pojídání jogurtu a imunita
Antibiotika a léčivé rostliny

Systémová enzymoterapie

Komplexní mechanismy účinků SET a jejich vliv na cévní řečiště
Vliv SET na některé etiologické faktory cévních onemocnění a experimentální modely

Imunologie dnes

Pasivní imunoterapie – II. Využití v onkologii a imunologii

Počítače v medicíně

Rok 2000 na našem počítači - důvod k panice?
Jak zjistit a nastavit datum a čas

www servis

Helicobacter & anemie...
HDL-cholesterol...
Po mrtvici- irskou kávu..?
Máte doma defibrilátor..?
Kojení...
Interleukin a KVCh...
Geny & Ca prostaty...
Deficit vitaminu B...
Detoxifikace...
Poškození míchy...
Samostatné myocyty...
Karcinom prsu...
Onkologie...
Genetický kurs...
Nová forma detoxifikace..?
Kuřáci, jezte zdravě..!
Doppler...
Cévní náhrady...
Angiogeneze...
Angiogeneze 2...
Kouření – prostá věc..?
Schizofrenie...
SSRI & PMS - změna..?

Inzerce

Zpráva ze sympozia s mezinárodní účastí na téma - Multidisciplinární léčba bolestivých a zánětlivých stavů
Řádková inzerce

l_med.gif (3046 bytes)

VĚDA PRO PRAXI / 25. 11. 1999 / STRANA 6 / MEDICÍNA 10 / VI

Význam eradikace helikobaktera při neulcerativní dyspepsii je sporný

Dyspepsie může být příznakem vážné choroby, žaludečního vředu nebo karcinomu. Ale nejméně polovina pacientů s dypepsií, kteří přicházejí do ordinace praktického lékaře, má dyspepsii nesouvisející s vředem.

Objev bakterie Helicobacter pylori přinesl zásadní změnu do léčby zánětů žaludeční sliznice. Není sporu o tom, že všichni pacienti s peptickým vředem mají dostat léčbu, zajišťující eradikaci helikobaktera. Trvají však rozdílné názory na oprávněnost eradikační léčby pacientů s dyspepsií bez známek vředu, u nichž byl nalezen helikobakter (jejich podíl se odhaduje na asi 30%).

Na konferenci amerických Národních ústavů zdraví (NIH) v r. 1994 bylo přijato doporučení nepoužívat eradikační léčbu u pacientů s neulcerativní dyspepsií, protože její účelnost nebyla dostatečně prokázána. Od té doby se ale řada zasedání odborníků v Americe, Austrálii a Evropě vyjádřila spíše pro eradikační léčbu takových pacientů – s tím, že rozhodovat je o ní třeba případ od případu, po komplexním hodnocení stavu pacienta.

Otázku se snažilo objasnit několik klinických studií, ale jejich výsledky nebyly jednoznačné. Proto bylo v USA rozhodnuto provést novou studii, randomizovanou, dvojitě slepou, placebem kontrolovanou. Vybráno bylo 337 pacientů, kteří měli před zařazením do sestavy alespoň tři měsíce dyspepsii, s normálním endoskopickým nálezem na sliznici jícnu, žaludku a duodena. Vyloučeni byli pacienti s refluxní ezofagitidou, Barretovým ezofagem, chronickými žaludečními nebo duodenálními vředy, erozemi ve sliznici jícnu nebo duodena, s více než pěti erozemi ve sliznici žaludku a s karcinomem.

170 pacientů bylo léčeno kombinací 20 mg omeprazolu, 1000 mg amoxicilinu a 500 mg klaritromycinu 2x denně po dobu 14 dnů, 167 pacientů kontrolní skupiny dostávalo stejně vyhlížející placebo. Přítomnost helikobaktera byla zjišťována průkazem C13-urey ve vydechovaném vzduchu (na počátku studie, po 1 a po 12 měsících) a v bioptických vzorcích sliznice, odebrané při endoskopii na začátku a na konci sledovacího období (12 měsíců).

Léčba se hodnotila jako úspěšná, pokud pacient neměl žádné, nebo jen malé dyspeptické obtíže.

K vymizení helikobaktera došlo během prvních 4 až 6 týdnů v léčené skupině u 90%, ve skupině placebo u 2% pacientů.

Po 12 měsících byla léčba hodnocena jako úspěšná u 46% léčených a u 50% kontrolních pacientů. U aktivně léčených výsledky nezávisely na přítomnosti nebo nepřítomnosti H. pylori (48% vs. 49% vyléčených).

Nebyla zjištěna ani závislost léčebného úspěchu na histologickém zlepšení stavu žaludeční sliznice.

Studie tedy nepotvrdila účelnost eradikační léčby pacientů s neulcerativní dyspepsií.

Autoři se domnívají, že příčinou rozporných výsledků některých studií může být výběr pacientů, který není podložen endoskopickými nálezy a umožňuje, aby do sestavy byli zařazeni i pacienti s peptickým vředem, který se zatím dost klinicky neprojevuje. U těch je pak samozřejmě eradikace helikobaktera úspěšnou léčbou dyspepsie.

Pro další informace viz N. J. Talley et al., New Engl. J. Med. 341:1106, 7 October 1999.

f