Zpět na výběr čísla
Zpět na Home page


Obsah 10/99

Odborné aktuality

Překročena hranice šesti miliard
5. výročí založení sekce enzymoterapie Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP
České zdravotnictví – šance a rizika III
Hrozí další drogový boom?

Věda pro praxi

Populační studie chronické bolesti
BMI (body-mass index) optimální pro dlouhověkost
CC7- CLINICAL CARE kvalitní britská kosmetika pod vánočním stromečkem
Botulismus – současný pohled na vstřebávání a účinky toxinu
Možnosti prevence karcinomu pankreatu jsou omezené
Význam eradikace helikobaktera při neulcerativní dyspepsii je sporný
Psychologie ovlivňuje progresi nádorového onemocnění
Absorpce perorálně podaných proteolytických enzymů – nové výsledky

Farmakoterapie / Farmacie

Podpora perorálnímu podávání vitaminu B12
Rakouský projekt antibiotické strategie
Pentoxifylin v léčbě bércových vředů

Gynekologie

Premenstruační syndrom – zjevný biologický podklad
Kontroverzní názory na kontraceptiva třetí generace
Mezinárodní kongres Kontroverze v gynekologii, porodnictví a léčbě sterility
Příčinou 48% případů SIDS je kouření matky v těhotenství

Kardiovaskulární choroby

S prevencí aterosklerózy je třeba začít už před porodem?
Studie DASH – dietou proti hypertenzi
Inovace doporučených postupů při léčbě TIA
Preventivní dieta po infarktu myokardu

Infekční choroby

Je rekurentní tuberkulóza důsledkem exogenní infekce?
Herpesviry v těhotenství
Mechanizmus ničení řasinkového epitelu při pertusi
Hypokalémie – podceňované riziko
Nehospitalizované pneumonie

Pediatrie

Terapeutické možnosti v pediatrii – léčba závažných infekcí

Neurologie

Tiky a tiková nemoc
Antibiotika a léčivé rostliny

Manažerem vlastního zdraví

Diskuse o samoléčení pokračuje
„Klid na lůžku“ může přinést více škody, než užitku
Pojídání jogurtu a imunita
Antibiotika a léčivé rostliny

Systémová enzymoterapie

Komplexní mechanismy účinků SET a jejich vliv na cévní řečiště
Vliv SET na některé etiologické faktory cévních onemocnění a experimentální modely

Imunologie dnes

Pasivní imunoterapie – II. Využití v onkologii a imunologii

Počítače v medicíně

Rok 2000 na našem počítači - důvod k panice?
Jak zjistit a nastavit datum a čas

www servis

Helicobacter & anemie...
HDL-cholesterol...
Po mrtvici- irskou kávu..?
Máte doma defibrilátor..?
Kojení...
Interleukin a KVCh...
Geny & Ca prostaty...
Deficit vitaminu B...
Detoxifikace...
Poškození míchy...
Samostatné myocyty...
Karcinom prsu...
Onkologie...
Genetický kurs...
Nová forma detoxifikace..?
Kuřáci, jezte zdravě..!
Doppler...
Cévní náhrady...
Angiogeneze...
Angiogeneze 2...
Kouření – prostá věc..?
Schizofrenie...
SSRI & PMS - změna..?

Inzerce

Zpráva ze sympozia s mezinárodní účastí na téma - Multidisciplinární léčba bolestivých a zánětlivých stavů
Řádková inzerce

l_med.gif (3046 bytes)

ODBORNÉ AKTUALITY / 25. 11. 1999 / STRANA 1 / MEDICÍNA 10 / VI

5. výročí založení sekce enzymoterapie Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP

Před 5 lety byla založena sekce enzymoterapie Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Za tuto poměrně krátkou dobu se jí podařilo dosáhnout dvou významných výsledků:

  • dostat systémovou enzymoterapii do povědomí většiny českých lékařů, z nichž mnozí ji aktivně používají při léčbě svých pacientů;
  • stát se významnou součástí mezinárodní vědecké i lékařské komunity, která prohlubuje a dále rozvíjí naše znalosti o účincích a mechanismech systémové enzymoterapie.

Od dob Maxe Wolfa (USA), zakladatele systémové enzymoterapie, prošla tato terapeutická metoda zcela zásadním vývojem. Zejména 80. a 90. léta přinesla jednoznačné důkazy střevní resorpce biologicky aktivních enzymových makromolekul; v souvislosti s bouřlivým rozvojem molekulární imunologie se podařilo experimentálně prokázat řadu mechanismů systémového terapeutického působení proteolytických enzymů, a tak do značné míry objasnit širokou indikační škálu systémové enzymoterapie.

Desítky kontrolovaných klinických studií uskutečněných v posledních deseti letech jednoznačně prokázaly vysokou terapeutickou účinnost a vynikající snášenlivost enzymových preparátů. Kolem 100 dalších studií v současné době probíhá na řadě mezinárodně uznávaných špičkových klinických pracovišť.

Tato původně spíše empirická léčebná metoda je nyní tedy vědecky podloženým, vysoce inovativním a rychle se vyvíjejícím lékařským oborem, založeným na nejnovějších poznatcích moderní medicíny a biologie.

Velkou zásluhu na tom nepochybně má Dr. Karel Ransberger (SRN), podnikatel i vědec, realizátor průmyslové velkovýroby preparátů pro systémovou enzymoterapii a iniciátor velkého množství vědeckých i medicínských projektů.

Enzymové léky si razí cestu do celého světa – v současné době se používají již ve více než 50 zemích – a pomáhají stále většímu počtu lidí i v České republice.

Doc. MUDr. Josef Fanta, CSc.,
p
ředseda sekce enzymoterapie SVL ČLS JEP