Zpět na výběr čísla
Zpět na Home page


Obsah 10/99

Odborné aktuality

Překročena hranice šesti miliard
5. výročí založení sekce enzymoterapie Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP
České zdravotnictví – šance a rizika III
Hrozí další drogový boom?

Věda pro praxi

Populační studie chronické bolesti
BMI (body-mass index) optimální pro dlouhověkost
CC7- CLINICAL CARE kvalitní britská kosmetika pod vánočním stromečkem
Botulismus – současný pohled na vstřebávání a účinky toxinu
Možnosti prevence karcinomu pankreatu jsou omezené
Význam eradikace helikobaktera při neulcerativní dyspepsii je sporný
Psychologie ovlivňuje progresi nádorového onemocnění
Absorpce perorálně podaných proteolytických enzymů – nové výsledky

Farmakoterapie / Farmacie

Podpora perorálnímu podávání vitaminu B12
Rakouský projekt antibiotické strategie
Pentoxifylin v léčbě bércových vředů

Gynekologie

Premenstruační syndrom – zjevný biologický podklad
Kontroverzní názory na kontraceptiva třetí generace
Mezinárodní kongres Kontroverze v gynekologii, porodnictví a léčbě sterility
Příčinou 48% případů SIDS je kouření matky v těhotenství

Kardiovaskulární choroby

S prevencí aterosklerózy je třeba začít už před porodem?
Studie DASH – dietou proti hypertenzi
Inovace doporučených postupů při léčbě TIA
Preventivní dieta po infarktu myokardu

Infekční choroby

Je rekurentní tuberkulóza důsledkem exogenní infekce?
Herpesviry v těhotenství
Mechanizmus ničení řasinkového epitelu při pertusi
Hypokalémie – podceňované riziko
Nehospitalizované pneumonie

Pediatrie

Terapeutické možnosti v pediatrii – léčba závažných infekcí

Neurologie

Tiky a tiková nemoc
Antibiotika a léčivé rostliny

Manažerem vlastního zdraví

Diskuse o samoléčení pokračuje
„Klid na lůžku“ může přinést více škody, než užitku
Pojídání jogurtu a imunita
Antibiotika a léčivé rostliny

Systémová enzymoterapie

Komplexní mechanismy účinků SET a jejich vliv na cévní řečiště
Vliv SET na některé etiologické faktory cévních onemocnění a experimentální modely

Imunologie dnes

Pasivní imunoterapie – II. Využití v onkologii a imunologii

Počítače v medicíně

Rok 2000 na našem počítači - důvod k panice?
Jak zjistit a nastavit datum a čas

www servis

Helicobacter & anemie...
HDL-cholesterol...
Po mrtvici- irskou kávu..?
Máte doma defibrilátor..?
Kojení...
Interleukin a KVCh...
Geny & Ca prostaty...
Deficit vitaminu B...
Detoxifikace...
Poškození míchy...
Samostatné myocyty...
Karcinom prsu...
Onkologie...
Genetický kurs...
Nová forma detoxifikace..?
Kuřáci, jezte zdravě..!
Doppler...
Cévní náhrady...
Angiogeneze...
Angiogeneze 2...
Kouření – prostá věc..?
Schizofrenie...
SSRI & PMS - změna..?

Inzerce

Zpráva ze sympozia s mezinárodní účastí na téma - Multidisciplinární léčba bolestivých a zánětlivých stavů
Řádková inzerce

l_med.gif (3046 bytes)

GYNEKOLOGIE / 25. 11. 1999 / STRANA 10 / MEDICÍNA 10 / VI

Příčinou 48% případů SIDS je kouření matky v těhotenství

Základní výzkum poruch nervové činnosti, které jsou podstatou Syndromu náhlé smrti novorozenců (SIDS), dosáhl dvou významných úspěchů, které byly referovány na sympoziu o SIDS v New York City 19. října 1999.

Výzkumná skupina Harvard Medical School, dr. Hannah Kiney a spol., našla po patnáctiletém systematickém vyšetřování zemřelých novorozenců fyzické odchylky v mozkovém kmeni, které zvyšují citlivost novorozence k SIDS. Jde o úplné nebo (což je častější) částečné chybění některých nervových buněk v medulla ventralis, významných pro autonomní mozkovou kontrolu koncentrace CO2 v krvi, krevního tlaku a respiračních funkcí. Bezprostřední příčinou je buď nízký počet buněk, nebo nedostatečná vazba neurotransmiterů na receptory.

Děti s těmito poruchami nejsou schopné reagovat na život ohrožující změny vnitřního prostředí, ke kterým dochází při spánku obličejem dolů, tlakem měkkého polštáře nebo přikrývky na obličej aj. „Život ohrožující změnou“ může být uzavření horních dýchacích cest, apnoe, hyperkapnie nebo hypoxie. Zatímco u normální dítěte mozek při nadbytku CO2 nebo nedostatku O2 automaticky zapojí obranné mechanizmy, mozek dítěte s poškozeným mozkovým kmenem hrozící nebezpečí nerozpozná.

Stále však platí, že SIDS je multifaktoriální syndrom. Popsaný mechanizmus vysvětluje jen část případů, nicméně je to podstatný krok k poznání podstaty choroby.

Druhý krok zásadního významu učinila pracovní skupina na University of North Carolina (dr.Gingras a spol.), která zavedla novou komplexní metodu prenatální diagnostiky vývojových poruch, včetně predispozice k SIDS. Jde o kombinaci ultrazvuku a spektrální analýzy, označovanou jako FNP (fetal neurobehavioral profile), která umožňuje sledovat, jak plod v děloze reaguje na některé podněty (jak dýchá, jaká je jeho tepová frekvence, jeho cykly spánku a probouzení aj.). Metoda byla vyvinuta s cílem přesně identifikovat proces probouzení, který má kritický význam pro zahájení obranných reakcí, chránících zárodek před život ohrožujícími změnami prostředí.

Prvním prakticky významným přínosem nového postupu prenatální diagnostiky je důkaz, že kouření matky poškozuje autonomní nervové činnosti plodu. Dokonce i u plodů matek, vystavených pasivnímu kouření, byly např. nalezeny zřetelné poruchy srdečního rytmu. Porucha autonomních nervových regulačních funkcí je jednou ze základních příčin SIDS, a jejich poškození u plodu může podstatně zvýšit citlivost novorozence k SIDS.

Výzkum tedy podporuje názor, který dosud mohl být považován pouze za hypotézu, totiž že riziko SIDS vzniká již prenatálně. Přinesl také přímý důkaz, že jedna ze základních fyziologických činností, srdeční, je poškozována tabákovými zplodinami.

Pokud se podaří vysvětlit tyto poznatky ženám ve fertilním věku resp. těhotným, výskyt SIDS by se v krátké době mohl snížit na polovinu. Protože poznání příčin SIDS pokračuje rychle, je naděje, že během 21. století by tato choroba mohla zcela vymizet.

f