Zpět na výběr čísla
Zpět na Home page


Obsah 10/99

Odborné aktuality

Překročena hranice šesti miliard
5. výročí založení sekce enzymoterapie Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP
České zdravotnictví – šance a rizika III
Hrozí další drogový boom?

Věda pro praxi

Populační studie chronické bolesti
BMI (body-mass index) optimální pro dlouhověkost
CC7- CLINICAL CARE kvalitní britská kosmetika pod vánočním stromečkem
Botulismus – současný pohled na vstřebávání a účinky toxinu
Možnosti prevence karcinomu pankreatu jsou omezené
Význam eradikace helikobaktera při neulcerativní dyspepsii je sporný
Psychologie ovlivňuje progresi nádorového onemocnění
Absorpce perorálně podaných proteolytických enzymů – nové výsledky

Farmakoterapie / Farmacie

Podpora perorálnímu podávání vitaminu B12
Rakouský projekt antibiotické strategie
Pentoxifylin v léčbě bércových vředů

Gynekologie

Premenstruační syndrom – zjevný biologický podklad
Kontroverzní názory na kontraceptiva třetí generace
Mezinárodní kongres Kontroverze v gynekologii, porodnictví a léčbě sterility
Příčinou 48% případů SIDS je kouření matky v těhotenství

Kardiovaskulární choroby

S prevencí aterosklerózy je třeba začít už před porodem?
Studie DASH – dietou proti hypertenzi
Inovace doporučených postupů při léčbě TIA
Preventivní dieta po infarktu myokardu

Infekční choroby

Je rekurentní tuberkulóza důsledkem exogenní infekce?
Herpesviry v těhotenství
Mechanizmus ničení řasinkového epitelu při pertusi
Hypokalémie – podceňované riziko
Nehospitalizované pneumonie

Pediatrie

Terapeutické možnosti v pediatrii – léčba závažných infekcí

Neurologie

Tiky a tiková nemoc
Antibiotika a léčivé rostliny

Manažerem vlastního zdraví

Diskuse o samoléčení pokračuje
„Klid na lůžku“ může přinést více škody, než užitku
Pojídání jogurtu a imunita
Antibiotika a léčivé rostliny

Systémová enzymoterapie

Komplexní mechanismy účinků SET a jejich vliv na cévní řečiště
Vliv SET na některé etiologické faktory cévních onemocnění a experimentální modely

Imunologie dnes

Pasivní imunoterapie – II. Využití v onkologii a imunologii

Počítače v medicíně

Rok 2000 na našem počítači - důvod k panice?
Jak zjistit a nastavit datum a čas

www servis

Helicobacter & anemie...
HDL-cholesterol...
Po mrtvici- irskou kávu..?
Máte doma defibrilátor..?
Kojení...
Interleukin a KVCh...
Geny & Ca prostaty...
Deficit vitaminu B...
Detoxifikace...
Poškození míchy...
Samostatné myocyty...
Karcinom prsu...
Onkologie...
Genetický kurs...
Nová forma detoxifikace..?
Kuřáci, jezte zdravě..!
Doppler...
Cévní náhrady...
Angiogeneze...
Angiogeneze 2...
Kouření – prostá věc..?
Schizofrenie...
SSRI & PMS - změna..?

Inzerce

Zpráva ze sympozia s mezinárodní účastí na téma - Multidisciplinární léčba bolestivých a zánětlivých stavů
Řádková inzerce

l_med.gif (3046 bytes)

KARDIOVASKULÁRNÍ CHOROBY / 25. 11. 1999 / STRANA 13 / MEDICÍNA 10 / VI

Inovace doporučených postupů při léčbě TIA

Dallas, 5. listopadu 1999 – V časopise „Stroke“ (J. of the American Heart Association) byly zveřejněny inovace doporučených postupů v léčbě „malé mrtvice“ (mini-stroke, transient ischemic attack – TIA), krátkodobého omezení zásobování mozku krví, ke kterému dochází díky částečnému ucpání (nejčastěji) jedné z karotid. Příznaky TIA, většinou slabost či náhlá porucha vidění, trvají několik minut až hodin. Podstatné je, že TIA je vážným upozorněním na možný vznik iktu v blízké budoucnosti (u pacientů s TIA v anamnéze je pravděpodobnost pozdějšího iktu 10x vyšší).

Na základě výrazného pokroku ve vývoji medicíny došlo k modifikaci doporučených postupů při léčbě TIA. Shrnuje je dr. Gregory W. Albers, ředitel Stroke Center na Stanford University v Kalifornii.

a) úspěšný vývoj nových léků, omezujících tvorbu krevních destiček, („blood thinners“), umožňuje jejich využití u pacientů, kteří nesnášejí aspirin, nebo jsou postiženi TIA přesto, že aspirin užívají. Nové „protidestičkové“ léky jsou Clopidogrel, užívaný samostatně, a Dipyridamol, účinný v kombinaci s aspirinem. Připomínky k vedlejším účinkům těchto léků a k tomu, pro které skupiny pacientů je ten který vhodnější, se nadále diskutují.

b) aspirin– důležitou novinku je doporučení užívat spíše nižší dávky. Výsledky posledních studií doporučují v prevenci mrtvice dávky od 50 do 325 miligramů aspirinu/den. Vyšší přinášejí mnohdy více škody než užitku (pozn. zprac - viz. např. www servis 8/99).

c) antikoagulancia: Současné studie naznačují, že antikoagulancia (např. warfarin) jsou účinější než aspirin v prevenci iktu u pacientů s fibrilací síní, kteří prodělali TIA.

d) Chirurgické metody: Endarterektomie, chirurgické zprůchodnění stenotické karotidy, je podle posledních zjištění prospěšná již u pacientů s obstrukcí 50% (předchozí doporučení 70%). Neplatí to však pro všechny – u starších lidí, žen a osob, trpících diabetem by lékaři měli velmi uvažovat, přistoupí-li k operaci, zejména při obstrukci v rozsahu 50-69%.

e) nové metody (angioplastika, stenty) – umístění stentu do karotidy, zaručující její průchodnost a omezující opakování bloku, je považováno za metodu alternativní. Nicméně – před zavedením těchto technik (vč. angioplastiky) do praxe je třeba získat ještě mnohem více klinických zkušeností. Proto je jejich využívání zatím hodnoceno jako metoda experimentální.

Podle AHA by bylo dobré, kdyby všichni dotyční lékaři pochopili význam nových doporučení, a do nového tisíciletí tak přinesli účinnější a bezpečnější metody v léčbě stále stoupajícího počtu pacientů, postihovaných mrtvicí.

podle http://sunsite2.dc.stanford.org

shp.

Pozn. zprac. – bližší informace lze získat přímo na American Heart Association (dr. Carole Bullock) na e-mailové adrese caroleb@heart.org