Zpět na výběr čísla
Zpět na Home page


Obsah 10/99

Odborné aktuality

Překročena hranice šesti miliard
5. výročí založení sekce enzymoterapie Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP
České zdravotnictví – šance a rizika III
Hrozí další drogový boom?

Věda pro praxi

Populační studie chronické bolesti
BMI (body-mass index) optimální pro dlouhověkost
CC7- CLINICAL CARE kvalitní britská kosmetika pod vánočním stromečkem
Botulismus – současný pohled na vstřebávání a účinky toxinu
Možnosti prevence karcinomu pankreatu jsou omezené
Význam eradikace helikobaktera při neulcerativní dyspepsii je sporný
Psychologie ovlivňuje progresi nádorového onemocnění
Absorpce perorálně podaných proteolytických enzymů – nové výsledky

Farmakoterapie / Farmacie

Podpora perorálnímu podávání vitaminu B12
Rakouský projekt antibiotické strategie
Pentoxifylin v léčbě bércových vředů

Gynekologie

Premenstruační syndrom – zjevný biologický podklad
Kontroverzní názory na kontraceptiva třetí generace
Mezinárodní kongres Kontroverze v gynekologii, porodnictví a léčbě sterility
Příčinou 48% případů SIDS je kouření matky v těhotenství

Kardiovaskulární choroby

S prevencí aterosklerózy je třeba začít už před porodem?
Studie DASH – dietou proti hypertenzi
Inovace doporučených postupů při léčbě TIA
Preventivní dieta po infarktu myokardu

Infekční choroby

Je rekurentní tuberkulóza důsledkem exogenní infekce?
Herpesviry v těhotenství
Mechanizmus ničení řasinkového epitelu při pertusi
Hypokalémie – podceňované riziko
Nehospitalizované pneumonie

Pediatrie

Terapeutické možnosti v pediatrii – léčba závažných infekcí

Neurologie

Tiky a tiková nemoc
Antibiotika a léčivé rostliny

Manažerem vlastního zdraví

Diskuse o samoléčení pokračuje
„Klid na lůžku“ může přinést více škody, než užitku
Pojídání jogurtu a imunita
Antibiotika a léčivé rostliny

Systémová enzymoterapie

Komplexní mechanismy účinků SET a jejich vliv na cévní řečiště
Vliv SET na některé etiologické faktory cévních onemocnění a experimentální modely

Imunologie dnes

Pasivní imunoterapie – II. Využití v onkologii a imunologii

Počítače v medicíně

Rok 2000 na našem počítači - důvod k panice?
Jak zjistit a nastavit datum a čas

www servis

Helicobacter & anemie...
HDL-cholesterol...
Po mrtvici- irskou kávu..?
Máte doma defibrilátor..?
Kojení...
Interleukin a KVCh...
Geny & Ca prostaty...
Deficit vitaminu B...
Detoxifikace...
Poškození míchy...
Samostatné myocyty...
Karcinom prsu...
Onkologie...
Genetický kurs...
Nová forma detoxifikace..?
Kuřáci, jezte zdravě..!
Doppler...
Cévní náhrady...
Angiogeneze...
Angiogeneze 2...
Kouření – prostá věc..?
Schizofrenie...
SSRI & PMS - změna..?

Inzerce

Zpráva ze sympozia s mezinárodní účastí na téma - Multidisciplinární léčba bolestivých a zánětlivých stavů
Řádková inzerce

l_med.gif (3046 bytes)

KARDIOVASKULÁRNÍ CHOROBY / 25. 11. 1999 / STRANA 13 / MEDICÍNA 10 / VI

Preventivní dieta po infarktu myokardu

Italští autoři, koordinovaní GISSI centrem, Santa Maria Imbaro, provedli studii u pacientů, kteří prodělali IM. Studovali u nich po 3,5 roku vliv substituce vitaminu E v dávce 300 mg denně (n = 2830), nebo n-3 polynenasycené mastné kyseliny (PNMK) v množství 1 g denně (n = 2836) nebo obojího současně (n = 2830) a shodně velkou měli kontrolní skupinu bez substituce.

Literatura přinášela v posledních dvaceti letech zprávy o ochranném efektu PNMK z přírodních zdrojů, zejména z mořských obratlovců, o efektu alfatokoferolu a jejich farmakologických přípravků. Byl prokazován protiaterogenní účinek, antitrombotický a antiarytmický efekt PNMK a ve studii DART také protekce v sekundární prevenci koronárních srdečních nemocí. Ve velkých studiích byla ukázána úloha vitaminu E jako antioxidantu, působícího proti oxidaci LDL. Některé kontrolované studie však daly kontroverzní výsledky. Rozvinula se diskuse o možném komplementárním působení vitaminu E a PNMK a prověření této hypotézy bylo právě předmětem výzkumu velké multicentrické studie GISSI v Itálii.

Výsledky byly jednoznačné: Léčba n3 PNMK byla přesvědčivě příznivá. Pokles relativního rizika reinfarktu 1015 %, riziko smrti pokleslo o 14-20 % v závislosti na způsobu vyhodnocení. Vitamin E nebyl tak výrazně účinný, a to ani sám ani v kombinaci. Účinnost PNMK se projevila vcelku na poklesu úmrtí, nefatálních IM a náhlých cévních mozkových příhod. Výsledek je ve shodě s nálezy ve studii DART, která ukazovala po dvou letech 29 %ní pokles celkové mortality u mužů, kteří jedli dvakrát týdně tučné mořské ryby. U nich nebyl pokles nefatálních IM. Lze najít i další podobné příznivé výsledky v jiných studiích.

Vitamin E se projevil protektivně signifikantně pouze na poklesu kardiovaskulárních úmrtí. Před akcí GISSI byly výsledky různých méně kvalitních studií kontroverzní. Autoři soudí, že různost výsledků klinických a epidemiologických studií je vcelku pochopitelná. U klinických se spíše uplatňuje celý komplex dalších léčebných opatření, v nichž efekt vitaminu E je jen jednou částí. Autoři upozorňují i na možný vliv zvolených dávek. Zatím co dávka PNMK odpovídala dietě s velkým množstvím tučných ryb – asi 100 g denně, zvolená dávka vitaminu E byla spíše nízká ve srovnání s klinickými studiemi. Je však zároveň pravda, že vyšší dávky neodpovídají těm, které bývají denně přijímány potravou a překračovaly by i několikanásobně dávky doporučené. Jsou k dispozici i studie, které naznačují, že dávkování nad 100 mg vitaminu E denně již jeho příznivý efekt nezvyšuje. Autoři se domnívají, že by lépe ukázaly skutečný efekt vitaminu E na snížení kardiovaskulárního rizika pacientů s IM dlouhodobé studie s různým dávkováním.

Studie byla značně rozsáhlá a dobře kontrolovaná. Přesto autoři upozorňují na její určitou specifičnost. Ta spočívá v tom, že jde o populaci se středomořskou dietou a v tom, že všichni pacienti byli farmakologicky velmi dobře léčeni. Výsledky byly velmi příznivé a překvapuje poznámka autorů, že v plánu studie očekávali ještě o něco výraznější snížení rizika.