Zpět na výběr čísla
Zpět na Home page


Obsah 10/99

Odborné aktuality

Překročena hranice šesti miliard
5. výročí založení sekce enzymoterapie Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP
České zdravotnictví – šance a rizika III
Hrozí další drogový boom?

Věda pro praxi

Populační studie chronické bolesti
BMI (body-mass index) optimální pro dlouhověkost
CC7- CLINICAL CARE kvalitní britská kosmetika pod vánočním stromečkem
Botulismus – současný pohled na vstřebávání a účinky toxinu
Možnosti prevence karcinomu pankreatu jsou omezené
Význam eradikace helikobaktera při neulcerativní dyspepsii je sporný
Psychologie ovlivňuje progresi nádorového onemocnění
Absorpce perorálně podaných proteolytických enzymů – nové výsledky

Farmakoterapie / Farmacie

Podpora perorálnímu podávání vitaminu B12
Rakouský projekt antibiotické strategie
Pentoxifylin v léčbě bércových vředů

Gynekologie

Premenstruační syndrom – zjevný biologický podklad
Kontroverzní názory na kontraceptiva třetí generace
Mezinárodní kongres Kontroverze v gynekologii, porodnictví a léčbě sterility
Příčinou 48% případů SIDS je kouření matky v těhotenství

Kardiovaskulární choroby

S prevencí aterosklerózy je třeba začít už před porodem?
Studie DASH – dietou proti hypertenzi
Inovace doporučených postupů při léčbě TIA
Preventivní dieta po infarktu myokardu

Infekční choroby

Je rekurentní tuberkulóza důsledkem exogenní infekce?
Herpesviry v těhotenství
Mechanizmus ničení řasinkového epitelu při pertusi
Hypokalémie – podceňované riziko
Nehospitalizované pneumonie

Pediatrie

Terapeutické možnosti v pediatrii – léčba závažných infekcí

Neurologie

Tiky a tiková nemoc
Antibiotika a léčivé rostliny

Manažerem vlastního zdraví

Diskuse o samoléčení pokračuje
„Klid na lůžku“ může přinést více škody, než užitku
Pojídání jogurtu a imunita
Antibiotika a léčivé rostliny

Systémová enzymoterapie

Komplexní mechanismy účinků SET a jejich vliv na cévní řečiště
Vliv SET na některé etiologické faktory cévních onemocnění a experimentální modely

Imunologie dnes

Pasivní imunoterapie – II. Využití v onkologii a imunologii

Počítače v medicíně

Rok 2000 na našem počítači - důvod k panice?
Jak zjistit a nastavit datum a čas

www servis

Helicobacter & anemie...
HDL-cholesterol...
Po mrtvici- irskou kávu..?
Máte doma defibrilátor..?
Kojení...
Interleukin a KVCh...
Geny & Ca prostaty...
Deficit vitaminu B...
Detoxifikace...
Poškození míchy...
Samostatné myocyty...
Karcinom prsu...
Onkologie...
Genetický kurs...
Nová forma detoxifikace..?
Kuřáci, jezte zdravě..!
Doppler...
Cévní náhrady...
Angiogeneze...
Angiogeneze 2...
Kouření – prostá věc..?
Schizofrenie...
SSRI & PMS - změna..?

Inzerce

Zpráva ze sympozia s mezinárodní účastí na téma - Multidisciplinární léčba bolestivých a zánětlivých stavů
Řádková inzerce

l_med.gif (3046 bytes)

MANAŽEREM VLASTNÍHO ZDRAVÍ / 25. 11. 1999 / STRANA 20 / MEDICÍNA 10 / VI

Diskuse o samoléčení pokračuje

Volně prodejné léky – OTC, jejich výroba, schvalování, nabídka, prodej a účelné využívání, představují veliký komplex nových ekonomických otázek i úkolů zdravotní politiky a filozofie. Samoléčení je v medicíně stále ještě dosti novým přístupem a tím spíše vyvolává živé tříbení názorů a vzrušené hlasy pro i proti.

Samoléčení předpokládá, že pacient přebírá část rozhodování a jednání, směřujícího k léčbě. Jednou z nejčastějších námitek je pochybnost, zda je nemocný k takovému rozhodování a k odpovědnosti připraven. Jednoznačná odpověď by byla podle našeho svědomí vždy chybná. Víme, že vzdělanost lidí, jejich vědomosti ze zdravovědy, jejich citlivost k obavám o své vlastní zdraví, jejich ochota přejít od obecné obavy ke konkrétnímu rozhodnutí, aby něco pro zdraví vykonali, a konečně i jejich ekonomické možnosti, se navzájem velmi liší. Obecně lze sice vidět, že se lidé zajímají o své zdraví a vzhled, ale výsledky těchto zájmů se v praxi u jednotlivců mohou výrazně lišit. Rozumný člověk nepodlehne každé reklamě a nebude konsumovat léky a doplňky zbytečně. Nadměrně úzkostlivý, nepříliš vzdělaný a dostatečně zámožný naopak může péči o své zdraví a pohlednost přehnat tak, že nadměrným pojídáním zbytečností svému tělu škodí. Každý jednotlivý volně prodejný lék přitom nemusí nic škodlivého pro pacienta představovat a předpokládá se ostatně, že o to dbají národní zdravotní úřady svým schvalovacím řízením a výrobce svým příbalovým letákem a diferencovaným dávkováním a balením OTC léku ve srovnání s týmž lékem, který je na předpis.

Ze strany lékařů zaznívají většinou opatrnější a varovné hlasy: Pacient při samoléčení může oddálit správnou diagnózu svých potíží a může promeškat vhodný čas k zahájení správné léčby a tím někdy i naději na záchranu života. Samoléčení předpokládá i samodiagnostiku a ta nemůže být u laika spolehlivá. Odpovědí na tyto oprávněné obavy může být jediné: Ani u léků volně prodejných se nemá nemocný spoléhat na své vlastní rozhodnutí a odhady, ale má vždy využít jednostupňové nebo dvoustupňové odborné konsultace. První je rada lékárníkova. Magistr nebo doktor farmacie je odborně připraven kvalifikovaně poradit pacientovi, zda se rozhodl správně, jak má lék užívat, zda se má sám léčit nebo má se svými potížemi zajít za lékařem. Předpokládá to také více důvěry ze strany pacientovy, který ještě není u nás zvyklý vždy odbornou radu od lékárníka očekávat. Upevňování důvěry nepomáhá, je-li v některé lékárně svěřován prodej OTC léků za hotové laborantkám. V diskusích se zdůrazňuje potřeba spolupráce lékárníků, lékařů i výrobců léků a v neposlední řadě i pacientů s jedním cílem: posílení role lékárníkovy na samoléčení.

Jedním z rušivých momentů pro účelné uplatnění léků OTC je trochu nevýrazná hranice mezi volně prodejnými léky a různými dietními přípravky. Máme na mysli hranici, jak ji vnímá nezasvěcený spotřebitel a nemocný. Prohloubit informovanost laiků, aby lépe chápali rozdíly léků OTC a nelékových doplňků a vyznali se lépe v reklamě, je také jedním ze zdravotně výchovných úkolů na podporu samoléčení. Prodej léků OTC a doplňků by měl být také názorněji oddělován v samotné lékárně, pokud tomu tak ještě není. Podle jednání Světového kongresu OTC průmyslu 1999 v Berlíně se očekává více iniciativy na poli podpory OTC výrobků od Evropského parlamentu. Příčinou je stagnace prodeje OTC v Evropě, což ovšem zatím neplatí pro země bývalého Československa, Polsko a Maďarsko.

Pozoruhodné názory byly vysloveny v souvislosti se srovnáním globalizace některých značek běžně známých výrobků (např. Coca Cola, Pampers) a zatím neexistující globalizace léků OTC. Podle názorů odborníků z řad výrobců, má globalizace velké přednosti v tom, že se prospěšné výrobky jedné, obecně známé značky ve vysoké kvalitě prodávají v desítkách zemí světa a umožňují vedle kontroly kvality i nízké ceny. U léků je mnoho regulačních mechanismů, které stojí globalizaci v cestě. Vedle státní regulace, která se v jednotlivých státech liší, představuje další zábranu myšlení lékařů.

Zajímavý a nadějný projekt pod názvem TESEMED (Telematics in Community Pharmacies for responsible Self-Mediacation) byl uveden do života mezinárodními organizacemi v rámci EU zatím ve Španělsku a v Anglii. Jde o síť počítačů v lékárnách, umožňující komunikaci pacientů a lékárníků ke konsultacím o nemoci a výběru OTC léku, eventuálně jiného doporučení pacientovi. Akce je spojena s výukou lékárníků, jak odpovídat cestou počítače na simulované otázky pacientů.

Rada lékařova by měla být vyšším stupněm konsultace tam, kde uzná lékárník, že je zapotřebí lékařova diagnostická odbornost. Příbalové letáky léků OTC ukazují, že se s lékařovou radou počítá u velkého podílu léků. Kritikové namítají, že se tím vlastně ztrácí jedna z předností volně prodejných léků – možnost méně zatěžovat ambulantní službu a ušetřit za ni náklady. Protože za hlavní smysl považujeme u OTC léků usnadnění léčby pacientovi a ne úspory, považujeme konsultaci s lékařem v případě potřeby za prioritní. Ostatně představuje i tak úsporu práce a nákladů, protože se může spojit s jinou návštěvou lékaře a stačí doporučení určitého OTC léku na dlouhou dobu.

LD