Zpět na výběr čísla
Zpět na Home page


Obsah 10/99

Odborné aktuality

Překročena hranice šesti miliard
5. výročí založení sekce enzymoterapie Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP
České zdravotnictví – šance a rizika III
Hrozí další drogový boom?

Věda pro praxi

Populační studie chronické bolesti
BMI (body-mass index) optimální pro dlouhověkost
CC7- CLINICAL CARE kvalitní britská kosmetika pod vánočním stromečkem
Botulismus – současný pohled na vstřebávání a účinky toxinu
Možnosti prevence karcinomu pankreatu jsou omezené
Význam eradikace helikobaktera při neulcerativní dyspepsii je sporný
Psychologie ovlivňuje progresi nádorového onemocnění
Absorpce perorálně podaných proteolytických enzymů – nové výsledky

Farmakoterapie / Farmacie

Podpora perorálnímu podávání vitaminu B12
Rakouský projekt antibiotické strategie
Pentoxifylin v léčbě bércových vředů

Gynekologie

Premenstruační syndrom – zjevný biologický podklad
Kontroverzní názory na kontraceptiva třetí generace
Mezinárodní kongres Kontroverze v gynekologii, porodnictví a léčbě sterility
Příčinou 48% případů SIDS je kouření matky v těhotenství

Kardiovaskulární choroby

S prevencí aterosklerózy je třeba začít už před porodem?
Studie DASH – dietou proti hypertenzi
Inovace doporučených postupů při léčbě TIA
Preventivní dieta po infarktu myokardu

Infekční choroby

Je rekurentní tuberkulóza důsledkem exogenní infekce?
Herpesviry v těhotenství
Mechanizmus ničení řasinkového epitelu při pertusi
Hypokalémie – podceňované riziko
Nehospitalizované pneumonie

Pediatrie

Terapeutické možnosti v pediatrii – léčba závažných infekcí

Neurologie

Tiky a tiková nemoc
Antibiotika a léčivé rostliny

Manažerem vlastního zdraví

Diskuse o samoléčení pokračuje
„Klid na lůžku“ může přinést více škody, než užitku
Pojídání jogurtu a imunita
Antibiotika a léčivé rostliny

Systémová enzymoterapie

Komplexní mechanismy účinků SET a jejich vliv na cévní řečiště
Vliv SET na některé etiologické faktory cévních onemocnění a experimentální modely

Imunologie dnes

Pasivní imunoterapie – II. Využití v onkologii a imunologii

Počítače v medicíně

Rok 2000 na našem počítači - důvod k panice?
Jak zjistit a nastavit datum a čas

www servis

Helicobacter & anemie...
HDL-cholesterol...
Po mrtvici- irskou kávu..?
Máte doma defibrilátor..?
Kojení...
Interleukin a KVCh...
Geny & Ca prostaty...
Deficit vitaminu B...
Detoxifikace...
Poškození míchy...
Samostatné myocyty...
Karcinom prsu...
Onkologie...
Genetický kurs...
Nová forma detoxifikace..?
Kuřáci, jezte zdravě..!
Doppler...
Cévní náhrady...
Angiogeneze...
Angiogeneze 2...
Kouření – prostá věc..?
Schizofrenie...
SSRI & PMS - změna..?

Inzerce

Zpráva ze sympozia s mezinárodní účastí na téma - Multidisciplinární léčba bolestivých a zánětlivých stavů
Řádková inzerce

l_med.gif (3046 bytes)

MANAŽEREM VLASTNÍHO ZDRAVÍ / 25. 11. 1999 / STRANA 20 / MEDICÍNA 10 / VI

Antibiotika a léčivé rostliny

Na stránkách odborných i populárně vědeckých časopisů je věnována v posledních letech zvýšená pozornost problematice nárůstu rezistence bakterií proti antibiotikům a s tím spojené antibiotické politice. Ozývají se hlasy, varující před lehkovážným předpisováním antibiotik na nemoci, u nichž to není nezbytně nutné, vznikají různé směrnice, programy. Ne vždy se setkávají se souhlasem lékařů a námitky jsou i odborné i etické. Diskuse o problematice racionální antibiotické terapie bude i nadále živá a odpovídá to složitosti problému.

Jedním z příspěvků k řešení je hledání alternativních cest. Profesorka Univerzity v Grazu, Adelheid H. Brantnerová, přednostka Institutu pro farmakognózii, je mj. odbornicí na léčivé rostlinné produkty a zamýšlí se nad možnostmi jejich využití v některých případech namísto antibiotik (Oesterr. Apoth.-Zeitung 1999,53: 12, 543).

Fytoterapie nabízí možnost využívat drogy a fytofarmaka při dlouhodobé antibiotické léčbě jako adjuvans nebo je použít při menším osazení mikroby jako monoterapii. Ta se chválí zejména u starých pacientů a u komorbidit. Je dobře snášena.

Přetrvává stále ještě dluh výzkumu protiinfekčního působení fytofarmak například z Jižní Ameriky, Indie, Etiopie aj., která se dávno osvědčovala, ale podstata jejich účinku nebyla moderní vědou rozpoznána. Chvályhodnou výjimkou je keř Adhatoda vasica (vasaka), rostoucí na Sri Lance a jinde v Asii, v němž byly identifikovány alkaloidy i jiné složky, které byly testovány podle mezinárodně přijatých metodických směrnic proti původcům průjmů, jako jsou E. coli, Salmonella enteritidis, Shigella dysenteriae, Campylobacter jejuni. Efekt nebyl dostatečný, ale vynikající byl proti Pseudomonas aeruginosa, původci zánětů močových cest a ran. V indické tradiční medicíně je užíván extrakt téže rostliny pro léčbu kapavky, průjmů, faryngitid i proti infestaci červy. Andrographis paniculata je v Indii a v Thaisku užívána proti amébám a různým infekčním průjmům. Jejich efekt byl klinicky srovnatelný s účinnosti tetracyklinů.

Ve Spojených státech byly v poslední době izolovány nové účinné látky, echinocandine z Aspergillus nidulans. Doporučuje se k léčbě kmenů enterokoků, rezistentních na vancomycin. Byl vytvořen i příbuzný polosyntetický glykopeptid a antimykotikum. Podobná látka se osvědčila v preklinických testech na kandidy. Ze Streptomyces spp. byly získány účinné streptograminy, použitelné na grampozitivní streptokoky, vancomycinrezistentní enterokoky, Neisseria spp., Moraxella catarrhalis aj.

Odhlédneme-li od exotických produktů, vidím, že i nám blízka tradiční medicína poskytuje protiinfekční efekt. Jde přitom o drogy, které jsou tradičně užívány s jiným záměrem. Mezi fytourologiky, jako je herba virgaureae, jsou drogy, které se již velmi dlouho užívají k proplachování močových cest, ale dnes se ví, že mají vedle diuretického účinku také efekty antiflogistické a spazmolytické. To se významně uplatňuje právě při infekci, která vyvolává obtíže ze spazmů a zánětu. Zvláště příznivý účinek se u herba virgaureae projevuje u infekcí chronických. Směsi z nati zlaté routy s celíkem zlatobýlem – Solidago virgaurea nebo s celíkem obrovským – S. gigantea, březovým listem – fol. Betulae, listem orthosiphonu nebo s jehlicí trnitou – rad. Ononidis, jsou velmi dobře snášeny. Extrakty vodní a alkoholické se užívají vnitřně jako diuretika, nefrologika a urologika a zevně je lze doporučit pro jejich účinek proti dermatomykózám. Byl zahájen výzkum protiinfekčního účinku tří nejužívanějších druhů celíků (Solidago spec.). Podle evropských farmakologických kritérií byla zatím vyhodnocen účinek monopreparátů s obsahem solidagového extraktu takto: 67 % mělo silný účinek proti Staphylococcus aureus a 83 % proti St. epidermidis. Přítomnost extraktu fol. uvae-ursi zvýšila silně inhibiční efekt na Ps. aeruginosa. Extrakt z herba taraxaci zvýšil v jiném preparátu efekt proti Ps. aeruginosa na vyšší hodnotu než dosahoval referenční preparát gentamycinu. Jiné srovnávací pokusy ukázaly, že kombinace extraktu Solidaginis h., s Chelidoni h. a Anisi fr. a s ac. salicylicum dosáhla účinku referenčního tetracyklinu u St. epidermidis. Vyrovnala se účinku nystatinu na Candida albicans a C. tropicalis.

Je velmi pravděpodobné, že se v souvislosti s probíhajícími diskusemi o budoucnosti antibiotik zrychlí výzkum protiinfekční fytoterapie. Již dnes je však jasné, že některé účinky fytofarmak jsou využitelné při léčbě infekcí močových cest a kůže bez otálení. V lékárnách jsou k dispozici jako volně prodejné léky na příklad čaje Heumann Blasen + Nieren Solubitrat N, Mantisol čaj (Solidaginis herba), Teekanne Arzneitee, Blasen + Nieren (nať zlatobýlu obecného, jehlice trnité aj.), Urcyston planta (Uvae ursi fol.,Solidaginis herba aj.).

LD