Zpět na výběr čísla
Zpět na Home page


Obsah 10/99

Odborné aktuality

Překročena hranice šesti miliard
5. výročí založení sekce enzymoterapie Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP
České zdravotnictví – šance a rizika III
Hrozí další drogový boom?

Věda pro praxi

Populační studie chronické bolesti
BMI (body-mass index) optimální pro dlouhověkost
CC7- CLINICAL CARE kvalitní britská kosmetika pod vánočním stromečkem
Botulismus – současný pohled na vstřebávání a účinky toxinu
Možnosti prevence karcinomu pankreatu jsou omezené
Význam eradikace helikobaktera při neulcerativní dyspepsii je sporný
Psychologie ovlivňuje progresi nádorového onemocnění
Absorpce perorálně podaných proteolytických enzymů – nové výsledky

Farmakoterapie / Farmacie

Podpora perorálnímu podávání vitaminu B12
Rakouský projekt antibiotické strategie
Pentoxifylin v léčbě bércových vředů

Gynekologie

Premenstruační syndrom – zjevný biologický podklad
Kontroverzní názory na kontraceptiva třetí generace
Mezinárodní kongres Kontroverze v gynekologii, porodnictví a léčbě sterility
Příčinou 48% případů SIDS je kouření matky v těhotenství

Kardiovaskulární choroby

S prevencí aterosklerózy je třeba začít už před porodem?
Studie DASH – dietou proti hypertenzi
Inovace doporučených postupů při léčbě TIA
Preventivní dieta po infarktu myokardu

Infekční choroby

Je rekurentní tuberkulóza důsledkem exogenní infekce?
Herpesviry v těhotenství
Mechanizmus ničení řasinkového epitelu při pertusi
Hypokalémie – podceňované riziko
Nehospitalizované pneumonie

Pediatrie

Terapeutické možnosti v pediatrii – léčba závažných infekcí

Neurologie

Tiky a tiková nemoc
Antibiotika a léčivé rostliny

Manažerem vlastního zdraví

Diskuse o samoléčení pokračuje
„Klid na lůžku“ může přinést více škody, než užitku
Pojídání jogurtu a imunita
Antibiotika a léčivé rostliny

Systémová enzymoterapie

Komplexní mechanismy účinků SET a jejich vliv na cévní řečiště
Vliv SET na některé etiologické faktory cévních onemocnění a experimentální modely

Imunologie dnes

Pasivní imunoterapie – II. Využití v onkologii a imunologii

Počítače v medicíně

Rok 2000 na našem počítači - důvod k panice?
Jak zjistit a nastavit datum a čas

www servis

Helicobacter & anemie...
HDL-cholesterol...
Po mrtvici- irskou kávu..?
Máte doma defibrilátor..?
Kojení...
Interleukin a KVCh...
Geny & Ca prostaty...
Deficit vitaminu B...
Detoxifikace...
Poškození míchy...
Samostatné myocyty...
Karcinom prsu...
Onkologie...
Genetický kurs...
Nová forma detoxifikace..?
Kuřáci, jezte zdravě..!
Doppler...
Cévní náhrady...
Angiogeneze...
Angiogeneze 2...
Kouření – prostá věc..?
Schizofrenie...
SSRI & PMS - změna..?

Inzerce

Zpráva ze sympozia s mezinárodní účastí na téma - Multidisciplinární léčba bolestivých a zánětlivých stavů
Řádková inzerce

l_med.gif (3046 bytes)

MANAŽEREM VLASTNÍHO ZDRAVÍ / 25. 11. 1999 / STRANA 20 / MEDICÍNA 10 / VI

Pojídání jogurtu a imunita

V reklamách výrobců a prodejců různých poživatin a potravinových doplňků se nyní často setkáváme s tvrzením o příznivém vlivu produktu na imunitu. Mnohé tyto soudy vycházejí ze zprostředkovaných spekulací, málo jich je podloženo výsledkem výzkumu. Jinak je tomu u jogurtu, kysaného mléka, získaného fermentací kyseliny mléčné působením bakterií Lactobacillus bulgaricusa Streptococcus thermophilusaj. Víra v jeho příznivý účinek na zdraví a na dlouhověkost je stará několik staletí a vědecký zájem na sebe upoutala začátkem tohoto věku v pokusech a statích Mečnikovových. Z novějších studií z osmdesátých let daly mnohé zapravdu Mečnikovově hypotéze. Zejména se potvrdilo, že jogurt je vhodný pro usnadnění stravitelnosti laktózy, je vhodným zdrojem vápníku pro jedince s nesnášenlivostí laktózy, léčí gastrointestinální poruchy a přisuzuje se mu i hypocholestrolémický účinek.

Imunologické studie, zaměřené na poznání protiinfekčního efektu jedení jogurtu, přinesly také pozitivní výsledky. Velmi sugestivní byly nálezy u bezmikrobních zvířat, jež tvořila po krmení jogurtem vyšší hladiny nespecifických imunoglobulinů IgG a IgM. V pokusech in vitroprokázali někteří autoři, že jogurt urychluje tvorbu interferonu-gama na buněčné kultuře, ale není jasné, zda k tomu dochází také v buňkách trávicího traktu. Podle některých novějších studií stimulují bakterie z jogurtu tvorbu interferonu-gama prostřednictvím imunokompetentních buněk. U osob, které jedly 450 g jogurtu s živými bakteriemi denně, byl významný nárůst tvorby interferonu ve srovnání s kontrolními skupinami, které jedly jogurt inaktivní nebo nejedly žádný. Laktobacily aktivují lokální i systémovou imunitní odpověď. Místně dochází ke vzestupu procenta B lymfocytů a zvýšení proliferativní odpovědi Peyerových plaků na různou stimulaci. Bakterie jogurtu tvoří peptidy, které jsou imunomodulátory se systémovým účinkem. Je znám hexapeptid, který stimuluje protiinfekční aktivitu makrofágů. Před třemi lety zjistili Matar a spol. v pokusech na myších, že se zvýšila aktivita alveolárních makrofágů účinkem jogurtu a samotného hexapeptidu a došlo k významnému vzestupu rezistence k pneumonii.

Tým z University of California, Davis, (Judy Van de Water, Amer. Soc. Nutrit. Sci., 1492S, 1999) nyní publikoval výsledky studie, při níž jedli lidé různého stáří denně 200 g jogurtu po celý rok a byli vyšetřováni biochemicky a klinicky. Z výsledků lze podtrhnout, že u jedinců, kteří jedli aktivní jogurt, bylo zaznamenáno výrazně méně alergických příhod, méně poruch spojených se svěděním, celkově méně jakýchkoli symptomů nemoci. Zejména šlo o symptomy od trávicího traktu a dýchacích cest a efekt byl srovnatelný u jogurtů s živou i inaktivovanou kulturou. V sezoně epidemií chřipky a těžších respiračních nemocí onemocnělo mnoho osob ze všech skupin. Skupina, která nejedla jogurt, měla pokles HDL cholesterolu. U seniorů se jogurtová dieta na hladinách cholesterolu celkového a LDL neprojevila. Také u nich jogurtová dieta neovlivnila výsledek imunizace pneumokokovou vakcínou.

Z výsledků prací mnoha autorů lze uzavřít, že jogurt, zejména s živou bakteriální kulturou, je poživatinou, schopnou účinně stimulovat a modulovat imunitní systém. Jeho dlouhodobé požívání nepřináší žádné negativní následky. Protialergický efekt, jehož podstata zatím nebyla vysvětlena, prokázaný protiinfekční účinek a inhibice růstu rakoviny střeva, připisovaná stimulaci IgA, T buněk a makrofágů, představují skutečnosti, pro něž se vyplatí více využívat jogurtovou dietu v praxi.

LD