Zpět na výběr čísla
Zpět na Home page


Obsah 10/99

Odborné aktuality

Překročena hranice šesti miliard
5. výročí založení sekce enzymoterapie Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP
České zdravotnictví – šance a rizika III
Hrozí další drogový boom?

Věda pro praxi

Populační studie chronické bolesti
BMI (body-mass index) optimální pro dlouhověkost
CC7- CLINICAL CARE kvalitní britská kosmetika pod vánočním stromečkem
Botulismus – současný pohled na vstřebávání a účinky toxinu
Možnosti prevence karcinomu pankreatu jsou omezené
Význam eradikace helikobaktera při neulcerativní dyspepsii je sporný
Psychologie ovlivňuje progresi nádorového onemocnění
Absorpce perorálně podaných proteolytických enzymů – nové výsledky

Farmakoterapie / Farmacie

Podpora perorálnímu podávání vitaminu B12
Rakouský projekt antibiotické strategie
Pentoxifylin v léčbě bércových vředů

Gynekologie

Premenstruační syndrom – zjevný biologický podklad
Kontroverzní názory na kontraceptiva třetí generace
Mezinárodní kongres Kontroverze v gynekologii, porodnictví a léčbě sterility
Příčinou 48% případů SIDS je kouření matky v těhotenství

Kardiovaskulární choroby

S prevencí aterosklerózy je třeba začít už před porodem?
Studie DASH – dietou proti hypertenzi
Inovace doporučených postupů při léčbě TIA
Preventivní dieta po infarktu myokardu

Infekční choroby

Je rekurentní tuberkulóza důsledkem exogenní infekce?
Herpesviry v těhotenství
Mechanizmus ničení řasinkového epitelu při pertusi
Hypokalémie – podceňované riziko
Nehospitalizované pneumonie

Pediatrie

Terapeutické možnosti v pediatrii – léčba závažných infekcí

Neurologie

Tiky a tiková nemoc
Antibiotika a léčivé rostliny

Manažerem vlastního zdraví

Diskuse o samoléčení pokračuje
„Klid na lůžku“ může přinést více škody, než užitku
Pojídání jogurtu a imunita
Antibiotika a léčivé rostliny

Systémová enzymoterapie

Komplexní mechanismy účinků SET a jejich vliv na cévní řečiště
Vliv SET na některé etiologické faktory cévních onemocnění a experimentální modely

Imunologie dnes

Pasivní imunoterapie – II. Využití v onkologii a imunologii

Počítače v medicíně

Rok 2000 na našem počítači - důvod k panice?
Jak zjistit a nastavit datum a čas

www servis

Helicobacter & anemie...
HDL-cholesterol...
Po mrtvici- irskou kávu..?
Máte doma defibrilátor..?
Kojení...
Interleukin a KVCh...
Geny & Ca prostaty...
Deficit vitaminu B...
Detoxifikace...
Poškození míchy...
Samostatné myocyty...
Karcinom prsu...
Onkologie...
Genetický kurs...
Nová forma detoxifikace..?
Kuřáci, jezte zdravě..!
Doppler...
Cévní náhrady...
Angiogeneze...
Angiogeneze 2...
Kouření – prostá věc..?
Schizofrenie...
SSRI & PMS - změna..?

Inzerce

Zpráva ze sympozia s mezinárodní účastí na téma - Multidisciplinární léčba bolestivých a zánětlivých stavů
Řádková inzerce

l_med.gif (3046 bytes)

POČÍTAČE V MEDICÍNĚ / 25. 11. 1999 / STRANA 24 / MEDICÍNA 10 / VI

Jak zjistit a nastavit datum a čas

1) na počítači na němž neběží Windows, ale pouze DOS

ČAS: do příkazové řádky napíšeme TIME a stiskneme ENTER. Zobrazí se aktuální čas a současně máme možnost zadat čas nový.

DATUM: do příkazové řádky napíšeme DATE a stiskneme ENTER. Zobrazí se aktuální datum (pozor, aktuální den, měsíc a rok mohou být uvedeny v různém pořadí v závislosti na nastavení vašeho počítače). Současně máme možnost zadat nové datum.

Při použití příkazů DATE a TIME počítač vypíše vždy aktuální hodnostu data a času, která se již dále nemění. Chceme-li tedy zjistit jak si počítač poradil s přechodem na nový rok, musíme oba příkazy po chvíli ještě zopakovat.

2) na počítači s Windows 3.1x

Otevřeme okno „Příslušenství“ a spustíme aplikaci „Hodiny“

Otevřeme okno „Hlavní skupina“, zde poklepeme na ikonu „Datum a čas“, nastavíme potřebné a stiskneme OK. Tím se i aplikace Hodiny nastaví na nový čas, který již můžeme nerušeně sledovat.

3) na počítači s Windows 9x

Poklepeme levým uchem myši na čas zobrazený na pravém okraji hlavní lišty, zobrazí se okno „Datum a čas – vlastnosti“ s rubrikami pro nastavení řady parametrů času a s běžícími hodinami.

Nastavíme požadované datum a čas a stiskneme tlačítko „Použít“. Tím se na hodinách nastaví požadovaný čas, který můžeme nerušeně sledovat.

MUDr. Ondřej Franěk