Zpět na výběr čísla
Zpět na Home page


Obsah 10/99

Odborné aktuality

Překročena hranice šesti miliard
5. výročí založení sekce enzymoterapie Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP
České zdravotnictví – šance a rizika III
Hrozí další drogový boom?

Věda pro praxi

Populační studie chronické bolesti
BMI (body-mass index) optimální pro dlouhověkost
CC7- CLINICAL CARE kvalitní britská kosmetika pod vánočním stromečkem
Botulismus – současný pohled na vstřebávání a účinky toxinu
Možnosti prevence karcinomu pankreatu jsou omezené
Význam eradikace helikobaktera při neulcerativní dyspepsii je sporný
Psychologie ovlivňuje progresi nádorového onemocnění
Absorpce perorálně podaných proteolytických enzymů – nové výsledky

Farmakoterapie / Farmacie

Podpora perorálnímu podávání vitaminu B12
Rakouský projekt antibiotické strategie
Pentoxifylin v léčbě bércových vředů

Gynekologie

Premenstruační syndrom – zjevný biologický podklad
Kontroverzní názory na kontraceptiva třetí generace
Mezinárodní kongres Kontroverze v gynekologii, porodnictví a léčbě sterility
Příčinou 48% případů SIDS je kouření matky v těhotenství

Kardiovaskulární choroby

S prevencí aterosklerózy je třeba začít už před porodem?
Studie DASH – dietou proti hypertenzi
Inovace doporučených postupů při léčbě TIA
Preventivní dieta po infarktu myokardu

Infekční choroby

Je rekurentní tuberkulóza důsledkem exogenní infekce?
Herpesviry v těhotenství
Mechanizmus ničení řasinkového epitelu při pertusi
Hypokalémie – podceňované riziko
Nehospitalizované pneumonie

Pediatrie

Terapeutické možnosti v pediatrii – léčba závažných infekcí

Neurologie

Tiky a tiková nemoc
Antibiotika a léčivé rostliny

Manažerem vlastního zdraví

Diskuse o samoléčení pokračuje
„Klid na lůžku“ může přinést více škody, než užitku
Pojídání jogurtu a imunita
Antibiotika a léčivé rostliny

Systémová enzymoterapie

Komplexní mechanismy účinků SET a jejich vliv na cévní řečiště
Vliv SET na některé etiologické faktory cévních onemocnění a experimentální modely

Imunologie dnes

Pasivní imunoterapie – II. Využití v onkologii a imunologii

Počítače v medicíně

Rok 2000 na našem počítači - důvod k panice?
Jak zjistit a nastavit datum a čas

www servis

Helicobacter & anemie...
HDL-cholesterol...
Po mrtvici- irskou kávu..?
Máte doma defibrilátor..?
Kojení...
Interleukin a KVCh...
Geny & Ca prostaty...
Deficit vitaminu B...
Detoxifikace...
Poškození míchy...
Samostatné myocyty...
Karcinom prsu...
Onkologie...
Genetický kurs...
Nová forma detoxifikace..?
Kuřáci, jezte zdravě..!
Doppler...
Cévní náhrady...
Angiogeneze...
Angiogeneze 2...
Kouření – prostá věc..?
Schizofrenie...
SSRI & PMS - změna..?

Inzerce

Zpráva ze sympozia s mezinárodní účastí na téma - Multidisciplinární léčba bolestivých a zánětlivých stavů
Řádková inzerce

l_med.gif (3046 bytes)

www servis / 25. 11. 1999 / STRANA 13 / MEDICÍNA 10 / VI

Po mrtvici: irskou kávu..?

New York, 17. 10. 99 – Může pití irské kávy zmenšit poškození, způsobená mrtvicí? Profesor neurologie dr. Grotta, vedoucí pracovník programu výzkumu mrtvice na University of Texas v Houstonu se domnívá, že ano. Poukazuje přitom na výsledky, kterých jeho tým dosáhl na laboratorních potkanech. Překvapivě malé množství kofeinu v kombinaci s alkoholem, podané do 2 hod. po záchvatu, (v přepočtu pro člověka asi 2 kávy s malým „panákem“), totiž u potkanů o 80% snížilo poškození mozku mrtvicí. To je podle dr. Grotty podstatně lepší výsledek, než jakého jeho tým při podobných laboratorních pokusech kdy dosáhl pomocí nejrůznějších farmak. Výsledky jsou ještě lepší, pokud současně ochladíme mozek, abychom předešli dalším poškozováním. Houstonští upozorňují, že důležitá je právě kombinace, samotný alkohol nepřináší žádný efekt, kofein může sám o sobě následky dokonce zhoršit. Dále připomínají, že to, co vede k úspěchu u zvířat, nemusí být nutně efektivní u lidí. Než bude s definitivní platností ověřeno působení irské kávy na člověka, doporučujeme přidržet se dosavadní osvědčené praxe – pokud se podaří dostat pacienta do nemocnice d 3 hodin po záchvatu, a nejsou-li kontraindikovány, použijte pro omezení škod antikoagulancia, uzavírá dr.Grotta.

zdroj: www.foxnews.com