Zpět na výběr čísla
Zpět na Home page


Obsah 10/99

Odborné aktuality

Překročena hranice šesti miliard
5. výročí založení sekce enzymoterapie Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP
České zdravotnictví – šance a rizika III
Hrozí další drogový boom?

Věda pro praxi

Populační studie chronické bolesti
BMI (body-mass index) optimální pro dlouhověkost
CC7- CLINICAL CARE kvalitní britská kosmetika pod vánočním stromečkem
Botulismus – současný pohled na vstřebávání a účinky toxinu
Možnosti prevence karcinomu pankreatu jsou omezené
Význam eradikace helikobaktera při neulcerativní dyspepsii je sporný
Psychologie ovlivňuje progresi nádorového onemocnění
Absorpce perorálně podaných proteolytických enzymů – nové výsledky

Farmakoterapie / Farmacie

Podpora perorálnímu podávání vitaminu B12
Rakouský projekt antibiotické strategie
Pentoxifylin v léčbě bércových vředů

Gynekologie

Premenstruační syndrom – zjevný biologický podklad
Kontroverzní názory na kontraceptiva třetí generace
Mezinárodní kongres Kontroverze v gynekologii, porodnictví a léčbě sterility
Příčinou 48% případů SIDS je kouření matky v těhotenství

Kardiovaskulární choroby

S prevencí aterosklerózy je třeba začít už před porodem?
Studie DASH – dietou proti hypertenzi
Inovace doporučených postupů při léčbě TIA
Preventivní dieta po infarktu myokardu

Infekční choroby

Je rekurentní tuberkulóza důsledkem exogenní infekce?
Herpesviry v těhotenství
Mechanizmus ničení řasinkového epitelu při pertusi
Hypokalémie – podceňované riziko
Nehospitalizované pneumonie

Pediatrie

Terapeutické možnosti v pediatrii – léčba závažných infekcí

Neurologie

Tiky a tiková nemoc
Antibiotika a léčivé rostliny

Manažerem vlastního zdraví

Diskuse o samoléčení pokračuje
„Klid na lůžku“ může přinést více škody, než užitku
Pojídání jogurtu a imunita
Antibiotika a léčivé rostliny

Systémová enzymoterapie

Komplexní mechanismy účinků SET a jejich vliv na cévní řečiště
Vliv SET na některé etiologické faktory cévních onemocnění a experimentální modely

Imunologie dnes

Pasivní imunoterapie – II. Využití v onkologii a imunologii

Počítače v medicíně

Rok 2000 na našem počítači - důvod k panice?
Jak zjistit a nastavit datum a čas

www servis

Helicobacter & anemie...
HDL-cholesterol...
Po mrtvici- irskou kávu..?
Máte doma defibrilátor..?
Kojení...
Interleukin a KVCh...
Geny & Ca prostaty...
Deficit vitaminu B...
Detoxifikace...
Poškození míchy...
Samostatné myocyty...
Karcinom prsu...
Onkologie...
Genetický kurs...
Nová forma detoxifikace..?
Kuřáci, jezte zdravě..!
Doppler...
Cévní náhrady...
Angiogeneze...
Angiogeneze 2...
Kouření – prostá věc..?
Schizofrenie...
SSRI & PMS - změna..?

Inzerce

Zpráva ze sympozia s mezinárodní účastí na téma - Multidisciplinární léčba bolestivých a zánětlivých stavů
Řádková inzerce

l_med.gif (3046 bytes)

www servis / 25. 11. 1999 / STRANA 13 / MEDICÍNA 10 / VI

Máte doma defibrilátor..?

Medical Tribune NS, 20. 10. 99 – Mnoho lidských životů by mohlo zachránit rozšíření defibrilátorů mezi „laickou“ populaci. Tvrdí to dr. Bardy, profesor kardiologie na University of Washington School of Medicine (Seattle). Upozorňuje přitom na tři skutečnosti: zaprvé – na zástavu srdce dnes každoročně umírá velké množství lidí (v USA 300 000). Více než 75% případů se přihodí doma. Za druhé – pokud se k defibrilaci nepřistoupí do 10 minut, zemřete. Do pěti minut máte 50% šanci. Naopak – pokud se defibriluje do 2 minut, máte 80% naději na přežití. A za třetí – moderní automatické defibrilátory jsou tak nenáročné na obsluhu, že jejich použití zvládne i žák šesté třídy. Prof. Gardy dokládá své tvrzení pokusem, kdy 19 „šesťáků“ bylo schopno správně použít defibrilátor po minutové(!) instruktáži, vlastní výkon jim pak trval v průměru jen o 30 vteřin déle, než školenému paramedikovi. Ačkoli ne všichni lékaři s tímto názorem souhlasí, prof. Gardy se domnívá, že defibrilátor by se měl stát v budoucnu stejně běžným vybavením domácnosti, jakým je dnes například hasicí přístroj. Závěrem dodejme, že cena moderního defibrilátoru se dnes v USA pohybuje kolem 3 000 USD, v budoucnu se předpokládá její pokles zhruba k 1 000 USD.

zdroj: Circulation (JAHA) na www.medtrib.com