Zpět na výběr čísla
Zpět na Home page


Obsah 10/99

Odborné aktuality

Překročena hranice šesti miliard
5. výročí založení sekce enzymoterapie Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP
České zdravotnictví – šance a rizika III
Hrozí další drogový boom?

Věda pro praxi

Populační studie chronické bolesti
BMI (body-mass index) optimální pro dlouhověkost
CC7- CLINICAL CARE kvalitní britská kosmetika pod vánočním stromečkem
Botulismus – současný pohled na vstřebávání a účinky toxinu
Možnosti prevence karcinomu pankreatu jsou omezené
Význam eradikace helikobaktera při neulcerativní dyspepsii je sporný
Psychologie ovlivňuje progresi nádorového onemocnění
Absorpce perorálně podaných proteolytických enzymů – nové výsledky

Farmakoterapie / Farmacie

Podpora perorálnímu podávání vitaminu B12
Rakouský projekt antibiotické strategie
Pentoxifylin v léčbě bércových vředů

Gynekologie

Premenstruační syndrom – zjevný biologický podklad
Kontroverzní názory na kontraceptiva třetí generace
Mezinárodní kongres Kontroverze v gynekologii, porodnictví a léčbě sterility
Příčinou 48% případů SIDS je kouření matky v těhotenství

Kardiovaskulární choroby

S prevencí aterosklerózy je třeba začít už před porodem?
Studie DASH – dietou proti hypertenzi
Inovace doporučených postupů při léčbě TIA
Preventivní dieta po infarktu myokardu

Infekční choroby

Je rekurentní tuberkulóza důsledkem exogenní infekce?
Herpesviry v těhotenství
Mechanizmus ničení řasinkového epitelu při pertusi
Hypokalémie – podceňované riziko
Nehospitalizované pneumonie

Pediatrie

Terapeutické možnosti v pediatrii – léčba závažných infekcí

Neurologie

Tiky a tiková nemoc
Antibiotika a léčivé rostliny

Manažerem vlastního zdraví

Diskuse o samoléčení pokračuje
„Klid na lůžku“ může přinést více škody, než užitku
Pojídání jogurtu a imunita
Antibiotika a léčivé rostliny

Systémová enzymoterapie

Komplexní mechanismy účinků SET a jejich vliv na cévní řečiště
Vliv SET na některé etiologické faktory cévních onemocnění a experimentální modely

Imunologie dnes

Pasivní imunoterapie – II. Využití v onkologii a imunologii

Počítače v medicíně

Rok 2000 na našem počítači - důvod k panice?
Jak zjistit a nastavit datum a čas

www servis

Helicobacter & anemie...
HDL-cholesterol...
Po mrtvici- irskou kávu..?
Máte doma defibrilátor..?
Kojení...
Interleukin a KVCh...
Geny & Ca prostaty...
Deficit vitaminu B...
Detoxifikace...
Poškození míchy...
Samostatné myocyty...
Karcinom prsu...
Onkologie...
Genetický kurs...
Nová forma detoxifikace..?
Kuřáci, jezte zdravě..!
Doppler...
Cévní náhrady...
Angiogeneze...
Angiogeneze 2...
Kouření – prostá věc..?
Schizofrenie...
SSRI & PMS - změna..?

Inzerce

Zpráva ze sympozia s mezinárodní účastí na téma - Multidisciplinární léčba bolestivých a zánětlivých stavů
Řádková inzerce

l_med.gif (3046 bytes)

www servis / 25. 11. 1999 / STRANA 13 / MEDICÍNA 10 / VI

Kojení...

Washington/AP, 19. 10. 99 – J of National Cancer Institute uveřejnil studii pediatrů z University of Minesota, ze které vyplývá, že kojené děti jsou méně postihovány některými typy leukémie. U dětí, které jsou kojeny nejméně 1 měsíc, je riziko sníženo o 21%, o celých 30% se pak riziko onemocnění leukémií snižuje u těch, které jsou kojeny nejméně 6 měsíců. Výsledky se opírají o průzkum, provedený mezi 2 200 matkami, jejichž děti byly akutní leukémií postiženy. Zjištěná fakta byla porovnávána s kontrolní skupinou matek se stejně starými dětmi (další fakory byly rasa a lokalita, kde žijí). Výrazné výsledky dávají autoři do souvislosti s imunostimulačním efektem, který má mateřské mléko na rozvíjející se organizmus. Definitivní potvrzení si však podle nich vyžádá ještě další, podrobnější studie. S tím souhlasí rovněž redakce JNCI, která v poznámce uvádí opačně vyznívající výsledky studií, provedených v r. 1988 v Německu a Holandsku, které neprokázaly žádný významný efekt kojení ohledně vzniku leukémie. Přesto však lékaři váhajícím matkám rozhodně doporučují kojit, podle asociace pediatrů USA třeba už jen z důvodu přesvědčivých důkazů o tom, že kojené děti mají oproti dětem, živeným umělou výživou, v průměru o 5% vyšší IQ. Nehledě na další prospěšné účinky mateřského mléka pro dítě (viz předchozí čísla Medicíny).

zdroj: AP na www.newsday.com