Zpět na výběr čísla
Zpět na Home page


Obsah 10/99

Odborné aktuality

Překročena hranice šesti miliard
5. výročí založení sekce enzymoterapie Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP
České zdravotnictví – šance a rizika III
Hrozí další drogový boom?

Věda pro praxi

Populační studie chronické bolesti
BMI (body-mass index) optimální pro dlouhověkost
CC7- CLINICAL CARE kvalitní britská kosmetika pod vánočním stromečkem
Botulismus – současný pohled na vstřebávání a účinky toxinu
Možnosti prevence karcinomu pankreatu jsou omezené
Význam eradikace helikobaktera při neulcerativní dyspepsii je sporný
Psychologie ovlivňuje progresi nádorového onemocnění
Absorpce perorálně podaných proteolytických enzymů – nové výsledky

Farmakoterapie / Farmacie

Podpora perorálnímu podávání vitaminu B12
Rakouský projekt antibiotické strategie
Pentoxifylin v léčbě bércových vředů

Gynekologie

Premenstruační syndrom – zjevný biologický podklad
Kontroverzní názory na kontraceptiva třetí generace
Mezinárodní kongres Kontroverze v gynekologii, porodnictví a léčbě sterility
Příčinou 48% případů SIDS je kouření matky v těhotenství

Kardiovaskulární choroby

S prevencí aterosklerózy je třeba začít už před porodem?
Studie DASH – dietou proti hypertenzi
Inovace doporučených postupů při léčbě TIA
Preventivní dieta po infarktu myokardu

Infekční choroby

Je rekurentní tuberkulóza důsledkem exogenní infekce?
Herpesviry v těhotenství
Mechanizmus ničení řasinkového epitelu při pertusi
Hypokalémie – podceňované riziko
Nehospitalizované pneumonie

Pediatrie

Terapeutické možnosti v pediatrii – léčba závažných infekcí

Neurologie

Tiky a tiková nemoc
Antibiotika a léčivé rostliny

Manažerem vlastního zdraví

Diskuse o samoléčení pokračuje
„Klid na lůžku“ může přinést více škody, než užitku
Pojídání jogurtu a imunita
Antibiotika a léčivé rostliny

Systémová enzymoterapie

Komplexní mechanismy účinků SET a jejich vliv na cévní řečiště
Vliv SET na některé etiologické faktory cévních onemocnění a experimentální modely

Imunologie dnes

Pasivní imunoterapie – II. Využití v onkologii a imunologii

Počítače v medicíně

Rok 2000 na našem počítači - důvod k panice?
Jak zjistit a nastavit datum a čas

www servis

Helicobacter & anemie...
HDL-cholesterol...
Po mrtvici- irskou kávu..?
Máte doma defibrilátor..?
Kojení...
Interleukin a KVCh...
Geny & Ca prostaty...
Deficit vitaminu B...
Detoxifikace...
Poškození míchy...
Samostatné myocyty...
Karcinom prsu...
Onkologie...
Genetický kurs...
Nová forma detoxifikace..?
Kuřáci, jezte zdravě..!
Doppler...
Cévní náhrady...
Angiogeneze...
Angiogeneze 2...
Kouření – prostá věc..?
Schizofrenie...
SSRI & PMS - změna..?

Inzerce

Zpráva ze sympozia s mezinárodní účastí na téma - Multidisciplinární léčba bolestivých a zánětlivých stavů
Řádková inzerce

l_med.gif (3046 bytes)

www servis / 25. 11. 1999 / STRANA 13 / MEDICÍNA 10 / VI

Interleukin a KVCh...

INSERM, 19. 10. 99 – Nové poznatky do problematiky kardiovaskulárních chorob (KVCh) přinesl výzkum Francouzského národního ústavu pro zdraví a medicínský výzkum (INSERM). Vědci vycházeli z poznatku, že kromě známých faktorů (obezita, vysoký cholesterol, kouření aj.) se na vzniku KVCh podílejí rovněž faktory jiné. Zaměřili se na problém, že v atrosklerotických plátech je běžně nacházena abnormálně zvýšená koncentrace bakterií (zvl.Chlamydia pneumoniae) a virů, což souvisí s jinými faktory, mezi kterými by mohl mít význam deficit cytokinu s protizánětlivými účinky, Interleukinu 10 (IL-10). Vypěstovali tedy 2 skupiny myší - normální (NM) a myši s nedostatkem IL-10 (DM), nasadili jim dietu, vedoucí ke vzniku aterosklerózy, a poté myšky podrobili třem typům pokusů. Při prvním byly myši pěstovány v hermeticky uzavřených boxech, kam byl přiváděn filtrovaný vzduch bez obsahu jakýchkoli mikroorganizmů. Myšky, použité ke druhému, dýchaly normální vzduch. Při hodnocení prvního byla zjištěna velikost ateromů u DM 3x větší než u NM, v druhém případě dokonce u DM 30x větší než u NM. Třetí pokus byl pro obě skupiny společný, šlo o mikroskopické zkoumání struktury plátů. Obsah kolagenu, který je klíčový pro odolnost ateromu proti ruptuře, byl ve všech případech u DM 4x nižší, než u NM. Výsledky tedy prokázaly značný význam hladin interleukinu IL-10 a naznačily možný směr, kudy by se mohl ubírat další výzkum terapie KVCh. Několik čísel závěrem - KVCh dnes tvoří ve Francii příčinu 32% všech úmrtí, co se hladin IL-10 týče, pak 50-60% populace produkuje vyšší množství, 40-50% střední a 10% malé množství tohoto cytokinu.

zdroj: www.sciencedaily.com