Zpět na výběr čísla
Zpět na Home page


Obsah 10/99

Odborné aktuality

Překročena hranice šesti miliard
5. výročí založení sekce enzymoterapie Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP
České zdravotnictví – šance a rizika III
Hrozí další drogový boom?

Věda pro praxi

Populační studie chronické bolesti
BMI (body-mass index) optimální pro dlouhověkost
CC7- CLINICAL CARE kvalitní britská kosmetika pod vánočním stromečkem
Botulismus – současný pohled na vstřebávání a účinky toxinu
Možnosti prevence karcinomu pankreatu jsou omezené
Význam eradikace helikobaktera při neulcerativní dyspepsii je sporný
Psychologie ovlivňuje progresi nádorového onemocnění
Absorpce perorálně podaných proteolytických enzymů – nové výsledky

Farmakoterapie / Farmacie

Podpora perorálnímu podávání vitaminu B12
Rakouský projekt antibiotické strategie
Pentoxifylin v léčbě bércových vředů

Gynekologie

Premenstruační syndrom – zjevný biologický podklad
Kontroverzní názory na kontraceptiva třetí generace
Mezinárodní kongres Kontroverze v gynekologii, porodnictví a léčbě sterility
Příčinou 48% případů SIDS je kouření matky v těhotenství

Kardiovaskulární choroby

S prevencí aterosklerózy je třeba začít už před porodem?
Studie DASH – dietou proti hypertenzi
Inovace doporučených postupů při léčbě TIA
Preventivní dieta po infarktu myokardu

Infekční choroby

Je rekurentní tuberkulóza důsledkem exogenní infekce?
Herpesviry v těhotenství
Mechanizmus ničení řasinkového epitelu při pertusi
Hypokalémie – podceňované riziko
Nehospitalizované pneumonie

Pediatrie

Terapeutické možnosti v pediatrii – léčba závažných infekcí

Neurologie

Tiky a tiková nemoc
Antibiotika a léčivé rostliny

Manažerem vlastního zdraví

Diskuse o samoléčení pokračuje
„Klid na lůžku“ může přinést více škody, než užitku
Pojídání jogurtu a imunita
Antibiotika a léčivé rostliny

Systémová enzymoterapie

Komplexní mechanismy účinků SET a jejich vliv na cévní řečiště
Vliv SET na některé etiologické faktory cévních onemocnění a experimentální modely

Imunologie dnes

Pasivní imunoterapie – II. Využití v onkologii a imunologii

Počítače v medicíně

Rok 2000 na našem počítači - důvod k panice?
Jak zjistit a nastavit datum a čas

www servis

Helicobacter & anemie...
HDL-cholesterol...
Po mrtvici- irskou kávu..?
Máte doma defibrilátor..?
Kojení...
Interleukin a KVCh...
Geny & Ca prostaty...
Deficit vitaminu B...
Detoxifikace...
Poškození míchy...
Samostatné myocyty...
Karcinom prsu...
Onkologie...
Genetický kurs...
Nová forma detoxifikace..?
Kuřáci, jezte zdravě..!
Doppler...
Cévní náhrady...
Angiogeneze...
Angiogeneze 2...
Kouření – prostá věc..?
Schizofrenie...
SSRI & PMS - změna..?

Inzerce

Zpráva ze sympozia s mezinárodní účastí na téma - Multidisciplinární léčba bolestivých a zánětlivých stavů
Řádková inzerce

l_med.gif (3046 bytes)

ODBORNÉ AKTUALITY / 25. 11. 1999 / STRANA 2 / MEDICÍNA 10 / VI

Hrozí další drogový boom?

Dvě na sobě nezávislé studie se v posledním čísle J. Health and Social Behavior zabývaly užíváním legálních i ilegálních drog na pracovištích.

První z nich zpracovali lékaři University of Illinois. Na základě dat, získaných během dlouhodobé National Longitudinal Survey of Youth, došli k závěru, že náročnost práce přímo souvisí se stupněm zneužívání drog. To, že méně schopní lidé si kompenzují stres, vznikající během příliš náročné práce, drogami všeho druhu (alkohol, marihuana, cigarety aj.), nebylo překvapením. Vědce však ohromil stále stoupající počet lidí, převážně velmi schopných, kteří se uchylují k drogám, aby vykompenzovali hodiny, „ztracené“ při výkonu fádních zaměstnání, která jsou dnes k zajištění obživy ve značné míře nuceni vykonávat. Pozitivním překvapením bylo snad jen to, že oproti předpokladům náročnost práce nijak neovlivňuje užívání kokainu.

Druhou zpracovali vědci z Institute of Behavioral Research v Texasu. Zabývali se vlivem uživatelů drog na spolupracovníky. Do výzkumu zařadili 1 528 zaměstnanců z 99 různých pracovních skupin z celých USA. Došli k závěrům, že přítomnost uživatele s sebou nese nepopiratelná rizika. Nejde jen o možnost přímého poškození spolupracovníka (nehody a úrazy zaviněné „opilcem či feťákem“), škody na zařízení a přístrojích, ale i o zhoršené pracovní klima, špatnou komunikaci mezi kolegy nebo neblahý vliv na kázeň a výkon celého kolektivu. Je známo, že například alkoholik často strhne k pití i ostatní (stavební „party“).

Autoři plánují další výzkumy, které by daly práci do souvislosti s jinými faktory (rodinné zázemí aj.), nechme se překvapit.

Otázkou, kterou články – kupodivu – nijak zvlášť nezmiňují, je však způsob, jakým by bylo možné problém řešit. Jednotlivé pokusy zatím příliš radosti nepřinesly. Například – intenzita kontroly na pracovištích dnes zvláště v USA leckdy dosahuje úrovně špiclování, které nejen že problém nijak neřeší, ale naopak prohlubuje stres, vedoucí ke zhoršení abusu. Zatímco přeřazení neschopného pracovníka na odpovídající místo není příliš problematické, skutečným problémem je nárůst užívání drog inteligentními lidmi, pramenící z frustrace z nedostatečně náročné práce. S přihlédnutím k celosvětovému vývoji, směřujícímu ke stále větší globalizaci, díky němuž se stále snižuje počet míst, umožňujících uplatnění a rozvoj osobní invence a skutečně samostatné rozhodování, nejsou prognózy nijak radostné. Nekonečné hodiny monotónní, bezmyšlenkovité práce podle přesně stanovených pokynů, to je dnes čím dál častější skutečnost.

Čeká západní svět nová exploze zneužívání drog? Tuto otázku by si neměli pokládat pouze američtí odborníci. Nezapomínejme, že i Česká republika je dnes pevnou součástí západního systému.

shp.