Zpět na výběr čísla
Zpět na Home page


Obsah 10/99

Odborné aktuality

Překročena hranice šesti miliard
5. výročí založení sekce enzymoterapie Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP
České zdravotnictví – šance a rizika III
Hrozí další drogový boom?

Věda pro praxi

Populační studie chronické bolesti
BMI (body-mass index) optimální pro dlouhověkost
CC7- CLINICAL CARE kvalitní britská kosmetika pod vánočním stromečkem
Botulismus – současný pohled na vstřebávání a účinky toxinu
Možnosti prevence karcinomu pankreatu jsou omezené
Význam eradikace helikobaktera při neulcerativní dyspepsii je sporný
Psychologie ovlivňuje progresi nádorového onemocnění
Absorpce perorálně podaných proteolytických enzymů – nové výsledky

Farmakoterapie / Farmacie

Podpora perorálnímu podávání vitaminu B12
Rakouský projekt antibiotické strategie
Pentoxifylin v léčbě bércových vředů

Gynekologie

Premenstruační syndrom – zjevný biologický podklad
Kontroverzní názory na kontraceptiva třetí generace
Mezinárodní kongres Kontroverze v gynekologii, porodnictví a léčbě sterility
Příčinou 48% případů SIDS je kouření matky v těhotenství

Kardiovaskulární choroby

S prevencí aterosklerózy je třeba začít už před porodem?
Studie DASH – dietou proti hypertenzi
Inovace doporučených postupů při léčbě TIA
Preventivní dieta po infarktu myokardu

Infekční choroby

Je rekurentní tuberkulóza důsledkem exogenní infekce?
Herpesviry v těhotenství
Mechanizmus ničení řasinkového epitelu při pertusi
Hypokalémie – podceňované riziko
Nehospitalizované pneumonie

Pediatrie

Terapeutické možnosti v pediatrii – léčba závažných infekcí

Neurologie

Tiky a tiková nemoc
Antibiotika a léčivé rostliny

Manažerem vlastního zdraví

Diskuse o samoléčení pokračuje
„Klid na lůžku“ může přinést více škody, než užitku
Pojídání jogurtu a imunita
Antibiotika a léčivé rostliny

Systémová enzymoterapie

Komplexní mechanismy účinků SET a jejich vliv na cévní řečiště
Vliv SET na některé etiologické faktory cévních onemocnění a experimentální modely

Imunologie dnes

Pasivní imunoterapie – II. Využití v onkologii a imunologii

Počítače v medicíně

Rok 2000 na našem počítači - důvod k panice?
Jak zjistit a nastavit datum a čas

www servis

Helicobacter & anemie...
HDL-cholesterol...
Po mrtvici- irskou kávu..?
Máte doma defibrilátor..?
Kojení...
Interleukin a KVCh...
Geny & Ca prostaty...
Deficit vitaminu B...
Detoxifikace...
Poškození míchy...
Samostatné myocyty...
Karcinom prsu...
Onkologie...
Genetický kurs...
Nová forma detoxifikace..?
Kuřáci, jezte zdravě..!
Doppler...
Cévní náhrady...
Angiogeneze...
Angiogeneze 2...
Kouření – prostá věc..?
Schizofrenie...
SSRI & PMS - změna..?

Inzerce

Zpráva ze sympozia s mezinárodní účastí na téma - Multidisciplinární léčba bolestivých a zánětlivých stavů
Řádková inzerce

l_med.gif (3046 bytes)

www servis / 25. 11. 1999 / STRANA 16 / MEDICÍNA 10 / VI

Poškození míchy...

New York/AP, 18. 10. 99 – Tým University of Miami School of Medicine, zabývající se programem léčby obrn, uveřejnil v říjnovém J. of Neurotrauma výsledky pokusu, který by mohl znamenat významný pokrok v léčbě následků poškození míchy. Lékaři pod vedením dr. Dietricha totiž zjistili, že rychlé podání interleukinu10 přináší u pokusných potkanů velmi povzbudivé výsledky. Celkem 18 potkanů rozdělili do dvou stejných skupin. Potom jim zlomili páteř, čímž částečně poškodili míchu. Půl hodiny poté jedné skupině injikovali interleukin-10, druhé placebo. Potkani, léčení interleukinem, se uzdravovali podstatně lépe, výsledky se začaly projevovat už po 14 dnech, po 8 týdnech (ukončení pokusu) už potkani stáli na zadních nohách a jejich pohybová koordinace byla dobrá. Neléčená zvířata sice rovněž stála, ale nebyla do konce pokusu schopna koordinovat pohyby zadních nohou. Přestože není příliš jasné, jak interleukin-10 v procesu přesně působí (tlumí zánět?), vědci doufají, že by se jednou mohl stát podstatně účinnějším lékem oproti současně používanému metylprednisonu, případně ho při léčbě doplňovat. Důležitým faktorem totiž je, že interleukin-10 se už dnes používá k léčbě některých onemocnění (např. arthritidy nebo poruch tlustého střeva) dokonce ve vyšších dávkách, než bylo v přepočtu použito u potkanů, aniž by vyvolával nepříznivé vedlejší účinky. Další výzkum se soustředí na zkoumání vlivu interleukinu na hojení při jeho podání později, než 30 min. po úrazu.

zdroj: AP na www.newsday.com