Zpět na výběr čísla
Zpět na Home page


Obsah 10/99

Odborné aktuality

Překročena hranice šesti miliard
5. výročí založení sekce enzymoterapie Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP
České zdravotnictví – šance a rizika III
Hrozí další drogový boom?

Věda pro praxi

Populační studie chronické bolesti
BMI (body-mass index) optimální pro dlouhověkost
CC7- CLINICAL CARE kvalitní britská kosmetika pod vánočním stromečkem
Botulismus – současný pohled na vstřebávání a účinky toxinu
Možnosti prevence karcinomu pankreatu jsou omezené
Význam eradikace helikobaktera při neulcerativní dyspepsii je sporný
Psychologie ovlivňuje progresi nádorového onemocnění
Absorpce perorálně podaných proteolytických enzymů – nové výsledky

Farmakoterapie / Farmacie

Podpora perorálnímu podávání vitaminu B12
Rakouský projekt antibiotické strategie
Pentoxifylin v léčbě bércových vředů

Gynekologie

Premenstruační syndrom – zjevný biologický podklad
Kontroverzní názory na kontraceptiva třetí generace
Mezinárodní kongres Kontroverze v gynekologii, porodnictví a léčbě sterility
Příčinou 48% případů SIDS je kouření matky v těhotenství

Kardiovaskulární choroby

S prevencí aterosklerózy je třeba začít už před porodem?
Studie DASH – dietou proti hypertenzi
Inovace doporučených postupů při léčbě TIA
Preventivní dieta po infarktu myokardu

Infekční choroby

Je rekurentní tuberkulóza důsledkem exogenní infekce?
Herpesviry v těhotenství
Mechanizmus ničení řasinkového epitelu při pertusi
Hypokalémie – podceňované riziko
Nehospitalizované pneumonie

Pediatrie

Terapeutické možnosti v pediatrii – léčba závažných infekcí

Neurologie

Tiky a tiková nemoc
Antibiotika a léčivé rostliny

Manažerem vlastního zdraví

Diskuse o samoléčení pokračuje
„Klid na lůžku“ může přinést více škody, než užitku
Pojídání jogurtu a imunita
Antibiotika a léčivé rostliny

Systémová enzymoterapie

Komplexní mechanismy účinků SET a jejich vliv na cévní řečiště
Vliv SET na některé etiologické faktory cévních onemocnění a experimentální modely

Imunologie dnes

Pasivní imunoterapie – II. Využití v onkologii a imunologii

Počítače v medicíně

Rok 2000 na našem počítači - důvod k panice?
Jak zjistit a nastavit datum a čas

www servis

Helicobacter & anemie...
HDL-cholesterol...
Po mrtvici- irskou kávu..?
Máte doma defibrilátor..?
Kojení...
Interleukin a KVCh...
Geny & Ca prostaty...
Deficit vitaminu B...
Detoxifikace...
Poškození míchy...
Samostatné myocyty...
Karcinom prsu...
Onkologie...
Genetický kurs...
Nová forma detoxifikace..?
Kuřáci, jezte zdravě..!
Doppler...
Cévní náhrady...
Angiogeneze...
Angiogeneze 2...
Kouření – prostá věc..?
Schizofrenie...
SSRI & PMS - změna..?

Inzerce

Zpráva ze sympozia s mezinárodní účastí na téma - Multidisciplinární léčba bolestivých a zánětlivých stavů
Řádková inzerce

l_med.gif (3046 bytes)

www servis / 25. 11. 1999 / STRANA 16 / MEDICÍNA 10 / VI

Karcinom prsu...

Boston/AP, 21. 10. 99 – Souvislostmi mezi životní úrovní a incidencí karcinomu prsu se zabýval tým dr.Maxwell z Bostonu. Lékaři se zaměřili na možný vliv faktorů prostředí v Newtonu, předměstské části města Boston, kde byl v letech 1982-92 prokázán o 13% vyšší výskyt ca prsu oproti celostátnímu průměru. Průzkumem mezi 1 350 ženami ve věku od 35 do 75 let zjistili, že vliv na vznik ca prsu by mohlo mít například užívání zahradní chemie a chemických čistících prostředků. Pro hovoří fakt, že mezi bohatšími ženami, které využívaly služeb profesionálních zahradnických firem, jejichž pracovníci zmíněnými chemikáliemi nijak nešetří, byl výskyt ca prsu častější (uživatelky 65% proti 35% těch, které profesionálních služeb nevyužívaly). Pokud služby neužívaly, ale samy na svých zahrádkách pracovaly s pesticidy, byl poměr 30% ku 23% u „nepráškujících“. Ženy, které alespoň jednou do měsíce čistily svou domácnost chemicky (suché čištění – dry cleaning), byly proti svým sousedkám, užívajícím přírodní techniky, postiženy ve 45% oproti 32%. Výsledky naznačily souvislost mezi používáním chemických přípravků a ca prsu, oponenti však zdůrazňují, že pro potvrzení bude nutno zpracovat mnohem reprezentativnějších studií. Mluvčí výrobců pesticidů pak pochopitelně výsledky kritizoval s tím, že jakákoli souvislost mezi užíváním chemie a rakovinou je jednak neprůkazná, jednak - pokud by čísla cosi naznačovala – může být způsobena leda špatným dávkováním chemických jedů...

zdroj: AP na www.newsday.com