Zpět na výběr čísla
Zpět na Home page


Obsah 10/99

Odborné aktuality

Překročena hranice šesti miliard
5. výročí založení sekce enzymoterapie Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP
České zdravotnictví – šance a rizika III
Hrozí další drogový boom?

Věda pro praxi

Populační studie chronické bolesti
BMI (body-mass index) optimální pro dlouhověkost
CC7- CLINICAL CARE kvalitní britská kosmetika pod vánočním stromečkem
Botulismus – současný pohled na vstřebávání a účinky toxinu
Možnosti prevence karcinomu pankreatu jsou omezené
Význam eradikace helikobaktera při neulcerativní dyspepsii je sporný
Psychologie ovlivňuje progresi nádorového onemocnění
Absorpce perorálně podaných proteolytických enzymů – nové výsledky

Farmakoterapie / Farmacie

Podpora perorálnímu podávání vitaminu B12
Rakouský projekt antibiotické strategie
Pentoxifylin v léčbě bércových vředů

Gynekologie

Premenstruační syndrom – zjevný biologický podklad
Kontroverzní názory na kontraceptiva třetí generace
Mezinárodní kongres Kontroverze v gynekologii, porodnictví a léčbě sterility
Příčinou 48% případů SIDS je kouření matky v těhotenství

Kardiovaskulární choroby

S prevencí aterosklerózy je třeba začít už před porodem?
Studie DASH – dietou proti hypertenzi
Inovace doporučených postupů při léčbě TIA
Preventivní dieta po infarktu myokardu

Infekční choroby

Je rekurentní tuberkulóza důsledkem exogenní infekce?
Herpesviry v těhotenství
Mechanizmus ničení řasinkového epitelu při pertusi
Hypokalémie – podceňované riziko
Nehospitalizované pneumonie

Pediatrie

Terapeutické možnosti v pediatrii – léčba závažných infekcí

Neurologie

Tiky a tiková nemoc
Antibiotika a léčivé rostliny

Manažerem vlastního zdraví

Diskuse o samoléčení pokračuje
„Klid na lůžku“ může přinést více škody, než užitku
Pojídání jogurtu a imunita
Antibiotika a léčivé rostliny

Systémová enzymoterapie

Komplexní mechanismy účinků SET a jejich vliv na cévní řečiště
Vliv SET na některé etiologické faktory cévních onemocnění a experimentální modely

Imunologie dnes

Pasivní imunoterapie – II. Využití v onkologii a imunologii

Počítače v medicíně

Rok 2000 na našem počítači - důvod k panice?
Jak zjistit a nastavit datum a čas

www servis

Helicobacter & anemie...
HDL-cholesterol...
Po mrtvici- irskou kávu..?
Máte doma defibrilátor..?
Kojení...
Interleukin a KVCh...
Geny & Ca prostaty...
Deficit vitaminu B...
Detoxifikace...
Poškození míchy...
Samostatné myocyty...
Karcinom prsu...
Onkologie...
Genetický kurs...
Nová forma detoxifikace..?
Kuřáci, jezte zdravě..!
Doppler...
Cévní náhrady...
Angiogeneze...
Angiogeneze 2...
Kouření – prostá věc..?
Schizofrenie...
SSRI & PMS - změna..?

Inzerce

Zpráva ze sympozia s mezinárodní účastí na téma - Multidisciplinární léčba bolestivých a zánětlivých stavů
Řádková inzerce

l_med.gif (3046 bytes)

www servis / 25. 11. 1999 / STRANA 16 / MEDICÍNA 10 / VI

Onkologie...

John Hopkins Medical Institutions/Cancer Research, 15. 10. 99 – Lékaři JHMI uveřejnili na stránkách CR zprávu o úspěšném použití genové terapie v léčbě metastazujícího ca prostaty. Podstatou je použití geneticky vytvořené vakcíny, která stimuluje imunitní systém k boji proti nádorovým buňkám. Terapeutický postup byl tento: Po chirurgickém odstranění zasažené prostaty lékaři odebrali část tkáně. V laboratoři vpravili do nádorových buněk pomocí retroviru, geneticky upraveného tak, aby byl lidskému organismu neškodný, gen pro GM-CSF (který nejsilněji stimuluje imunitu k rozpoznávání nádorových antigenů). Modifikované nádorové buňky byly následně ozářeny (zamezení růstu a množení) a vakcina injikována do stehna pacienta. Za 4 týdny po imunizaci v krvi prokázali jak B-lymfocyty, tak specifické cytotoxické T-lymfocyty. Tak komplexní aktivace humorální i buněčné imunity nádorovou vakcínou bylo dosaženo poprvé v historii. Zároveň byla vakcína tak dobře tolerována, že v případě jejího využití nebudou pacienti muset být hospitalizováni. Jediným nepříznivým účinkem byly totiž několikadenní chřipkové příznaky, svědění a zarudnutí okolí vpichu. Naděje na úspěch vakcíny je tak zcela reálná, soudí dr. Simons, vedoucí lékař týmu. Další výzkum se nyní zabývá zdokonalením vakcíny, aby její příprava nebyla závislá na předchozím chirurgickém zákroku.

zdroj: JHMI na http://sunsite2.dc.stanford.org