Zpět na výběr čísla
Zpět na Home page


Obsah 10/99

Odborné aktuality

Překročena hranice šesti miliard
5. výročí založení sekce enzymoterapie Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP
České zdravotnictví – šance a rizika III
Hrozí další drogový boom?

Věda pro praxi

Populační studie chronické bolesti
BMI (body-mass index) optimální pro dlouhověkost
CC7- CLINICAL CARE kvalitní britská kosmetika pod vánočním stromečkem
Botulismus – současný pohled na vstřebávání a účinky toxinu
Možnosti prevence karcinomu pankreatu jsou omezené
Význam eradikace helikobaktera při neulcerativní dyspepsii je sporný
Psychologie ovlivňuje progresi nádorového onemocnění
Absorpce perorálně podaných proteolytických enzymů – nové výsledky

Farmakoterapie / Farmacie

Podpora perorálnímu podávání vitaminu B12
Rakouský projekt antibiotické strategie
Pentoxifylin v léčbě bércových vředů

Gynekologie

Premenstruační syndrom – zjevný biologický podklad
Kontroverzní názory na kontraceptiva třetí generace
Mezinárodní kongres Kontroverze v gynekologii, porodnictví a léčbě sterility
Příčinou 48% případů SIDS je kouření matky v těhotenství

Kardiovaskulární choroby

S prevencí aterosklerózy je třeba začít už před porodem?
Studie DASH – dietou proti hypertenzi
Inovace doporučených postupů při léčbě TIA
Preventivní dieta po infarktu myokardu

Infekční choroby

Je rekurentní tuberkulóza důsledkem exogenní infekce?
Herpesviry v těhotenství
Mechanizmus ničení řasinkového epitelu při pertusi
Hypokalémie – podceňované riziko
Nehospitalizované pneumonie

Pediatrie

Terapeutické možnosti v pediatrii – léčba závažných infekcí

Neurologie

Tiky a tiková nemoc
Antibiotika a léčivé rostliny

Manažerem vlastního zdraví

Diskuse o samoléčení pokračuje
„Klid na lůžku“ může přinést více škody, než užitku
Pojídání jogurtu a imunita
Antibiotika a léčivé rostliny

Systémová enzymoterapie

Komplexní mechanismy účinků SET a jejich vliv na cévní řečiště
Vliv SET na některé etiologické faktory cévních onemocnění a experimentální modely

Imunologie dnes

Pasivní imunoterapie – II. Využití v onkologii a imunologii

Počítače v medicíně

Rok 2000 na našem počítači - důvod k panice?
Jak zjistit a nastavit datum a čas

www servis

Helicobacter & anemie...
HDL-cholesterol...
Po mrtvici- irskou kávu..?
Máte doma defibrilátor..?
Kojení...
Interleukin a KVCh...
Geny & Ca prostaty...
Deficit vitaminu B...
Detoxifikace...
Poškození míchy...
Samostatné myocyty...
Karcinom prsu...
Onkologie...
Genetický kurs...
Nová forma detoxifikace..?
Kuřáci, jezte zdravě..!
Doppler...
Cévní náhrady...
Angiogeneze...
Angiogeneze 2...
Kouření – prostá věc..?
Schizofrenie...
SSRI & PMS - změna..?

Inzerce

Zpráva ze sympozia s mezinárodní účastí na téma - Multidisciplinární léčba bolestivých a zánětlivých stavů
Řádková inzerce

l_med.gif (3046 bytes)

www servis / 25. 11. 1999 / STRANA 17 / MEDICÍNA 10 / VI

Nová forma detoxifikace..?

New York, 8. 11. 99 – Využití halucinogenu Ibogain v terapii drogových závislostí obhajovali výzkumní pracovníci New York University. Výzkum na laboratorních potkanech ukázal, že Ibogain blokuje NMDA-receptory v mozku, které hrají klíčovou roli při formování "biochemické paměti", odpovědné za vznik a přetrvávání dogové závislosti. Vědci se domnívají, že jediná dávka Ibogainu by mohla vymazat všechny „vzpomínky na drogu“ v lidském mozku. Využití by tak našla nejen v případě léčby naduživatelů heroinu, nikotinu aj., ale zvláště v případě závislosti na kokainu, která přetrvává ještě mnoho let po zahájení abstinence. Získání definitivního důkazu však blokuje skutečnost, že Ibogain je ilegální drogou, kterou je zákonem zakázáno používat u lidí i při vědeckých pokusech. Mluvčí National Institute of Drug Abuse (NIDA) argumentuje tím, že během pokusů ve Švýcarsku a Holandsku zemřeli 2 lidé. Zastánci nové terapie však (jako obvykle...) tyto námitky snadno vyvracejí: Švýcarský pacient trpěl vážnou srdeční chorobou, Holanďan užil během detoxifikace Ibogainem heroin (přísně kontraindikováno)! Je však pravdou, že není zcela jisté, zda Ibogain nepůsobí na srdce a v určitých dávkách není toxický pro mozek, varuje NIDA. Další námitkou odpůrců je fakt, že je proti zdravému rozumu léčit užívání jedné drogy drogou jinou (to však plyne mnohem více z „umělé“ klasifikace látek, než z podstaty samé – pozn. zprac.). Na druhou stranu, jednoznačnou výhodou Ibogainu (podobně jako ostatních halucinogenů) je to, že nevyvolávají zhoubnou závislost, která je primární příčinou děsivých osudů uživatelů tvrdých drog. Rizika – psychické následky halucinací – odstranili newyorští vědci tím, že k pokusům používají syntetický derivát Ibogainu (methoxycoronaridin), který silné halucinace nevyvolává.

zdroj: www.foxnews.com