Zpět na výběr čísla
Zpět na Home page


Obsah 10/99

Odborné aktuality

Překročena hranice šesti miliard
5. výročí založení sekce enzymoterapie Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP
České zdravotnictví – šance a rizika III
Hrozí další drogový boom?

Věda pro praxi

Populační studie chronické bolesti
BMI (body-mass index) optimální pro dlouhověkost
CC7- CLINICAL CARE kvalitní britská kosmetika pod vánočním stromečkem
Botulismus – současný pohled na vstřebávání a účinky toxinu
Možnosti prevence karcinomu pankreatu jsou omezené
Význam eradikace helikobaktera při neulcerativní dyspepsii je sporný
Psychologie ovlivňuje progresi nádorového onemocnění
Absorpce perorálně podaných proteolytických enzymů – nové výsledky

Farmakoterapie / Farmacie

Podpora perorálnímu podávání vitaminu B12
Rakouský projekt antibiotické strategie
Pentoxifylin v léčbě bércových vředů

Gynekologie

Premenstruační syndrom – zjevný biologický podklad
Kontroverzní názory na kontraceptiva třetí generace
Mezinárodní kongres Kontroverze v gynekologii, porodnictví a léčbě sterility
Příčinou 48% případů SIDS je kouření matky v těhotenství

Kardiovaskulární choroby

S prevencí aterosklerózy je třeba začít už před porodem?
Studie DASH – dietou proti hypertenzi
Inovace doporučených postupů při léčbě TIA
Preventivní dieta po infarktu myokardu

Infekční choroby

Je rekurentní tuberkulóza důsledkem exogenní infekce?
Herpesviry v těhotenství
Mechanizmus ničení řasinkového epitelu při pertusi
Hypokalémie – podceňované riziko
Nehospitalizované pneumonie

Pediatrie

Terapeutické možnosti v pediatrii – léčba závažných infekcí

Neurologie

Tiky a tiková nemoc
Antibiotika a léčivé rostliny

Manažerem vlastního zdraví

Diskuse o samoléčení pokračuje
„Klid na lůžku“ může přinést více škody, než užitku
Pojídání jogurtu a imunita
Antibiotika a léčivé rostliny

Systémová enzymoterapie

Komplexní mechanismy účinků SET a jejich vliv na cévní řečiště
Vliv SET na některé etiologické faktory cévních onemocnění a experimentální modely

Imunologie dnes

Pasivní imunoterapie – II. Využití v onkologii a imunologii

Počítače v medicíně

Rok 2000 na našem počítači - důvod k panice?
Jak zjistit a nastavit datum a čas

www servis

Helicobacter & anemie...
HDL-cholesterol...
Po mrtvici- irskou kávu..?
Máte doma defibrilátor..?
Kojení...
Interleukin a KVCh...
Geny & Ca prostaty...
Deficit vitaminu B...
Detoxifikace...
Poškození míchy...
Samostatné myocyty...
Karcinom prsu...
Onkologie...
Genetický kurs...
Nová forma detoxifikace..?
Kuřáci, jezte zdravě..!
Doppler...
Cévní náhrady...
Angiogeneze...
Angiogeneze 2...
Kouření – prostá věc..?
Schizofrenie...
SSRI & PMS - změna..?

Inzerce

Zpráva ze sympozia s mezinárodní účastí na téma - Multidisciplinární léčba bolestivých a zánětlivých stavů
Řádková inzerce

l_med.gif (3046 bytes)

www servis / 25. 11. 1999 / STRANA 18 / MEDICÍNA 10 / VI

Angiogeneze...

Dallas/JAHA, 2. 11. 99 – V předchozí zprávě byl zmíněn objev nových cévních náhrad, důležitých pro techniku bypassu. Pro pacienty, u kterých je bypass obtížně proveditelný nebo nemožný, je důležitá jiná novinka: farmakologická stimulace růstu nových cév, nahrazujících poškozené (špatně průchodné). Lékaři z Harvard Medical School prezentovali v posledním čísle časopisu Circulation výsledky randomizované, dvojitě slepé studie, prokazující kladný vliv růstového faktoru fibroblastů (bFGF) na angiogenezi v postižené oblasti srdční tkáně. Novinkou je právě užití proteinu bFGF namísto genu, dále pak to, že bFGF byla aplikován pacientům během provedení bypassu. Vzorek 24 pacientů byl rozdělen do 3 skupin: 1. obdržela v heparinem potažených kapslích 100mg bFGF, 2. 10 mg, 3. placebo. Kapsle, implantované během operace do tukové tkáně v okolí bypassu, zaručovaly postupné uvolňování látky během 6 týdnů. A výsledky? Anginózní bolest, ukazující v pooperačním období na přetrvávající zhoršené prokrvení srdeční tkáně, udávali 3 z 8 pacientů 3. skupiny (kontrolní), 1 z 8 ve 2. skupině (10mg) a žádný v první (100mg). Dalším vyšetřením byl nukleární stressový test 3 měsíce po operaci. Bylo zjištěno, že průtok krve se u kontrol zhoršil, 10mg bFGF nemělo vliv, ale u 1. skupiny (100mg) došlo ke zlepšení. Navíc se oblast špatného prokrvení zmenšila. Výsledky magnetické rezonance ukázaly na průměrné zmenšení oblasti špatně prokrvené tkáně z 15,7% na 3,7%. Během studie nedošlo k nepříznivým vedlejším efektům. Nečekaně příznivé výsledky vedly k zahájení další, rozsáhlejší studie, zahrnující 120 osob, která probíhá v současné době.

zdroj: http://sunsite2.dc.stanford.org