Zpět na výběr čísla
Zpět na Home page


Obsah 10/99

Odborné aktuality

Překročena hranice šesti miliard
5. výročí založení sekce enzymoterapie Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP
České zdravotnictví – šance a rizika III
Hrozí další drogový boom?

Věda pro praxi

Populační studie chronické bolesti
BMI (body-mass index) optimální pro dlouhověkost
CC7- CLINICAL CARE kvalitní britská kosmetika pod vánočním stromečkem
Botulismus – současný pohled na vstřebávání a účinky toxinu
Možnosti prevence karcinomu pankreatu jsou omezené
Význam eradikace helikobaktera při neulcerativní dyspepsii je sporný
Psychologie ovlivňuje progresi nádorového onemocnění
Absorpce perorálně podaných proteolytických enzymů – nové výsledky

Farmakoterapie / Farmacie

Podpora perorálnímu podávání vitaminu B12
Rakouský projekt antibiotické strategie
Pentoxifylin v léčbě bércových vředů

Gynekologie

Premenstruační syndrom – zjevný biologický podklad
Kontroverzní názory na kontraceptiva třetí generace
Mezinárodní kongres Kontroverze v gynekologii, porodnictví a léčbě sterility
Příčinou 48% případů SIDS je kouření matky v těhotenství

Kardiovaskulární choroby

S prevencí aterosklerózy je třeba začít už před porodem?
Studie DASH – dietou proti hypertenzi
Inovace doporučených postupů při léčbě TIA
Preventivní dieta po infarktu myokardu

Infekční choroby

Je rekurentní tuberkulóza důsledkem exogenní infekce?
Herpesviry v těhotenství
Mechanizmus ničení řasinkového epitelu při pertusi
Hypokalémie – podceňované riziko
Nehospitalizované pneumonie

Pediatrie

Terapeutické možnosti v pediatrii – léčba závažných infekcí

Neurologie

Tiky a tiková nemoc
Antibiotika a léčivé rostliny

Manažerem vlastního zdraví

Diskuse o samoléčení pokračuje
„Klid na lůžku“ může přinést více škody, než užitku
Pojídání jogurtu a imunita
Antibiotika a léčivé rostliny

Systémová enzymoterapie

Komplexní mechanismy účinků SET a jejich vliv na cévní řečiště
Vliv SET na některé etiologické faktory cévních onemocnění a experimentální modely

Imunologie dnes

Pasivní imunoterapie – II. Využití v onkologii a imunologii

Počítače v medicíně

Rok 2000 na našem počítači - důvod k panice?
Jak zjistit a nastavit datum a čas

www servis

Helicobacter & anemie...
HDL-cholesterol...
Po mrtvici- irskou kávu..?
Máte doma defibrilátor..?
Kojení...
Interleukin a KVCh...
Geny & Ca prostaty...
Deficit vitaminu B...
Detoxifikace...
Poškození míchy...
Samostatné myocyty...
Karcinom prsu...
Onkologie...
Genetický kurs...
Nová forma detoxifikace..?
Kuřáci, jezte zdravě..!
Doppler...
Cévní náhrady...
Angiogeneze...
Angiogeneze 2...
Kouření – prostá věc..?
Schizofrenie...
SSRI & PMS - změna..?

Inzerce

Zpráva ze sympozia s mezinárodní účastí na téma - Multidisciplinární léčba bolestivých a zánětlivých stavů
Řádková inzerce

l_med.gif (3046 bytes)

www servis / 25. 11. 1999 / STRANA 23 / MEDICÍNA 10 / VI

Kouření – prostá věc..?

Chicago/Reuters, 2. 11. 99 – Že je abusus všech typů drog následkem komplexu nejrůznějších příčin, je známé. Na jednu ze základních opět upozornili ve své studii výzkumní pracovníci Centers of Disease Control and Prevention (CDC). Průzkum mezi více než 9 000 osobami potvrdil, že kouření bývá často následkem nepříznivých okolností, provázejících člověka během dětství a dospívání. Problémy dětí v oblastech emocí, abnormální fyzické i duševní zátěže (maximalističtí rodiče (nebo) trpící komplexem méněcennosti), dále např. sexuální zneužívání, fyzické tresty, otec, chovající se násilně vůči matce, rozvod rodičů či jejich odloučení, uvěznění rodiče, nemoci nebo abusus farmak i drog během dětství nebo alespoň viděný u rodičů (v okolí) – to jsou jen některé z problémů, které mohou vyústit v kuřáctví. Ukázalo se, že děti, které prožily v dětství nějaké trauma, začínají kouřit 5,4x častěji už ve věku kolem 14 let. Z dotazovaných kuřáků jich přiznalo trauma v dětství 63%. Autoři upozorňují, že nikotin má prokazatelný psychologický efekt v potlačování traumatizujících zážitků a u těchto osob výrazně (byť dočasně) snižuje hloubku deprese nebo špatné nálady. Že jsou v takovém případě prvoplánové kampaně házením hrachu na zeď, je jasné. Lékaři z CDC těmto lidem jednoznačně doporučují komplexní psychoterapii, i s vědomím, že její efekt bývá často diskutabilní.

zdroj: Reuters na http://abcnews.go.com