Zpět na výběr čísla
Zpět na Home page


Obsah 10/99

Odborné aktuality

Překročena hranice šesti miliard
5. výročí založení sekce enzymoterapie Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP
České zdravotnictví – šance a rizika III
Hrozí další drogový boom?

Věda pro praxi

Populační studie chronické bolesti
BMI (body-mass index) optimální pro dlouhověkost
CC7- CLINICAL CARE kvalitní britská kosmetika pod vánočním stromečkem
Botulismus – současný pohled na vstřebávání a účinky toxinu
Možnosti prevence karcinomu pankreatu jsou omezené
Význam eradikace helikobaktera při neulcerativní dyspepsii je sporný
Psychologie ovlivňuje progresi nádorového onemocnění
Absorpce perorálně podaných proteolytických enzymů – nové výsledky

Farmakoterapie / Farmacie

Podpora perorálnímu podávání vitaminu B12
Rakouský projekt antibiotické strategie
Pentoxifylin v léčbě bércových vředů

Gynekologie

Premenstruační syndrom – zjevný biologický podklad
Kontroverzní názory na kontraceptiva třetí generace
Mezinárodní kongres Kontroverze v gynekologii, porodnictví a léčbě sterility
Příčinou 48% případů SIDS je kouření matky v těhotenství

Kardiovaskulární choroby

S prevencí aterosklerózy je třeba začít už před porodem?
Studie DASH – dietou proti hypertenzi
Inovace doporučených postupů při léčbě TIA
Preventivní dieta po infarktu myokardu

Infekční choroby

Je rekurentní tuberkulóza důsledkem exogenní infekce?
Herpesviry v těhotenství
Mechanizmus ničení řasinkového epitelu při pertusi
Hypokalémie – podceňované riziko
Nehospitalizované pneumonie

Pediatrie

Terapeutické možnosti v pediatrii – léčba závažných infekcí

Neurologie

Tiky a tiková nemoc
Antibiotika a léčivé rostliny

Manažerem vlastního zdraví

Diskuse o samoléčení pokračuje
„Klid na lůžku“ může přinést více škody, než užitku
Pojídání jogurtu a imunita
Antibiotika a léčivé rostliny

Systémová enzymoterapie

Komplexní mechanismy účinků SET a jejich vliv na cévní řečiště
Vliv SET na některé etiologické faktory cévních onemocnění a experimentální modely

Imunologie dnes

Pasivní imunoterapie – II. Využití v onkologii a imunologii

Počítače v medicíně

Rok 2000 na našem počítači - důvod k panice?
Jak zjistit a nastavit datum a čas

www servis

Helicobacter & anemie...
HDL-cholesterol...
Po mrtvici- irskou kávu..?
Máte doma defibrilátor..?
Kojení...
Interleukin a KVCh...
Geny & Ca prostaty...
Deficit vitaminu B...
Detoxifikace...
Poškození míchy...
Samostatné myocyty...
Karcinom prsu...
Onkologie...
Genetický kurs...
Nová forma detoxifikace..?
Kuřáci, jezte zdravě..!
Doppler...
Cévní náhrady...
Angiogeneze...
Angiogeneze 2...
Kouření – prostá věc..?
Schizofrenie...
SSRI & PMS - změna..?

Inzerce

Zpráva ze sympozia s mezinárodní účastí na téma - Multidisciplinární léčba bolestivých a zánětlivých stavů
Řádková inzerce

l_med.gif (3046 bytes)

www servis / 25. 11. 1999 / STRANA 23 / MEDICÍNA 10 / VI

Schizofrenie...

New York, 9. 11. 99 – V dnešních Proceedings of the National Academy of Sciences je zveřejněna zpráva o výsledcích vědců Institute of Psychiatry v Londýně. Jejich práce poskytuje nové pohledy na léčbu schizofrenie. Vědci využili poznatků, které naznačovaly snížené prokrvení prefrontálního kortexu u schizofreniků během činnosti, kdy dochází k používání tzv. krátkodobé funkční paměťi. Princip výzkumu spočíval v měření prokrvení mozku pomocí funkční MRI – (mimo jiné, šlo o první využití tzv. „funkční magnetické rezonance“ v této oblasti). Bylo vybráno 20 schizofreniků, kteří byli rozděleni do 2 skupin po 10. První skupina byla léčena tradičně, druhá dostávala Risperidon. Dalších deset osob bylo v kontrolní skupině (zdraví jedinci). Měření, během něhož pacienti prováděli jednoduchý test, zaměřený na krátkodobou paměť, prokázala, že prokrvení se zlepšilo mírně u 1. skupiny, mnohem podstatněji u 2. Pokud bereme v úvahu, že zvýšené prokrvení prefrontálního kortexu souvisí s jeho zvýšenou aktivitou, ukázaly výsledky významný úspěch Risperidonu pro zlepšení krátkodobé funkční paměti. Co to znamená? „Naše výsledky otevírají novou éru ve vývoji léků pro terapii schizofrenie“, domnívá se dr.Honey, vedoucí lékař týmu. Dodejme jen, že rovněž úspěšný důkaz možného využití fMRI v diagnostice schizofrenie má pro praxi zásadní význam.

zdroj: www.foxnews.com