Zpět na výběr čísla
Zpět na Home page


Obsah 11/2000

Veřejné zdravotnictví

Uplatnění znalosti lidského genomu bude složité
Zdraví ve východní a západní Evropě- rozdíly a příčiny
Jak jsem poznal profesora Gregora
Na vlnách českého zdravotnictví
Tkáňová oční banka – pracoviště evropského významu

Kardiovaskulární choroby

Časná defibrilace – hranice života a smrti u náhlých zástav oběhu
Esenciální hypertenze a rizikové faktory KVCH
XXV. FLEBOLOGICKÉ DNY – Kongresové centrum Olšanka, Praha, listopad 2000

Psychiatrie / Neurologie

Deprese člověka rozkládá, zneschopňuje a zabíjí
Paroxetin v léčbě deprese u nemocných Parkinsonovou chorobou
Maďarští praktičtí lékaři budou doškolováni v problematice deprese
Alzheimerova demence- hledejme příčiny v dětství?
Statiny a riziko vývoje demence
Zvýšená sebevražednost v Británii po smrti princezny z W alesu
Sclerosis multiplex - nové pohledy a budoucí perspektivy

Léčba bolesti

Léčba bolesti a paliativní medicína – nová koncepce vlastního oboru?

Dermatologie

Rodinný lékař a systémová léčba akné v USA
Akné - žádný problém?

Infekční choroby

Profylaxe chřipky v rodinách inhalací zanamiviru
Je důležité, aby i.m. vakcíny byly aplikovány skutečně do svalu
Peginterferon alfa-2a, další pokrok v terapii hepatitidy C?

Klinická imunologie a Alergologie

Alergická rinitida- hodnocení diagnostických kritérií
Vznik a rozvoj atopie

Choroby pohybového ústrojí

Revmatické choroby- účinnost lokálních NSA
Prokázána dlouhodobá účinnost biologické léčby revmatoidní artritidy
Zdravotní rizika- obezita vs. malá fyzická aktivita

Systémová enzymoterapie

Systémová enzymoterapie v komplexní onkologické léčbě
Co nového v systémové enzymoterapii?

Chirurgická onemocnění

Možnosti ambulantní léčby hemoroidů

www servis

Drogy a ženy...
Laserová ablace...
Extáze na postupu...
Patologické hráčství...
Transplantace ledvin
Transplantace ledvin 2
Analgezie...
Hypertenze...
Migréna...
Fluoxetin...
Prospěšný Helikobakter...
Cytomegalovirus a ICHS...
Deprese...
Kardiovaskulární choroby...
Proinzulin a mrtvice...
SIDS...
Gadolinium...
Inkontinence...
Nový lék...
Chřipka...
Léčba deprese u AD...
Epilepsie...

Inzerce

MEDI stránky - Katalog pro zdravotnictví
Ginkgo Biloba – zdroj účinných látek pro použití v medicíně?

l_med.gif (3046 bytes)

www servis / 20. 12. 2000 / STRANA 17 / MEDICÍNA 11 / VII

Inkontinence...

JU, 22. 11. 00 – Alternativní metodu léčby urgentní neurogenní inkontinence a hyperreflexního detruzoru představuje na stránkách časopisu Journal of Urology pařížský urolog dr. Emmanuel Chartier-Kastler. Jde o využití elektrické stimulace sakrálních nervů. Výzkum započal v roce 1992, kdy bylo vybráno 9 pacientek ve věku 26-53 let, postižených neurogenní inkontinencí, která vznikla následkem virové či vaskulární myelitidy, roztroušené sklerózy nebo úrazu po dobu průměrně 12 let. Těm byla do oblasti 3. sakrálního obratle implantována elektroda, připojená k subkutánně voperovanému neurostimuátoru. Amplituda stimulátoru byla individuálně nastavena pro každou pacientku na základě předchozích měření svalové odpovědi. A výsledky? Pacientky byly sledovány v průměru 43 měsíců po implantaci stimulátoru. U všech bylo zaznamenáno výrazné zlepšení stavu, 5 z nich bylo kompletně „suchých“. Průměrný počet močení poklesl z 16 na 8/den. Maximální kapacita měchýře vzrostla z 244 mL na 377 mL, objem do první nepotlačené kontrakce z 214 na 340 mL. Subjektivní hodnocení pacientek udávalo zlepšení stavu o 75%. Pokud byl stimulátor odpojen, situace pacientek se vrátila do původního stavu. U žádné z nich nebylo nutno přikročit k dalšímu opatření. Podle názoru dr. Chartier-Kastlera je elektrická stimulace velmi výhodnou léčebnou metodou. Je snadno proveditelná, bezpečná, levná a účinná. Navíc je kompletně reverzibilní, což dává pacientkám naději, že po případném objevu nové, účinnější léčebné metody, ji budou moci bez problémů využít.

zdroj: J. Urology 2000; 164(5):1476-80 na http://ips1.lwwonline.com