Zpět na výběr čísla
Zpět na Home page


Obsah 7/98

Odborné aktuality

Výchova k péči o své zdraví, viděná anglickýma očima
Výskyt pohlavních chorob – statistika contra realita
Z trhu je stahován mibefradil a bromfenac
Pro-oxidační účinky vitaminu C
Kouřením proti rakovině prsu?
Praktický slovník medicíny

Diabetes mellitus

Klinické hodnocení perorálních antidiabetik

Kardiologie

Pokus o novou klasifikaci antagonistů kalcia
První klinická studie s antagonistou angiotenzinu II
Prevence ICHS- doporučené postupy nejsou důsledně dodržovány
PROCAM- markery rizika koronární choroby
Katetrizační ablace – účinná léčba srdečních arytmií

Farmakoterapie / Farmacie

Sociální příčiny předčasných úmrtí
Terapie inkontinence moči u žen
Smrtelné intoxikace paracetamolem
K reinfekcím Helicobacter pylori po úspěšné eradikaci nedochází?
Antiestrogeny v léčbě neplodnosti
Indikace pro antagonisty H2-receptorů (AH2R)
Léková terapie akutního vzplanutí chronické pankreatitidy
Chronobiologie, chronopatologie, chronoterapie
Nový lék specifický pro chřipku - zanamivir
Deset nejprodávanějších OTC přípravků v SRN v 1. pololetí 1998

Klinické zkušenosti

Zvládnutí těžké hypoglykémie glukagonem
Česká neurochirurgie – III. Traumatologie v neurochirurgii
Reanimace obličeje – klady a zápory nových postupů

Systémová enzymoterapie

Systémová enzymoterapia a jej vplyv na funkciu imunitného systému

Gynekologie

Záněty dělohy a adnex

Konference - semináře

Evropskému kongresu o epileptologii dominovala genetika
Menopauza a kvalita života

IMUNOLOGIE DNES

Zkušenosti s desetiletým používáním přenosového faktoru (Immodin Sevac) v terapii
Interakce mezi virem herpesu a imunitou
Jedlé vakcíny
Geografické rozdíly v prevalenci atopií
Vakcíny proti lymské horečce
Buďme vděčni za každého mikroba
Transkutánní imunizace na obzoru?
Polemika

Počítače v medicíně

Windows 98: po krůčcích vpřed

Inzerce

Risperidon- analýza prvních tří let používání v běžné klinické praxi
nabídka odborné literatury
ŘÁDKOVÁ INZERCE
Rakovina štítné žlázy
Intrauterinní systém Mirena® uvolňující levonorgestrel – nová kontracepční metoda s výhledem do 21. století

l_med.gif (3046 bytes)

KLINICKÉ ZKUŠENOSTI / 19. 8. 1998 / STRANA 9 / MEDICÍNA 7 / V

Zvládnutí těžké hypoglykémie glukagonem

K závažným hypoglykemickým stavům může dojít u diabetu 1. (IDDM) i 2. (NIDDM) typu – v tomto druhém případě hlavně u nemocných léčených deriváty sulfonylmočoviny s dlouhým trváním účinku (ze starších přípravků např. chlorpropamid, z novějších glibenclamid). Pravděpodobnost hypoglykémie zvyšuje posun příjmu potravy (vynechání pravidelného jídla) či její snížené množství, nezvykle velká fyzická zátěž či chybná dávka inzulinu a zejména zvýšená konzumace alkoholu. Příčinou také může být infekce, u starších a chronicky nemocných osob zažívací obtíže.

Je pravděpodobné, že žádný diabetik se nevyhne stavu těžké hypoglykémie s poruchou vědomí. Jejich frekvence je individuální, celkově je ale častější, než se dříve udávalo – v průměru k nim dochází jednou za tři až pět let.

Moderním fyziologickým přístupem k terapii těžké hypoglykémie je aplikace glukagonu, hormonu secernovaného alfa buňkami pankreatu. Glukagon spolu s adrenalinem představují krátkodobou složku systému kontraregulačních (kontrainzulinárních) hormonů, jehož funkce spočívá v obraně proti hypoglykémii. Oba hormony působí přímo na buněčných membránách (aktivují adenylátcyklázový systém), takže jejich účinek nastupuje během několika málo minut a poměrně rychle odeznívá. Hlavním mechanizmem účinku v akutní fázi je rozpad glykogenu, přičemž glukagon působí převážně v játrech, adrenalin převážně ve svalech.

Glukagon může nemocnému s těžkou hypoglykemickou reakcí aplikovat kdokoli, kdo byl o tomto způsobu první pomoci náležitě poučen. V naší zemi to jsou většinou rodiny s diabetickými dětmi, ale jen velmi malá část z celkového počtu asi 600 tisíc našich diabetiků se od svého lékaře dozví o existenci pohotovostní soupravy s glukagonem a o indikacích, při nichž má být pro naléhavé případy na dosah. Zcela nedostatečně se touto metodou zabývají i u nás vydané monografie a příručky s tematikou akutní medicíny a první pomoci.

Přitom i u nás je již k dispozici souprava GlucaGen 1 mg Hypokit (1 mg lyofilizovaného rekombinantního glukagonu + injekční stříkačka s jehlou, naplněná 1 ml vody pro injekce). Souprava je vázána na lékařský předpis, a při vhodné indikaci je plně hrazena pojišťovnou. V zahraničí je užívána již řadu let, a např. ve Velké Británii ji má polovina diabetiků. Je pravděpodobné, že malé úsilí našich lékařů o poučení diabetiků o této pomůcce vyplývá z ceny (kolem 850 Kč), kterou mnozí považují za velkou vzhledem k tomu, že k použití soupravy nemusí nikdy dojít. Podle našeho mínění ale taková úvaha není na místě, jde-li o vybavení pacienta prostředkem, který mu za jistých okolností může zachránit život. Přípravek je zcela nezastupitelný u dětských diabetiků, ale měli by jím být vybaveni i další pacienti – zejména při zavedení inzulinoterapie nebo při jejích změnách, v očekávání nadměrné tělesné i duševní zátěže a stresujících situací (cesta do vzdálené ciziny, ztráta místa a nástup do nového zaměstnání aj.).

Nelze-li na místě okamžitě stanovit glukometrem glykémii, je nutné vycházet z typických příznaků hypoa hyperglykémie. Při rozpacích, zda jde o hyperglykemické kóma nebo o hypoglykémii, není závažnou chybou podat intravenózně glukózu nebo i.m. glukagon. K vyjasnění zpravidla vede bezprostřední vývoj: u hypoglykémie dojde k úpravě stavu vědomí, u hyperglykémie s acidózou se stav nemění.

Někdy se těžko odliší hypoglykemické kóma od epileptického záchvatu typu grand mal. Ani v tomto případě nebude chybou aplikovat glukagon. Pokud nedojde k úpravě stavu, můžeme pak podat antiepileptika. Hypoglykémii lze také diagnosticky zaměnit s projevy cévní mozkové příhody, případně se známkami opilosti: u diabetika s hypoglykémií se může jednat o jedno i druhé. Také zde pomůže podání glukózy či glukagonu upravit případnou hypoglykemickou složku a zabránit zhoršování stavu vědomí a rozvoji kómatu.

GlucaGen lze aplikovat dětem i těhotným či kojícím ženám: glukagon neprochází placentou, a je-li případně obsažen v mléce, není pro kojence nebezpečný, protože se nevstřebává ze střeva.

Za normálních okolností se diabetik po injekci glukagonu probere k vědomí během několika minut. Pokud nereaguje, je možné aplikovat stejnou dávku ještě jednou. Jakmile ovšem nabyde vědomí, musí dostat glukózu, sladkost nebo nápoj oslazený cukrem k jeho doplnění v organizmu a k prevenci sekundární hypoglykémie. Přestože první pomoc glukagonem bývá úspěšná, je nevyhnutelná i další péče o nemocného, který musí být neprodleně dopraven do nemocnice.

MUDr. Juraj Szántó, MUDr. Karel Vondra, DrSc.


Vzhledem k zásadnímu významu edukace v péči o diabetiky ještě poznámka: Firma Novo Nordisk a Svaz diabetiků ČR vydaly videokazetu Jak zvládnout hypoglykémii, která velmi názorně a přístupně probírá příčiny a příznaky náhlého poklesu hladiny cukru v krvi a ukazuje, jak v různých situacích poskytnout první pomoc aplikací glukagonu. Kazeta je provázena zdařilou šestistránkovou brožurkou se stejným názvem (autorkou je dr. L. Brázdová z Brna). Nové pomůcky by měly být využity pro skupinovou edukaci v diabetoloigických ordinacích i jinými lékaři pečujícími o diabetiky, videokazeta by měla být půjčována i důvěryhodným pacientům (v jejichž domácnosti je video) k opakovanému shlédnutí, užitečnému pro ně i příslušníky jejich rodin.