Zpět na výběr čísla
Zpět na Home page


Obsah 7/98

Odborné aktuality

Výchova k péči o své zdraví, viděná anglickýma očima
Výskyt pohlavních chorob – statistika contra realita
Z trhu je stahován mibefradil a bromfenac
Pro-oxidační účinky vitaminu C
Kouřením proti rakovině prsu?
Praktický slovník medicíny

Diabetes mellitus

Klinické hodnocení perorálních antidiabetik

Kardiologie

Pokus o novou klasifikaci antagonistů kalcia
První klinická studie s antagonistou angiotenzinu II
Prevence ICHS- doporučené postupy nejsou důsledně dodržovány
PROCAM- markery rizika koronární choroby
Katetrizační ablace – účinná léčba srdečních arytmií

Farmakoterapie / Farmacie

Sociální příčiny předčasných úmrtí
Terapie inkontinence moči u žen
Smrtelné intoxikace paracetamolem
K reinfekcím Helicobacter pylori po úspěšné eradikaci nedochází?
Antiestrogeny v léčbě neplodnosti
Indikace pro antagonisty H2-receptorů (AH2R)
Léková terapie akutního vzplanutí chronické pankreatitidy
Chronobiologie, chronopatologie, chronoterapie
Nový lék specifický pro chřipku - zanamivir
Deset nejprodávanějších OTC přípravků v SRN v 1. pololetí 1998

Klinické zkušenosti

Zvládnutí těžké hypoglykémie glukagonem
Česká neurochirurgie – III. Traumatologie v neurochirurgii
Reanimace obličeje – klady a zápory nových postupů

Systémová enzymoterapie

Systémová enzymoterapia a jej vplyv na funkciu imunitného systému

Gynekologie

Záněty dělohy a adnex

Konference - semináře

Evropskému kongresu o epileptologii dominovala genetika
Menopauza a kvalita života

IMUNOLOGIE DNES

Zkušenosti s desetiletým používáním přenosového faktoru (Immodin Sevac) v terapii
Interakce mezi virem herpesu a imunitou
Jedlé vakcíny
Geografické rozdíly v prevalenci atopií
Vakcíny proti lymské horečce
Buďme vděčni za každého mikroba
Transkutánní imunizace na obzoru?
Polemika

Počítače v medicíně

Windows 98: po krůčcích vpřed

Inzerce

Risperidon- analýza prvních tří let používání v běžné klinické praxi
nabídka odborné literatury
ŘÁDKOVÁ INZERCE
Rakovina štítné žlázy
Intrauterinní systém Mirena® uvolňující levonorgestrel – nová kontracepční metoda s výhledem do 21. století

l_med.gif (3046 bytes)

ODBORNÉ AKTUALITY / 19. 8. 1998 / STRANA 2 / MEDICÍNA 7 / V

Výskyt pohlavních chorob – statistika contra realita

"Statistické údaje o výskytu klasických pohlavních chorob – syfilis a kapavky neukazují skutečnost – někdy vinou lékařů (záleží na vyplnění dotazníku o hlášení pohlavní nemoci, někteří mohou podlehnout i tlaku pacienta), častěji pak vlivem nakažených jedinců. Osvěta je stále nedostatečná, vzácností není ani pokoutní léčení. Pasáci dokonce nejednou berou do svých rukou preventivní antibiotickou »léčbu« svých zaměstnankyň. Co je nahlášeno, lze považovat spíše za špičku ledovce". MUDr. Věra Kaštánková z Dernatovenerologické kliniky VFN reagovala na několik ne zcela přesných informací, uveřejněných v článku Syndrom rizikového chování v dospívání (Medicína 4/98). Sama jako autorka oborové zdravotnické statistiky (na základě údajů z ÚZIS a praktických epidemiologických zkušeností) vychází z předpokladu, že základním epidemiologickým ukazatelem výskytu pohlavních chorob je v současnosti lues. Důvodem jsou závažné obtíže, které pacienta snáze přivedou k dermatovenerologovi.

Pro úplnost třeba dodat, že povinnému hlášení stále podléhají sexuálně přenosné nákazy (SPN) – syfilis, kapavka,lymphogranuloma venereum a pokud by se vyskytl měkký vřed. Dále HIV infekce, AIDS, svrab, pediculóza a hepatitidy. Povinnost hlášení má každý lékař, který diagnostikuje.

"Naše odborná společnost reagovala na nízký záchyt, zejm. po roce 1993, který s největší pravděpodobností neodpovídá skutečnému výskytu v populaci a celou situaci značně zkresluje, žádostí o státní dohled nad pohlavními chorobami. Ten byl MZd vyhlášen od 1. 1. 97."

Příčinu rapidního "poklesu" kapavky (od roku 1993) je nutno hledat i v celkovém organizačním chaosu samotného zdravotnictví (především se narušila depistážní síť kožních sester, svou roli nepochybně sehrál i princip bodového hodnocení...). Podle MUDr. Vladimíra Polaneckého, koordinátora informačního systému státního dohledu nad SPN ČR a krajského hygienika Prahy, stále přetrvává nezákonné "zaléčení" SPN praktickými lékaři, urology a gynekology. A to i přes hrozbu postihu do výše 200 000 Kč (zvažováno je zvýšení až na 500 000 Kč – zatím legislativně nepotvrzeno) při neohlášení, ale i pokoutním léčení SPN jako porušení zák. č. 160/1992, pod sankcí zrušení registrace.

Pro srovnání – podle posledních údajů ÚZIS z roku 1996 bylo na území ČR zachyceno 551 případů syfilis, 1 194 gonokokových infekcí. Prvenství si drží severní Čechy – 206/267, obdobná situace je pak v západních Čechách (47/145), na jižní Moravě (50/105) a severní Moravě (47/195). Nejnižší výskyt SPN byl v jižních Čechách (14/68). Na samotném území Prahy je to 81/163 případů.

Zvolíme-li z celé řady údajů, obsažených v povinném hlášení (týka se stále lues) např. rozdělení podle vzdělání a pohlaví, pak nejvíce nakažených žen patří do skupiny se základním vzděláním (153), u mužů převažuje středoškolské vzdělání (124).

Nejnižší výskyt byl zaznamenán u vysokoškoláků (11 mužů a 5 žen). V případě lues nevýznamně převažují ženy (287 žen, 264 mužů), u gonokokové infekce naopak muži (801 mužů, 393 žen).

Nebezpečí dnes představují i první desítky zachycených případů vrozené příjice. Z hlediska naší republiky patří podle současné terminologie WHO k tzv. "znovu se navracejícím nemocem". Dodržování preventivních opatření u těhotných žen a novorozenců je tedy skutečně na místě.

Neradostnou statistiku, navíc s problémovou garancí objektivity, je po dosavadních zkušenostech možno zvrátit jedině za pomoci cíleného venerologického vyšetření, pečlivé depistážní činnosti, vhodné terapie (na podkladě povinného a plně respektovaného hlášení) a státního dohledu nad pohlavními chorobami.

sl