Ústav imunologie

V obrovském komplexu motolské nemocnice sídlí ústav, skromný svým počtem pracovníků i plošnými metry, ale významný svými výsledky Ústav imunologie. Doc. MUDr. Jiřina Bartůňková a primářka MUDr. Anna Šedivá našly ve svém denním programu čas, abych jim mohla položit několik otázek i za vás.

Tak především: jak si může každý z nás udržet dobrý imunitní systém?

uimu.jpg (18528 bytes)Doc. MUDr. Jiřina Bartůňková,
přednosta Ústavu imunologie
FN Motol

„Myslím, že je nutno hovořit o dvou hlavních problémech,“ začala doc. Bartůňková, „jde o prevenci a léčbu poruchy imunity. Náš imunitní stav je ovlivňován už v těhotenství matky. Zdraví plodu je závislé na zdraví matky a její životospráva v průběhu těhotenství je pro rozvoj plodu nesmírně důležitá.“
„Velkým problémem je,“ potvrzuje primářka Šedivá, „když se rodí děti sice zdravé, ale nedonošené. Nejde o to, že by imunita byla snížená, ale je nevyzrálá. Takové děti samozřejmě potřebují mnohem větší péči, protože jsou náchylnější k infekcím.
A co se týče těch ostatních, zdravých, tam klademe obrovský důraz na výživu v prvním roce dítěte, kdy se setkává s řadou antigenů látek, které jsou právě důležité pro budování imunity. Jde o to, aby maminky skutečně dodržovaly rady lékařů, co se týče zdravé výživy, a zvláště tam, kde rodiče trpí alergiemi.“

Dnes často slýcháme v dětských ordinacích, že dítě má sníženou imunitu souhlasíte?

„Většinou se jedná o děti kolem tří roků přicházející do mateřských škol a pak o prvňáčky. Ovšem obvykle jde o normální reakce, protože dětský organismus se musí imunizovat, a to se děje právě setkáváním s infekcí. S tím se musí naučit vyrovnat. Pokud je podezření na sníženou imunitu, je třeba udělat řádné pediatrické vyšetření a zjistit, zda tam není nějaká skrytá příčina. V rodině může být nosič nějaké baktérie, často jde o alergické záležitosti, které jsou zaměňovány za sníženou imunitu. Doporučujeme odpovídající otužování, posílení vitamíny, ale nic speciálního. Důležité je, aby dítě bylo v pohodě. A všem doporučujeme nepřetápět byty, větrat, děti by měly být hodně venku, to je základ.“

A pokud se objeví porucha?

„Pokud dojde ke snížení protilátek, což bývá nejčastěji u dětí, které bývají lehce, ale opakovaně nemocné, většinou dodáváme protilátky, ale někdy je jen sledujeme, protože často bývá snížení imunity pouze přechodné. To je záležitost dlouhodobější, děti k nám pak docházejí ambulantně na kontroly. Těžké poruchy imunity se řeší individuálně a ty nejtěžší transplantací kostní dřeně.“

uimu2.jpg (27953 bytes)Primářka MUDr. Anna Šedivá
pečlivě sleduje každého malého
pacienta

A jak je to s naší imunitou ve stáří?

„Stáří neznamená sníženou odolnost. To, co se jí připisuje,“ znovu se ujímá slova doc. Bartůňková, „je obvykle vliv jiných onemocnění během života, ale nejde o ztrátu imunity. Objevují se zvýšené autoimunitní látky, které reagují proti vlastnímu tělu, což je odraz mnohaleté antigenní zátěže.“

A co kouření a alkohol?

„Kouření zcela jednoznačně snižuje odolnost organismu. Jedna cigareta znamená smrt leukocytů v dýchacích cestách na několik hodin a bílé krvinky to jsou oni obránci v našich dýchacích cestách. Navíc kouření poškozuje i sliznice dýchacích cest, takže známá kuřácká bronchitida je jasným výrazem poruchy lokální imunity.
Alkohol to je trochu složitější. Dnes víme, že malé dávky mohou mít příznivý vliv na srdce, hladinu cholesterolu, ale nadměrné pití vede k poruchám výživy a tím k poruše vstřebávání nejdůležitějších živin a vitamínů. Velké množství alkoholu působí na zástavu řasinek v dýchacích cestách, takže může dojít k ochrnutí dýchání.“

A co očkování – může posílit odolnost?

„V případě očkování chřipky a meningitidy je nutno vždy připravit pacienta, aby nebyl po nějaké nemoci, aby byl skutečně zdráv. U chřipky doporučujeme očkovat rizikové skupiny. Co se týče dětí, je možno očkovat, ale také je pravdou, že virus chřipky se mění, a tak nikdy nevíme, jaká přijde varianta a jestli očkování chrání. Něco jiného je encefalitida zánět mozku. Dnes máme dobře zmapovány oblasti, kde jsou infikovaná klíšťata, a tam doporučujeme děti očkovat, ovšem po řádném vyšetření dětským lékařem.“

Setkáváte se také s pacienty, kteří nemají čas na odpočinek, dovolenou, tzv. workholiky?

„Otázky přepracovanosti nejsou otázkami imunity, ale celkového životního stylu. Imunitní systém potřebuje regeneraci a imunoglobuliny se tvoří hlavně ve spánku, takže nedostatek spánku, nedostatek živin, nedostatek vitamínů se může projevit ve snížené odolnosti vůči infekcím nebo větší vnímavosti k alergiím i dalším chorobám. Tady se nedají vymýšlet žádné převratné teorie, stále platí čas na práci, čas na odpočinek a pobyt na čerstvém vzduchu.“

Dá se při snížení imunity hovořit o rodové dispozici?

„Ano i ne. Imunodeficity jsou vesměs vrozené choroby, na podkladě genové mutace, ale také může být najednou úplně nová, která obvykle vzniká během vývoje plodu, a o tyto poruchy je nutno se starat. A pokud zjistíme dědičnou poruchu, doporučujeme vyšetření i dalších rodinných příslušníků, neboť někdy může jít o vážné, život ohrožující stavy.“
Ústav se může pochlubit úspěchem, o němž se psalo nejen u nás. Lékaři zjistili velmi vzácnou poruchu imunity u malého chlapce, a protože ji znali, dovedli včas diagnostikovat. Při druhém těhotenství matky zorganizovali odběr pupečníkové krve při porodu a transplantací této krve se podařilo velmi nemocného chlapce vyléčit díky jeho bratříčkovi.
Nutno poznamenat, že v objasňování imunity ústav udržuje rozsáhlou mezinárodní spolupráci. Současně je výukovým pracovištěm pro nastávající lékaře a podílí se na mnoha výzkumných úkolech. V letošním roce založil Nadaci pro podporu dětí, kdyby pojišťovny nebyly schopny uhradit komplikovaná onemocnění.

Dr. Eva Křížová

hlavní téma • zdravá rodina 6/98 • s. 8, 9