Čističe vzduchu pro dětské domovy na Moravě

Zanedlouho uplyne rok od chvíle, kdy rozsáhlé oblasti severní a jižní Moravy byly postiženy katastrofálními povodněmi. Tehdy se ve velkém projevila obětavost mnoha spoluobčanů, kteří byli připraveni nejrůznějším způsobem pomoci bližnímu v nouzi nejvyšší. Po první vlně solidarity však snad i v návalu jiných každodenních problémů a starostí zájem o postižené jako by opadl. Mnozí z nich dodnes nemají pořádně kde bydlet a někteří už ztratili naději, že se jejich svízelné postavení zlepší.

enz1.jpg (46917 bytes)Vlákna plísně druhu Aspergillus se podílejí
na vzniku četných alergií

K této nelehké situaci teď přistupuje další nebezpečí s teplým počasím se v podmáčených a stále ještě vlhkých stavbách množí plísně. Lékaři varují. Doc. MUDr. Josef Richter z imunologického odboru Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem např. říká: „Tak velký rozsah plísňového napadení, jaký se objevil v oblastech postižených povodní, se může stát vážným problémem zejména pro děti, které jsou citlivější než dospělí.“ Nejzrádnější přitom je, že plíseň ani nemusí být přímo v objektu; její přelétavé výtrusky se mohou dostat do místnosti i zvenčí. Právě tyto plísňové spóry způsobují zejména u dětí větší výskyt alergií, onemocnění horních cest dýchacích a poruch imunity. Podle názoru některých lékařů může výskyt u nás dosud neznámých druhů plísní vyvolat dokonce i ještě závažnější onemocnění. Nejúčinnější ochranou před tímto působením plísní jsou čističe vzduchu umístěné především tam, kde člověk tráví relativně nejvíce času v ložnicích. Kvalitní čističe dokáží nebezpečné spóry spolehlivě zachytit.
Nadace Zdravá rodina Czech Health Foundation si uvědomuje, že na nebezpečí plísní v povodněmi postižených oblastech Moravy je zapotřebí nejen ukázat, ale snažit se i něco udělat pro zdraví lidí, kteří tam žijí. Elektrárenská společnost ČEZ nadaci poskytla prostředky pro nákup čističů vzduchu do stovky ložnic v nejvíce ohrožených dětských domovech. ČEZ jak už se o tom naše veřejnost mohla přesvědčit významným způsobem podporuje zdravý životní styl. Stačí jen připomenout rozsáhlou kampaň „Přestáváme kouřit – zkuste to také“ anebo klimatické pobyty dětí s chronickým onemocněním horních cest dýchacích z oblasti severních Čech u moře a na horách. Do tohoto rámce zapadá i rozsáhlý ekologický program, díky kterému se už u nás podařilo podstatně zlepšit stav ovzduší. Není divu, že ČEZ patřil také k prvním našim podnikům, které přispěchaly s pomocí Moravě bezprostředně po propuknutí povodňové katastrofy. Teď se jako první snaží upozornit na nebezpečí plísní a pomoci alespoň v těch nejnaléhavějších případech.
V první etapě bylo pro nákup čističů vzduchu vybráno 5 dětských domovů. Jindřiška Hegedüšová, ředitelka jednoho z nich se sídlem v Uherském Hradišti, vypráví o tom, že jakmile zdi oschly, objevily se na nich plísně. Nabílili stěny vápnem, ale plísně vyrazily znovu. Někdo jim poradil, že je zapotřebí zeď obouchat na cihlu, pak omítnout a znovu nabílit. Ani to však plísně nezničilo. Teď se v ložnicích domova začínají instalovat první čističe vzduchu.
Je zřejmé, že čističe vzduchu by měly být pokud možno v každém domě, v každé domácnosti v postižených oblastech. Akce na pomoc dětským domovům je prvním krokem na této cestě. Po dětských domovech by měly následovat mateřské školy a další dětská zařízení. Doufáme, že k iniciativě ČEZ se připojí i další podniky a sponzoři.
Kdo má zájem o bližší informace, případně chce sám přispět na nákup dalších čističek vzduchu pro děti v plísněmi postižených oblastech Moravy, ať napíše na adresu:

Nadace Zdravá rodina,
Uhříněveská 448,
252 43 Průhonice;
tel./fax: 02-67751118; mobil: 0602-125887

lékař radí • zdravá rodina 6/98 • s. 14

 

Dr. Jiří Halousek