Květinový den

kden.jpg (36411 bytes)Letos už podruhé uspořádala Liga proti rakovině Praha ve spolupráci s organizací Junák, Českým svazem žen a onkologickými kluby po celé České republice Květinový den.

Více než v padesáti místech naší země se občané ozdobili žlutým kvítkem za svůj dar ve prospěch onkologických pacientů, na zlepšení jejich života i na výzkum této zákeřné choroby. Současně však všichni obdrželi letáček s desaterem prevence tohoto onemocnění. Když se nad ním zamyslíme, není to nic světoborného, ale daleko složitější je tato doporučení evropských odborníků dodržovat.

Vám, kteří jste neměli možnost květinku a desatero získat, připomínáme tyto zásady:

  1. Nekuřte. Jste-li kuřák, přestaňte, jak nejrychleji to dokážete. Nekuřte v přítomnosti jiných. Jste-li nekuřák, nezkoušejte, jaké to je!
  2. Omezte pití alkoholických nápojů, ať jde o pivo, víno či tvrdý alkohol.
  3. Zvyšte denní příjem zeleniny a čerstvého ovoce. Jezte často cereálie (obiloviny) s vysokým obsahem vlákniny.
  4. Zabraňte nadváze, zvyšujte svou tělesnou aktivitu a omezte příjem tučných jídel!
  5. Chraňte se před nadměrným sluněním, spálením kůže, chraňte zvláště děti!
  6. Dodržujte pečlivě předpisy při práci, které vás chrání před kontaktem s rakovinotvornými látkami. Dodržujte zdravotní a bezpečnostní předpisy u látek, které mohou vyvolat rakovinu.
  7. Navštivte ihned lékaře, jestliže zpozorujete na těle bulku, nehojící se vřídek (i v ústech), mateřské znaménko, které změnilo tvar, velikost a barvu, nebo dojde-li k neobvyklému krvácení.
  8. Navštivte lékaře, máte-li déletrvající potíže jako: chronický kašel, vleklý chrapot, změny při močení a stolici či nevysvětlitelný váhový úbytek!
  9. Ženy, navštěvujte pravidelně svého gynekologa a požadujte pravidelné stěry děložního čípku, které jsou vhodnou prevencí.
  10. Ženy, kontrolujte pravidelně své prsy. Po padesátce využívejte možností vyšetření na mamografu.

Evropský kodex boje proti rakovině vznikl na základě dlouholetých zkušeností onkologických odborníků v celé Evropě. Podaří-li se změnit naše každodenní návyky, určitě se to projeví ve snížení nejen výskytu této obávané nemoci, ale i ve snížení počtu úmrtí. Až dosud u nás každoročně umírá na rakovinu kolem 30000 lidí. Kdybychom snížili toto číslo o jediné procento, zachránili bychom 300 lidí pro život. A to už je číslo, které stojí za to, abychom se nad ním zamysleli a pokusili se zásady desatera vkloubit do našich všedních dnů.
Těm, kterým se podařilo alespoň některé z bodů plnit, upřímně gratulujeme. Vám ostatním přejeme hodně pevné vůle, vytrvalosti a odhodlání.
Letos Květinový den přinesl více než 1800000 Kč.

Liga proti rakovině Praha

zprávy • zdravá rodina 6/98 • s. 2